50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Sapa SSB ถึง เดี่ยนเบียน โดย รถบัส

18:00
Sapa SSB
03:00
Dien Bien Phu Bus station
9ชั่วโมง

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม