จาก เขตลักเซมเบิร์ก (ลักเซมเบิร์ก)

อันดอร์รา

ออสเตรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฮังการี

ไอร์แลนด์

มอลตา

โปแลนด์

สวิตเซอร์แลนด์

ตูนิเซีย

ตุรกี