50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Ukraine

Borders are closed to all types of transport to/from Ukraine since March 17.
Check for official updates here.

จาก ลวิฟ ถึง ออแดซา โดย รถบัส

06:30
ลวิฟ
19:40
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
13ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
07:40
ลวิฟ
22:30
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
14ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:00
ลวิฟ
16:20
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
17ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:50
ลวิฟ
13:20
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก สถานีรถโดยสารลวิฟ ถึง ออแดซา โดย รถบัส

07:20
สถานีรถโดยสารลวิฟ
20:10
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
12ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
07:40
สถานีรถโดยสารลวิฟ
22:30
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
14ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
18:40
สถานีรถโดยสารลวิฟ
07:50
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
13ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
19:20
สถานีรถโดยสารลวิฟ
07:50
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
สถานีรถโดยสารลวิฟ
16:20
สถานีรถโดยสารโอเดสซาเซ็นทรัล
17ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

เส้นทางยอดนิยมใน ยูเครน