50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ (KUL) ถึง ปัญจาบ (ISB) โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

06:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
07:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 45 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง
07:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 40 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 55นาที
07:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 20 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 35นาที
07:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 15 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 30นาที
08:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 45 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง
08:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 35 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 50นาที
#TG2420
08:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 30 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 50นาที
08:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 35 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 50นาที
08:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 15 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 30นาที
09:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 35 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง
09:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 35 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง
09:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 45 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง
#TG4702
09:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 35 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 55นาที
09:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 30 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 45นาที
09:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 15นาที
09:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 55 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 10นาที
09:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 50 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 5นาที
10:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 25 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 40นาที
10:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 10 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 35นาที
11:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 5 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 20นาที
11:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 45 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 15นาที
12:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 40 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 55นาที
12:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 25 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 45นาที
#TG4708
12:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 20 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 40นาที
12:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 25 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 40นาที
12:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 25 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 40นาที
12:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 5 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 20นาที
13:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 45 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง
#TG416
13:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 40 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง 55นาที
13:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 40 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง 55นาที
13:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที
#TG349
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
ISB Islamabad Airport, ปัญจาบ
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง 20นาที

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย