50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือนอกมาเก๊า ถึง ฮ่องกง โดย เรือเฟอร์รี่

00:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
01:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
00:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
01:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
00:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
01:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
01:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
01:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
01:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
01:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
01:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
01:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
02:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
02:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
02:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
02:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
02:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
02:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
03:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
03:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
03:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
03:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
03:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
03:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
06:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
07:10
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
06:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
07:10
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
06:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
07:10
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
07:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
07:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
07:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
08:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
08:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
08:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
08:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
08:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
08:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
09:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
09:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
09:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
09:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
09:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:10
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:10
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
09:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:10
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:50
ท่าเรือข้ามฟากตืนมัน, ฮ่องกง
40นาที
ทันที 
 
10:10
ท่าเรือนอกมาเก๊า
10:50
ท่าเรือข้ามฟากตืนมัน, ฮ่องกง
40นาที
ทันที 
 
10:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
11:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:40
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:40
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
12:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
13:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
13:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
13:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:20
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:15
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:25
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
13:40
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:35
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
14:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
14:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
14:55
สถานีฮ่องกงมาเก๊า