50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Melaka Sentral ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

05:15
, รัฐมะละกา
07:25
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
05:15
, รัฐมะละกา
07:25
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
, รัฐมะละกา
10:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
, รัฐมะละกา
10:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
, รัฐมะละกา
12:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
, รัฐมะละกา
12:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
, รัฐมะละกา
13:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
, รัฐมะละกา
13:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
, รัฐมะละกา
14:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
, รัฐมะละกา
14:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
, รัฐมะละกา
15:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
, รัฐมะละกา
15:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
, รัฐมะละกา
17:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
, รัฐมะละกา
17:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
, รัฐมะละกา
19:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
, รัฐมะละกา
19:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
, รัฐมะละกา
21:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
, รัฐมะละกา
21:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
, รัฐมะละกา
23:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
, รัฐมะละกา
23:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
, รัฐมะละกา
01:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
, รัฐมะละกา
01:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Melaka Sentral Bus Terminal ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

00:15
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
02:45
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:15
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
02:45
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
05:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
08:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
09:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
09:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
09:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
09:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
10:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
10:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
10:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
11:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
11:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
11:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
11:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
12:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
12:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
12:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
13:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
13:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
13:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
14:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
14:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
14:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
15:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
15:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
15:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
15:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
15:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
16:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
16:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
16:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
17:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
17:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
17:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
17:00
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
18:30
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
18:30
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
18:30
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
20:30
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Melaka Sentral Bus Terminal, รัฐมะละกา
20:30
KL International Airport, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Makhota Medical Centre ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

04:45
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
06:55
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
04:45
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
06:55
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
09:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
09:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:30
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
11:40
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:30
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
11:40
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
13:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
13:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
15:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
15:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
17:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
17:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
19:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
19:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
21:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
21:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
23:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Makhota Medical Centre, รัฐมะละกา
23:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Malacca ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Malacca
เวลา
Kuala Lumpur Airport
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Malacca
เวลา
Kuala Lumpur Airport
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Malacca
เวลา
Kuala Lumpur Airport
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 839 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

20 ม.ค. 2019
bus Express, Delima Express
★★☆☆☆
The same that the fare was only RM10.
15 ก.พ. 2019
bus Express, Delima Express
★★★★★
Comfortable bus trip to KL.
14 ก.พ. 2019
bus VIP 24, StarMart Express
★★★☆☆
Seat comfortable with plenty of leg room. Our only real concern was that the driver spent much of the journey talking on a hand held mobile phone, which was very disconcerting, particularly at high speeds,
3 ก.พ. 2019
bus VIP 24, StarMart Express
★★★☆☆
We got on the bus on time but some how we ended up arriving 45 min late (it was only meant to be a 2 hour trip) the driver stopped at a gas station and parked blocking in 3 cars while he went inside for 15minutes to get a coffee and left us all on the bus with 2 cars honking at us the whole time because they couldn’t get out. I’m guessing that the driver didn’t speak English but honestly he never spoke at all.. on a positive note, the lady at the check in counter at Mahkota Medical was amazing so shout out to her, friendly, smiling, helpful, couldn’t ask for better! And we did arrive safely so cheers for that.
1 ก.พ. 2019
bus Express, Delima Express
★★★★★
Good bus, good driver. It started at the time it was supposed to and got there on time as well. Although it does not stop. I read in the voucher that it was going to stop for the people to go to the toilet and eat something but that is not the case.
23 ม.ค. 2019
bus Express, Delima Express
★★★☆☆
I took the 11:00am bus to KL on 01/23/2019. It was a comfortable and well maintained bus. The driver however, was needlessly reckless and cussing constantly on the road, cutting other drivers off and tailgating slower moving cars instead of just passing them.
13 ม.ค. 2019
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★★
Alles hat bestens geklappt. Tolle Busse mit bequemen Sesseln.
8 ม.ค. 2019
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★★
Excellent driver. On time and very comfortable trip I would highly recommend this bus line and will always use in the future.
7 ม.ค. 2019
bus Express, Delima Express
★★★★☆
Late departure, no communications. Ticket bus number did not match the number ber on bus. Can be very confusing for your clients. Otherwise the journey was perfect
6 ม.ค. 2019
bus VIP, Transnasional
★★★★★
Really nice busdriver, Bus was on time, everything was good.
5 ม.ค. 2019
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★★
The bus is great, relaxing chairs & safe travel. I will recommend this to my family & friends.
30 ธ.ค. 2018
bus Express, Delima Express
★★★★★
Good.
30 ธ.ค. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★★
Excellent service
26 ธ.ค. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★☆☆
To much cold and 20 minutes delay.
25 ธ.ค. 2018
bus VIP, Transnasional
★★☆☆☆
Well, we got there, hence the "2nd star". The following issues occurred: 1) The bus left 1.5 hours late. 2) When it started raining, the driver left the luggage compartment open on the side of the bus allowing many of the bags to get wet. 3) When entering the bus, the choice of music has many swear words and was quite vulgar. 4) For about half the trip, the driver and his companion talked so loudly it was hard to even think. 5) The bus was so cold (I'm normally a fan of a "cold drive", but, this was excessively cold!). 6) We arrived 2.5 hours late to our destination. 7) The driver answered phone calls while driving several times. ... I normally don't leave reviews, good or bad, but I just thought it should be known. And, in all fairness, the other time that we took Transnasional it was on time, comfortable, and a very good trip.
19 ธ.ค. 2018
bus Express, Delima Express
★★★★☆
On time at arrival and the bus was clean and fresh. Had wished for some better info at departure and the toilet stop though, the driver said nothing about the duration of the stop.
14 ธ.ค. 2018
bus Business, Transnasional MY
★★★☆☆
Arrived in half of the time, but driver played noisy music through out the journey , at 12-2am all everybody wanted to do was to take a rest. A male asked him to turn it down but he replied asking him to just go and sit at the back if he finds it noisy. I found that very rude! If I didn't have my earphones I would have been really annoyed with the rock/pop music. There wasn't any toilet stop too. Other than that it was a pleasant trip.
9 ธ.ค. 2018
bus Express, Delima Express
★★★★☆
Good drive
24 พ.ย. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★☆☆☆
Bus was late and we were told to take a taxi to a different pick up point so ended up an hour later than planned
8 พ.ย. 2018
bus Express, Delima Express
★★★★☆
Out bustrip was good, the only negative thing was that the busdriver was on the phone half the time, which is not very responsible.
6 พ.ย. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★☆
Late leaving but made up time and arrived on schedule
17 ต.ค. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★★
Thks a lot to the woman on office
23 ก.ย. 2018
bus Economy Club 41, Transnasional MY
★★★☆☆
Not enough information for first time in Melaka
13 ก.ย. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★★
Great journey. Courteous driver. Thank you.
28 ส.ค. 2018
bus Express, Delima Express
★★☆☆☆
Lazy bus driver..didnt want to load any luggage ..had a smoke instead. Never acknowledged anyone when we got off bus..seemed to have a chip on his shoulder..
27 ส.ค. 2018
bus Express, Delima Express
★★☆☆☆
If you buy the ticket online bus station is more cheap
12 ส.ค. 2018
bus Express, Delima Express
★★★★☆
Great experience. All in time and arrived before than estimated. The chais not so comfortable and big as others lines but for a short/medium journey is ok.
9 ส.ค. 2018
bus Express, Delima Express
★★★★☆
Zit wat krap maar het was ook maar voor 2 uurtjes. Bus kwam binnen 2 uren al aan.
5 ส.ค. 2018
bus Express, Delima Express
★★★★★
Left on time, comfortable journey, arrived early.
29 ก.ค. 2018
bus Express, Delima Express
★★★☆☆
Bus left a little late but arrived early and was in ok overall condition. Ac vent was not directionally adjustable anymore.
28 ก.ค. 2018
bus VIP, Transnasional
★★★☆☆
Nice bustrip. Please give us tourists more instruction sighs at the platforms. We were stressed out about what bus, what platform. Every driver said something else, so we had to figure out ourselfs...
20 ก.ค. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★★
Well organized, on time
5 ก.ค. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★★
Bus was on time, the seats are very comfy and our driver drove very well. What more can you ask!
13 มิ.ย. 2018
bus Express, Delima Express
★★★★★
The bus was very comfortable. The staff was nice and we arrived ten minutes earlier!
8 เม.ย. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★☆☆
Melaka Sentral should on the whole be easy to follow. The process was different to leaving KL whereby we were on this leg expected to exchange the email receipt for a boarding pass. It really wasn’t clear which kiosk etc to go to or which stand the particular coach was lleaving from. Other than that, comfortable journey and arrived at destination on time.
24 มี.ค. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★★☆
massage was not working
15 มี.ค. 2018
bus VIP 24, StarMart Express
★★★☆☆
Information on booking does not correspond with reality. If you arrive after 10PM the check in is close, But don’t worry because there Will Be a person on the platform with a document to check and he Will accept your PDF with the reservation. The only thing you have to do is discover the platform, ours was 18. The bus is nice But the AC is set like you are on the base of the himalains :)
26 ก.พ. 2018
bus Express, Delima Express
★★★★★
Excellent bus and driver who was very helpful.

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย

จะเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป กัวลาลัมเปอร์ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป กัวลาลัมเปอร์, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ MYR 758.34 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ MYR 23.96 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก รัฐมะละกา ถึง กัวลาลัมเปอร์?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 78 ไมล์ (125 กิโลเมตร) จาก รัฐมะละกา ไปยัง กัวลาลัมเปอร์. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 76 ไมล์ (121 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก รัฐมะละกา ไป กัวลาลัมเปอร์?

ถ้าคุณเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป กัวลาลัมเปอร์ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป กัวลาลัมเปอร์?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป กัวลาลัมเปอร์ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Transnasional MY: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ MYR 23.96 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ MYR 758.34 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก รัฐมะละกา ไป กัวลาลัมเปอร์:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ MYR 24.00 บาท จนถึง MYR 39.00 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ MYR 606.00 บาท ไปจนถึง MYR 758.00 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก รัฐมะละกา ไปที่ กัวลาลัมเปอร์ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 00:15 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 60 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก รัฐมะละกา ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก รัฐมะละกา ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก รัฐมะละกา ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก รัฐมะละกา ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก รัฐมะละกา ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก รัฐมะละกา ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก MYR 606.00$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก รัฐมะละกา ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก รัฐมะละกา ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกเดินทางด้วยรถบัส