50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก สามแยกทางรถไฟมาดูไร ถึง เจนไน โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:50
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
00:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:50
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
00:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:50
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
00:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:50
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
00:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:50
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
00:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:50
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
00:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:50
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
14:35
เจนไนเอ็กมอร์
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
14:35
เจนไนเอ็กมอร์
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
11:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
19:45
เจนไนเอ็กมอร์
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
11:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
19:45
เจนไนเอ็กมอร์
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
11:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
19:45
เจนไนเอ็กมอร์
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
20:45
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
20:45
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
20:45
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
20:45
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
20:45
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
21:30
เจนไนเอ็กมอร์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
21:30
เจนไนเอ็กมอร์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
18:35
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
03:30
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
18:35
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
03:30
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
20:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
04:55
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
20:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
04:55
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
20:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
04:55
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
20:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
04:55
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
21:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:15
เจนไนเอ็กมอร์
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
21:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:15
เจนไนเอ็กมอร์
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
21:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:15
เจนไนเอ็กมอร์
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
21:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:15
เจนไนเอ็กมอร์
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
21:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:05
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:05
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:05
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
22:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:25
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:25
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:25
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:25
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:20
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:55
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:20
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:55
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:20
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
06:55
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:20
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:20
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:20
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:40
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
22:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:40
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
22:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:40
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
22:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
07:40
เจนไนเอ็กมอร์
8ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:20
เจนไนเอ็กมอร์
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
23:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:20
เจนไนเอ็กมอร์
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
23:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:20
เจนไนเอ็กมอร์
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
23:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
08:20
เจนไนเอ็กมอร์
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
23:35
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
09:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:35
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
09:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:35
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
09:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:35
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
09:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
11:25
เจนไนเอ็กมอร์
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
11:25
เจนไนเอ็กมอร์
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
11:25
เจนไนเอ็กมอร์
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
11:25
เจนไนเอ็กมอร์
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 

จาก มทุราย ถึง เจนไน โดย รถบัส

06:30
มทุราย
14:30
เจนไน
8ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
20:30
มทุราย
05:30
เจนไน
9ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
20:45
มทุราย
05:30
เจนไน
8ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
มทุราย
05:45
เจนไน
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
มทุราย
05:45
เจนไน
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
มทุราย
06:00
เจนไน
8ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
22:30
มทุราย
05:45
เจนไน
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
มทุราย
05:45
เจนไน
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:45
มทุราย
06:00
เจนไน
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:45
มทุราย
06:40
เจนไน
7ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:00
มทุราย
06:15
เจนไน
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:00
มทุราย
06:15
เจนไน
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:15
มทุราย
05:45
เจนไน
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:15
มทุราย
05:45
เจนไน
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
มทุราย
06:20
เจนไน
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
มทุราย
06:45
เจนไน
7ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก Madurai Airport (IXM) ถึง เจนไน (MAA) โดย เที่ยวบิน

#SG3072
07:50
IXM Madurai Airport
09:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SG106
11:25
IXM Madurai Airport
12:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E7228
11:35
IXM Madurai Airport
12:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#6E7196
12:30
IXM Madurai Airport
13:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AI672
13:15
IXM Madurai Airport
14:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E7198
17:35
IXM Madurai Airport
19:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SG3526
18:05
IXM Madurai Airport
19:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SG612
20:05
IXM Madurai Airport
21:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AI9555
21:05
IXM Madurai Airport
22:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#6E7212
21:10
IXM Madurai Airport
22:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก มทุไร ถึง เจนไน โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
มทุไร
เวลา
Chennai Hotel Transfer
10ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
มทุไร
เวลา
Chennai Hotel Transfer
10ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก มทุราย ไป เจนไน อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก มทุราย ไป เจนไน คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส
  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 20,668 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 570 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก มทุราย ถึง เจนไน?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 360 ไมล์ (579 กิโลเมตร) จาก มทุราย ไปยัง เจนไน. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 265 ไมล์ (425 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก มทุราย ไป เจนไน?

ถ้าคุณเดินทางจาก มทุราย ไป เจนไน คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 จนถึง 12 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก มทุราย ไป เจนไน?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก มทุราย ไป เจนไน แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 570 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 20,668 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก มทุราย ไป เจนไน:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 570 บาท จนถึง INR 2,885 บาท;
  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ INR 832 บาท จนถึง INR 1,029 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ INR 2,260 บาท จนถึง INR 5,390 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ INR 16,020 บาท ไปจนถึง INR 20,668 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก มทุราย ไปที่ เจนไน กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 44 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก มทุราย ไปยัง เจนไน มีไฟลท์ประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:45 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 8 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก มทุราย ไปยัง เจนไน ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก มทุราย ไปยัง เจนไน มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก มทุราย ไปยัง เจนไน มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก มทุราย ไปยัง เจนไน ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก มทุราย ไป เจนไน ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ INR 2,260 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก มทุราย ไปยัง เจนไน Air India (Air India), IndiGo (IndiGo), SpiceJet (SpiceJet)

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก มทุราย ไปยัง เจนไน จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก มทุราย ไปยัง เจนไน ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก INR 16,020 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก มทุราย ไปยัง เจนไน

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก มทุราย ไปยัง เจนไน แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: