50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Melaka Sentral ถึง Don Mueang Airport โดย รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

05:15
, รัฐมะละกา
07:25
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 5 นาที, 2.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที)
#OD164
10:00
KUL Kuala Lumpur Airport
10:10
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เวลารวม
5ชั่วโมง 55นาที
05:15
, รัฐมะละกา
07:25
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดิน - 6 นาที, 500 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที)
#OD164
10:00
KUL Kuala Lumpur Airport
10:10
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เวลารวม
5ชั่วโมง 55นาที
05:30
, รัฐมะละกา
07:50
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที)
#OD550
10:20
KUL Kuala Lumpur Airport
10:30
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เวลารวม
6ชั่วโมง
06:00
, รัฐมะละกา
08:20
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
#OD803
11:15
KUL Kuala Lumpur Airport
11:25
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เวลารวม
6ชั่วโมง 25นาที
06:30
, รัฐมะละกา
08:50
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
#AK882
11:35
KUL Kuala Lumpur Airport
12:50
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
7ชั่วโมง 20นาที
06:30
, รัฐมะละกา
10:25
Queen Street, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 32 นาที, 15.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 50 นาที)
#SL101
14:15
SIN Singapore Airport
15:00
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 30นาที
07:00
, รัฐมะละกา
09:20
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
#OD540
12:05
KUL Kuala Lumpur Airport
12:15
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เวลารวม
6ชั่วโมง 15นาที
08:00
, รัฐมะละกา
11:55
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 30 นาที, 15 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
15:00
SIN Singapore Airport
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 25นาที
08:00
, รัฐมะละกา
11:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 48 นาที, 24.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที)
15:00
SIN Singapore Airport
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 25นาที
08:00
, รัฐมะละกา
11:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 48 นาที, 24.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที)
15:00
SIN Singapore Airport
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 25นาที
08:00
, รัฐมะละกา
11:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 48 นาที, 24.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที)
15:00
SIN Singapore Airport
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 25นาที
08:00
, รัฐมะละกา
11:10
Taman Ungku Tun Aminah, Johor Bahru
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 27 นาที, 13.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 30 นาที)
15:40
JHB Johor Airport, Johor Bahru
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
10ชั่วโมง
08:00
, รัฐมะละกา
11:55
City Plaza, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
15:00
SIN Singapore Airport
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 25นาที
08:30
, รัฐมะละกา
11:40
Taman Ungku Tun Aminah, Johor Bahru
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 27 นาที, 13.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง)
15:40
JHB Johor Airport, Johor Bahru
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 30นาที
09:00
, รัฐมะละกา
12:10
Taman Ungku Tun Aminah, Johor Bahru
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 27 นาที, 13.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 30 นาที)
15:40
JHB Johor Airport, Johor Bahru
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง
09:00
, รัฐมะละกา
12:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
15:00
SIN Singapore Airport
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 25นาที
09:00
, รัฐมะละกา
12:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
15:00
SIN Singapore Airport
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 25นาที
09:00
, รัฐมะละกา
12:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
15:00
SIN Singapore Airport
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 25นาที
09:00
, รัฐมะละกา
12:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
15:00
SIN Singapore Airport
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 25นาที
09:00
, รัฐมะละกา
12:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 52 นาที, 26.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
15:40
JHB Johor Airport, Johor Bahru
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง
09:00
, รัฐมะละกา
12:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 52 นาที, 26.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
15:40
JHB Johor Airport, Johor Bahru
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง
09:00
, รัฐมะละกา
11:20
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที)
#AK9432
13:55
KUL Kuala Lumpur Airport
15:10
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
7ชั่วโมง 10นาที
09:30
, รัฐมะละกา
12:45
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 36 นาที, 18 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
15:40
JHB Johor Airport, Johor Bahru
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 30นาที
09:30
, รัฐมะละกา
11:50
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 15 นาที)
#OD807
15:05
KUL Kuala Lumpur Airport
15:15
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เวลารวม
6ชั่วโมง 45นาที
09:30
, รัฐมะละกา
12:45
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 36 นาที, 18 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
15:40
JHB Johor Airport, Johor Bahru
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 30นาที
09:30
, รัฐมะละกา
12:45
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 36 นาที, 18 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
15:40
JHB Johor Airport, Johor Bahru
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 30นาที
10:00
, รัฐมะละกา
12:20
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
#OD807
15:05
KUL Kuala Lumpur Airport
15:15
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เวลารวม
6ชั่วโมง 15นาที
10:00
, รัฐมะละกา
12:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดิน - 6 นาที, 500 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
#OD807
15:05
KUL Kuala Lumpur Airport
15:15
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เวลารวม
6ชั่วโมง 15นาที
10:00
, รัฐมะละกา
12:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 5 นาที, 2.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
#OD807
15:05
KUL Kuala Lumpur Airport
15:15
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เวลารวม
6ชั่วโมง 15นาที
10:00
, รัฐมะละกา
13:10
Taman Ungku Tun Aminah, Johor Bahru
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 27 นาที, 13.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที)
15:40
JHB Johor Airport, Johor Bahru
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง

จาก Melaka Sentral ถึง Suvarnabhumi Airport โดย รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

07:30
, รัฐมะละกา
09:50
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 25 นาที)
12:15
KUL Kuala Lumpur Airport
13:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
6ชั่วโมง 55นาที
07:30
, รัฐมะละกา
11:05
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 48 นาที, 24.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
14:00
SIN Singapore Airport
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง
07:30
, รัฐมะละกา
11:05
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 48 นาที, 24.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
14:00
SIN Singapore Airport
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง
07:30
, รัฐมะละกา
11:25
Queen Street, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 32 นาที, 15.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที)
14:00
SIN Singapore Airport
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง
08:00
, รัฐมะละกา
11:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
14:00
SIN Singapore Airport
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 30นาที
08:00
, รัฐมะละกา
10:10
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดิน - 6 นาที, 500 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
#TG416
13:05
KUL Kuala Lumpur Airport
14:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
7ชั่วโมง 10นาที
08:00
, รัฐมะละกา
11:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
14:00
SIN Singapore Airport
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 30นาที
08:00
, รัฐมะละกา
11:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
14:00
SIN Singapore Airport
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 30นาที
08:00
, รัฐมะละกา
11:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
14:00
SIN Singapore Airport
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 30นาที
08:00
, รัฐมะละกา
10:10
, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 5 นาที, 2.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที)
#TG416
13:05
KUL Kuala Lumpur Airport
14:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
7ชั่วโมง 10นาที
08:00
, รัฐมะละกา
10:20
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
#TG416
13:05
KUL Kuala Lumpur Airport
14:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
7ชั่วโมง 10นาที
08:30
, รัฐมะละกา
10:50
TBS Kuala Lumpur
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 15 นาที)
#TG416
13:05
KUL Kuala Lumpur Airport
14:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
6ชั่วโมง 40นาที
09:00
, รัฐมะละกา
12:55
Queen Street, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 32 นาที, 15.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
#TG414
15:55
SIN Singapore Airport
17:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 15นาที
09:00
, รัฐมะละกา
12:55
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 30 นาที, 15 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
#TG414
15:55
SIN Singapore Airport
17:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 15นาที
09:00
, รัฐมะละกา
12:55
City Plaza, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
#TG414
15:55
SIN Singapore Airport
17:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 15นาที
10:00
, รัฐมะละกา
13:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที