จาก ลูบลิยานา (สโลวีเนีย)

เบลเยี่ยม

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

บัลแกเรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฟินแลนด์

เนเธอร์แลนด์

โปแลนด์

โปรตุเกส

สโลวาเกีย

เวเนซุเอลา