50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Bergamo Airport Departures ถึง เวโรนา โดย รถบัส

00:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
01:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
00:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
01:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
01:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
03:30
Verona Airport
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
01:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
03:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
03:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
04:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
03:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
04:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
04:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
05:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
04:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
05:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
06:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
06:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
06:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
07:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
07:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
08:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
08:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:25
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
08:55
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:25
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
08:40
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
09:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
09:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
10:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
10:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
11:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
11:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
12:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
12:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
13:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
13:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
14:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
14:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
15:00
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
14:45
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
15:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
15:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:15
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
15:45
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:15
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
15:30
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
16:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
16:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:30
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
17:00
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:30
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
17:15
Verona Airport
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
16:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
17:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
17:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
18:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
18:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:45
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
19:00
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:45
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
19:15
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
19:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
19:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
20:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
20:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:45
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
21:15
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:45
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
21:00
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
21:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
21:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
22:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
22:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
23:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
23:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
00:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
00:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก Bergamo Central ถึง เวโรนา โดย รถบัส

00:00
Bergamo Central
01:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
00:00
Bergamo Central
01:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
01:00
Bergamo Central
03:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
01:00
Bergamo Central
03:30
Verona Airport
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
03:00
Bergamo Central
04:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
03:00
Bergamo Central
04:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
04:00
Bergamo Central
05:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
04:00
Bergamo Central
05:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
05:00
Bergamo Central
06:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:00
Bergamo Central
06:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
06:00
Bergamo Central
07:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:00
Bergamo Central
07:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:00
Bergamo Central
08:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:00
Bergamo Central
08:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:10
Bergamo Central
08:40
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:10
Bergamo Central
08:25
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:00
Bergamo Central
09:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
Bergamo Central
09:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:00
Bergamo Central
10:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:00
Bergamo Central
10:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
Bergamo Central
11:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
Bergamo Central
11:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:00
Bergamo Central
12:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
Bergamo Central
12:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:00
Bergamo Central
13:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:00
Bergamo Central
13:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
Bergamo Central
14:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
Bergamo Central
14:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:30
Bergamo Central
14:45
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:30
Bergamo Central
15:00
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
Bergamo Central
15:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
Bergamo Central
15:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
Bergamo Central
16:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
Bergamo Central
16:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:30
Bergamo Central
17:00
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:30
Bergamo Central
17:15
Verona Airport
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
16:00
Bergamo Central
17:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
Bergamo Central
17:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:00
Bergamo Central
18:30
Verona Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
Bergamo Central
18:15
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:45
Bergamo Central
19:45
Verona Airport
2ชั่วโมง
ทันที 
17:45
Bergamo Central
19:00
Peschiera del Garda Train, เวโรนา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที