จาก จังหวัดเลสเซอร์โปแลนด์ (โปแลนด์)

มาซิโดเนีย

เซอร์เบีย

สโลวาเกีย