กัวลาลัมเปอร์ ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ, รถบัส

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง รัฐมะละกา โดย รถไฟ

#9321
KTM
11:53
Kuala Lumpur Sentral
13:48
Tampin, รัฐมะละกา
1h 55m
Instant
#9421
KTM
13:07
Kuala Lumpur Sentral
14:55
Tampin, รัฐมะละกา
1h 48m
Instant
#9423
KTM
18:41
Kuala Lumpur Sentral
20:17
Tampin, รัฐมะละกา
1h 36m
Instant
#9425
KTM
23:32
Kuala Lumpur Sentral
01:27
Tampin, รัฐมะละกา
1h 55m
Instant

จาก Klang Sentral ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

20:00
Klang Sentral, รัฐสลังงอร์
22:15
Alor Gajah Toll, รัฐมะละกา
2h 15m
Instant

จาก Shah Alam ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

20:30
Shah Alam, รัฐสลังงอร์
22:40
Alor Gajah Toll, รัฐมะละกา
2h 10m
Instant

จาก Kajang ถึง รัฐมะละกา โดย รถไฟ

#9425
KTM
00:07
Kajang, รัฐสลังงอร์
01:27
Tampin, รัฐมะละกา
1h 20m
Instant
#9321
KTM
12:28
Kajang, รัฐสลังงอร์
13:48
Tampin, รัฐมะละกา
1h 20m
Instant
#9423
KTM
18:57
Kajang, รัฐสลังงอร์
20:17
Tampin, รัฐมะละกา
1h 20m
Instant