50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in UK

The Office of Foreign Affairs is advising UK nationals against all but essential international travel.

จาก Baker Street Gloucester Place ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:42
Baker Street Gloucester Place, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 43นาที
ทันที 
07:48
Baker Street Gloucester Place, ลอนดอน
21:20
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
21:13
Baker Street Gloucester Place, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 47นาที
ทันที 

จาก Banstead ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:08
Banstead, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
07:10
Banstead, ลอนดอน
21:20
เอดินเบิร์ก
14ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
18:41
Banstead, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
20:41
Banstead, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 19นาที
ทันที 

จาก Belmont Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

20:45
Belmont Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก Bow Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

18:28
Bow Bus Stop, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
20:28
Bow Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
20:59
Bow Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 1นาที
ทันที 

จาก Finchley Road Bus Stop CL ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:35
Finchley Road Bus Stop CL, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
21:03
Finchley Road Bus Stop CL, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 57นาที
ทันที 

จาก Finchley Road and Frognal ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:34
Finchley Road and Frognal, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 51นาที
ทันที 
07:37
Finchley Road and Frognal, ลอนดอน
21:20
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 43นาที
ทันที 
19:02
Finchley Road and Frognal, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 53นาที
ทันที 
21:02
Finchley Road and Frognal, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 58นาที
ทันที 

จาก Golders Green Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

08:35
Golders Green Bus Stop, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
19:35
Golders Green Bus Stop, ลอนดอน
07:40
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
21:05
Golders Green Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 

จาก Hammersmith Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

16:50
Hammersmith Bus Stop, ลอนดอน
07:40
เอดินเบิร์ก
14ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก Lewisham Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

21:13
Lewisham Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 47นาที
ทันที 

จาก London Aldgate ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

17:35
London Aldgate
07:55
เอดินเบิร์ก
14ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
21:15
London Aldgate
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 45นาที
ทันที 

จาก Marble Arch Park Lane ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:46
Marble Arch Park Lane, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 39นาที
ทันที 
19:25
Marble Arch Park Lane, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:20
Marble Arch Park Lane, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 40นาที
ทันที 

จาก Mile End Railway Station ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

07:12
Mile End Railway Station, ลอนดอน
21:20
เอดินเบิร์ก
14ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
18:32
Mile End Railway Station, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
20:32
Mile End Railway Station, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
21:02
Mile End Railway Station, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 58นาที
ทันที 

จาก New Cross Gate Railway Station ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:50
New Cross Gate Railway Station, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
07:50
New Cross Gate Railway Station, ลอนดอน
21:20
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:45
New Cross Gate Railway Station, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
21:20
New Cross Gate Railway Station, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 40นาที
ทันที 

จาก Portman Square Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:44
Portman Square Bus Stop, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
19:20
Portman Square Bus Stop, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
21:16
Portman Square Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 44นาที
ทันที 
22:46
Portman Square Bus Stop, ลอนดอน
19:45
เอดินเบิร์ก
20ชั่วโมง 59นาที
ทันที 

จาก Rosehill Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:24
Rosehill Bus Stop, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 1นาที
ทันที 
20:56
Rosehill Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 4นาที
ทันที 

จาก Southwark Street Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:45
Southwark Street Bus Stop, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
07:45
Southwark Street Bus Stop, ลอนดอน
21:20
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
21:00
Southwark Street Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง
ทันที 

จาก St Johns Wood Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:40
St Johns Wood Bus Stop, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
19:11
St Johns Wood Bus Stop, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 44นาที
ทันที 
21:10
St Johns Wood Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก St Peters ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

19:03
St Peters, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 57นาที
ทันที 

จาก Stockwell Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

21:28
Stockwell Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 32นาที
ทันที 

จาก Stratford City Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

15:10
Stratford City Bus Stop, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
16ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
19:05
Stratford City Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 55นาที
ทันที 

จาก Streatham Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:39
Streatham Bus Stop, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 46นาที
ทันที 
07:38
Streatham Bus Stop, ลอนดอน
21:20
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
21:17
Streatham Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 43นาที
ทันที 

จาก Sutton Railway Station ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

18:48
Sutton Railway Station, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 7นาที
ทันที 
20:48
Sutton Railway Station, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 12นาที
ทันที 

จาก Victoria Bus Station ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

08:00
Victoria Bus Station, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
20:30
Victoria Bus Station, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
22:30
Victoria Bus Station, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก Victoria Rail to Airports ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

07:00
Victoria Rail to Airports, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
08:05
Victoria Rail to Airports, ลอนดอน
21:20
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:30
Victoria Rail to Airports, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก Waterloo Bus Stop ถึง เอดินเบิร์ก โดย รถบัส

06:50
Waterloo Bus Stop, ลอนดอน
18:25
เอดินเบิร์ก
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
07:50
Waterloo Bus Stop, ลอนดอน
21:20
เอดินเบิร์ก
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:05
Waterloo Bus Stop, ลอนดอน
07:55
เอดินเบิร์ก
12ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
21:05
Waterloo Bus Stop, ลอนดอน
08:00
เอดินเบิร์ก
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 

จาก Heathrow Airport (LHR) ถึง เอดินเบิร์ก (EDI) โดย เที่ยวบิน

#BA1434
07:50
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
09:20
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#BA1434
07:55
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
09:15
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#BA1442
08:55
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
10:20
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1438
09:15
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
10:40
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1440
11:25
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
12:50
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1442
11:40
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
13:05
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1446
12:55
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
14:25
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#BA1444
13:40
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
15:10
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#BA1448
15:20
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
16:45
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1448
15:25
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
16:50
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1452
16:35
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
18:00
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1454
17:30
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
19:00
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#BA1454
17:35
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
19:00
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1458
18:15
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
19:40
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1458
18:55
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
20:20
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1458
19:00
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
20:25
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1462
20:25
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
21:50
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#BA1460
21:05
LHR Heathrow Airport, ลอนดอน
22:25
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

จาก London City Airport (LCY) ถึง เอดินเบิร์ก (EDI) โดย เที่ยวบิน

#BA8704
09:10
LCY London City Airport
10:25
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#BA2216
11:25
LCY London City Airport
12:45
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#BA8716
14:20
LCY London City Airport
15:40
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#BA8706
15:50
LCY London City Airport
17:05
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#BA8712
17:10
LCY London City Airport
18:25
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#BA8708
18:05
LCY London City Airport
19:25
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#BA8714
19:55
LCY London City Airport
21:15
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

จาก London Gatwick Airport (LGW) ถึง เอดินเบิร์ก (EDI) โดย เที่ยวบิน

#BA2500
06:55
LGW London Gatwick Airport, ไบรท์ตัน
08:25
EDI Edinburgh Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#U2803