50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส

09:00
TBS Kuala Lumpur
13:45
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
13:45
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
13:45
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
13:45
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
14:45
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
14:45
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
TBS Kuala Lumpur
21:45
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
TBS Kuala Lumpur
22:25
Mersing, รัฐยะโฮร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
22:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
TBS Kuala Lumpur
22:45
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
TBS Kuala Lumpur
22:45
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
23:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
23:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
23:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
23:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
04:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
04:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
04:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
04:15
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:45
TBS Kuala Lumpur
04:30
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:45
TBS Kuala Lumpur
04:30
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:45
TBS Kuala Lumpur
04:30
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:45
TBS Kuala Lumpur
04:30
Mersing, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
12:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
12:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
14:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
14:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
TBS Kuala Lumpur
15:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
17:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
TBS Kuala Lumpur
19:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
TBS Kuala Lumpur
21:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
TBS Kuala Lumpur
21:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
TBS Kuala Lumpur
21:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
TBS Kuala Lumpur
21:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
22:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
22:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
22:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
22:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
22:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
22:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
TBS Kuala Lumpur
00:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
TBS Kuala Lumpur
00:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
TBS Kuala Lumpur
00:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
TBS Kuala Lumpur
01:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
TBS Kuala Lumpur
03:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
TBS Kuala Lumpur
03:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
03:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
TBS Kuala Lumpur
04:14
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
TBS Kuala Lumpur
04:14
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส

09:00
TBS Kuala Lumpur
14:25
Mersing, รัฐยะโฮร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:55
Mersing, รัฐยะโฮร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:55
Mersing, รัฐยะโฮร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
23:55
Mersing, รัฐยะโฮร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
04:55
Mersing, รัฐยะโฮร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:45
TBS Kuala Lumpur
05:10
Mersing, รัฐยะโฮร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
12:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
14:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
TBS Kuala Lumpur
15:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
TBS Kuala Lumpur
21:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
TBS Kuala Lumpur
00:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
03:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 484 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

14 มี.ค. 2019
bus Express, SS International Express
★★★★★
Good service from start to finish.
22 ม.ค. 2019
bus Express, SS International Express
★★★★☆
Vous faites payer 7 riggint en plus du prix normal
10 ก.ค. 2018
bus VIP, Transnasional
★★★★☆
The bus left 20 minutes after scheduled departure and arrived 20 minutes late. The ride was nice and quiet.
20 มิ.ย. 2018
bus VIP 24, Sri Maju Group
★★☆☆☆
Driver took too long of a break at the Bus stop and asked us to transfer to a different bus so he doesn't have to stop in Johorm Bahru anymore.

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย

จะเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป Mersing อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป Mersing, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • รถไฟ
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถไฟ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ MYR 1,656.00 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ MYR 18.94 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กัวลาลัมเปอร์ ถึง Mersing?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 221 ไมล์ (355 กิโลเมตร) จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง Mersing. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 156 ไมล์ (250 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป Mersing?

ถ้าคุณเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป Mersing คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 8 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป Mersing?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป Mersing แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Transnasional MY: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ MYR 18.94 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ MYR 1,656.00 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป Mersing:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ MYR 19.00 บาท จนถึง MYR 217.00 บาท;
 • train ราคาตั๋ว: MYR 63.00 - MYR 63.00. รอบรถออกเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป รัฐยะโฮร์ มีตั้งแต่ 12:08 นาฬิกา ที่ Kuala Lumpur Sentral จนถึง 12:08 นาฬิกา ที่ Kuala Lumpur Sentral
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ MYR 87.00 บาท จนถึง MYR 793.00 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ MYR 863.00 บาท ไปจนถึง MYR 1,656.00 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปที่ Mersing กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:10 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:59 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 380 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง รัฐยะโฮร์ มีไฟลท์ประมาณ 62 เที่ยวต่อวัน.
 • เส้นทาง 3 โดย train จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง รัฐยะโฮร์ ออกเดินทางตั้งแต่ 12:08 โมง จาก Kuala Lumpur Sentral จนถึงเวลา 12:08 ที่ Kuala Lumpur Sentral

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง รัฐยะโฮร์ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง Mersing มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง Mersing มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง Mersing ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป รัฐยะโฮร์ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ MYR 87.00 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง รัฐยะโฮร์
AirAsia (AirAsia), Firefly, Malaysia Airlines, Malindo Air

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง รัฐยะโฮร์ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง รัฐยะโฮร์ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก MYR 863.00$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง Mersing

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง Mersing แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 514 เลือกเดินทางโดย train
 • 449 เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 37 เลือกนั่งเครื่องบิน.