50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เมลากาเซ็นทรัล ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

05:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
07:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
08:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
10:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
10:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
12:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
11:30
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
13:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
12:30
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
14:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
13:30
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
15:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
15:30
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
17:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
17:30
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
19:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
19:30
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
21:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
21:30
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
23:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
23:30
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
01:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
23:45
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
01:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 

จาก ท่ารถเมลากา เซนทรัล ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

00:15
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
02:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
00:15
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
02:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
05:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
05:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
05:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
07:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
07:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
07:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
12:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
12:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
12:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
16:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
18:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
16:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
18:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
16:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
18:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
18:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
18:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
18:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 

จาก มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์ ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

04:45
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
06:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
07:30
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
09:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
09:30
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
11:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
11:00
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
13:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
13:00
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
15:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
15:00
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
17:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
17:00
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
19:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
19:00
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
21:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
21:00
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
23:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 

เวลา รัฐมะละกา ถึง ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์

เวลา รัฐมะละกา ถึง ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
Transport NameRoute Timeราคา
Transnasional MY Business 00:15 – 02:45MYR 24.11
StarMart Express VIP 24 05:15 – 07:25MYR 28.06
Transnasional MY Business 06:30 – 09:00MYR 24.11
StarMart Express VIP 24 08:00 – 10:10MYR 28.06
StarMart Express VIP 24 10:00 – 12:10MYR 22.44
StarMart Express VIP 24 12:30 – 14:40MYR 28.06
StarMart Express VIP 24 15:30 – 17:40MYR 28.06
StarMart Express VIP 24 17:30 – 19:40MYR 28.06
StarMart Express VIP 24 19:30 – 21:40MYR 28.06
Transnasional MY Business 18:00 – 20:30MYR 24.11
StarMart Express VIP 24 21:30 – 23:40MYR 28.06
StarMart Express VIP 24 23:30 – 01:40MYR 28.06

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก รัฐมะละกา ถึง ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์

4.0
227 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
48%
4
28%
3
13%
2
5%
1
7%
JO
3
bus VIP 24, StarMart Express, 2 พ.ย. 2019
Departure delayed and from another platform. Drop off at KLIA2 and no clear information if and how to come at KLIA1.
SM
4
bus Express, Delima Express, 27 ต.ค. 2019
Driver is good and bus is clean. My only concern is, there is no seatbelt
DR
5
bus Express, Delima Express, 24 ต.ค. 2019
The departure and arrival time of the bus was on time. As I'm a small person, the seat and legrooms were spacious for me. However, had to pay additional MYR 0.70 to print my boarding pass.
LB
5
bus VIP 24, StarMart Express, 28 ก.ย. 2019
Great driver, so smooth great coach too thankyou ????????????
AV
4
bus VIP 24, StarMart Express, 24 ก.ย. 2019
The bus came 30minutes late without any notification. But the bus was okay, spacious and comfy
AK
4
bus Express, Transnasional, 21 ก.ย. 2019
Booking with 12go.asia was simple to handle and very quick reply. Bus is very comfortable. Only at checking in was not a friendly lady at all. She refused to look at me when I was asking her something even when i said "Lady, I am taking to you" she refused to do .. very impolite
SV
5
bus Express, Delima Express, 7 ก.ย. 2019
Had a good comfortable trip. Everything was very well organised at Melaka.
AB
4
bus Express, Delima Express, 20 ส.ค. 2019
Nice but the temperature in the bus is too cold grrrrrrr ...
MC
5
bus Express, Delima Express, 19 ส.ค. 2019
This trip was very efficient; it left exactly at the scheduled time and arrived early in Kuala Lumpur. The bus was clean, spacious and air conditioned and the boarding process was very straightforward.
JV
5
bus Express, Delima Express, 4 ส.ค. 2019
Very good driver, not to aggresive. Arrival was perfect on time. We could watch a good movie and a ticket was not too expensive.
PP
5
bus VIP 24, StarMart Express, 1 ส.ค. 2019
Bus pour seulement 2 personnes. Très confortable et chauffeur sympathique
NY
4
bus VIP 24, StarMart Express, 16 ก.ค. 2019
Bus was a bit late - supposed to arrive at 5:10 but arrived an hour late at KLIA from Penang so don’t leave to tight a schedule if planning on travelling on the buses. The coach however was extremely comfortable and spacious though. :-)
JJ
2
bus VIP 24, StarMart Express, 20 มิ.ย. 2019
The Bus was dirty. We bought tickets VIP. It was written with Service and snacks.. We had no extra services. In the Bus was extremely could. Only 16 degrees C. The Light for reading couldn't switched on. Only one the seats were comfortable, but this kind of bus we got for a better price. So we were very disappointed. Beside of that the bus was delayed and it took us more than 3 hours to KL.
AP
3
bus VIP 24, StarMart Express, 27 พ.ค. 2019
Der Bus hatte Verspätung und der Busfahrer ist gefahren wie die letzte Sau. An sich sind wir gut angekommen aber entspannt war die Fahrt nicht.
RB
5
bus Business, Transnasional MY, 30 เม.ย. 2019
Everything went pretty smooth, though we had a small delay due to road construction which is obviously not the bus drivers fault. Also the check-in was organized nicely at the bus terminal and nobody got lost :)
EF
3
bus VIP 24, StarMart Express, 15 เม.ย. 2019
A bit more communication would help. You have no idea when they stop for petrol if you have time to pee or grab food. The bus aircon was also too cold. Otherwise efficient enough and only about 40 min late so allow plenty of time if the airport is your destination.
JV
5
bus VIP 24, StarMart Express, 30 มี.ค. 2019
They were a bit late and we had trafic but the bus is realy nice
RP
4
bus VIP 24, StarMart Express, 7 มี.ค. 2019
Bus was on time, confortable and would give a 5 star except 12goasia does not provide any details or info on where to catch ypur bus so you have to go ask questions to find out the details on pickup locations.
MJ
5
bus Business, Transnasional MY, 24 ก.พ. 2019
Travel was smooth and easy. Seats were comfortable with big legroom. We felt safe and enjoyed the bus ride. Thank you Transnacional!
IV
5
bus Express, Delima Express, 22 ก.พ. 2019
Relatively easy to find your way in the Melaka Sentral Station and fast ride to TBS Kuala Lumpur. I was supposed to take the bus at 6PM, but as I was early at the station, I was allowed on the bus leaving at 5.30 PM.

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย

เดินทางจาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถบัส

ระยะทางจาก รัฐมะละกา ไกลจาก ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ เป็นระยะทาง 78 ไมล์ส (125 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 55 ไมล์ส (87 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย MYR 24.00 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ กี่รอบต่อวัน ?

รถทัวร์ จาก รัฐมะละกา ไป กัวลาลัมเปอร์ วิ่ง 41 รอบต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง รัฐมะละกา และ ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส การเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ มีตัวเลือกเป็น รถบัส เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถทัวร์

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถทัวร์:

  • แนะนำซื้อคลาสที่สูงหน่อยสำหรับรถทัวร์ เพื่อความสบายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ปรับอากาศ ที่เบาะนั่งนุ่มสบาย มี Wi-Fi และห้องน้ำเป็นต้น
  • เช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์เองก็ควรจะจองล่วงหน้าเพื่อที่นั่งที่ดี
  • การเดินทางด้วยรถทัวร์นั้นอาจมีความล่าช้า แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปถึงท่ารถอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถบัส จาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 505 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถบัส จาก รัฐมะละกา ไป ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.