50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เมลากาเซ็นทรัล ถึง กรุงเทพ (BKK) โดย รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

06:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
08:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 72 นาที, 35.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 20 นาที)
11:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เวลารวม
7ชั่วโมง 45นาที
09:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
12:55
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 30 นาที, 15.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
#TG414
15:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
17:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 15นาที
09:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
12:55
ซิตี้พลาซ่า, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
#TG414
15:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
17:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 15นาที
12:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
15:15
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
#TG408
18:15
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
19:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
8ชั่วโมง 35นาที

จาก เมลากาเซ็นทรัล ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง (BKK) โดย รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

08:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
11:35
วู้ดแลนดส์เช็กพอยท์, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 53 นาที, 26.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที)
15:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
16:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 40นาที
08:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
11:55
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 30 นาที, 15.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
15:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
16:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 40นาที
08:30
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
11:45
TS T Sentral, โจโฮร์บะฮ์รู
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 27 นาที, 13.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 55 นาที)
15:40
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, โจโฮร์บะฮ์รู
17:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 35นาที
08:45
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
12:00
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 63 นาที, 31.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
15:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
16:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
09:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
12:10
ทามันอุงคูตันอามินาห์, โจโฮร์บะฮ์รู
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 27 นาที, 13.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 30 นาที)
15:40
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, โจโฮร์บะฮ์รู
17:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 5นาที
09:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
12:35
วู้ดแลนดส์เช็กพอยท์, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 49 นาที, 24.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
15:40
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, โจโฮร์บะฮ์รู
17:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 5นาที
10:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
13:55
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 30 นาที, 15.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 10 นาที)
17:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
18:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 35นาที
11:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
14:10
ทามันอุงคูตันอามินาห์, โจโฮร์บะฮ์รู
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 27 นาที, 13.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 10 นาที)
#AK1807
19:20
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, โจโฮร์บะฮ์รู
20:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 40นาที
13:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
16:10
ทามันอุงคูตันอามินาห์, โจโฮร์บะฮ์รู
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 27 นาที, 13.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 10 นาที)
#AK1807
19:20
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, โจโฮร์บะฮ์รู
20:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
8ชั่วโมง 40นาที
13:00
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
16:55
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 30 นาที, 15.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 35 นาที)
#SL105
21:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
23:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย