50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์ ถึง อีโปห์ โดย รถไฟ

KTM
19:44
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
22:27
อีโปะฮ์
2ชั่วโมง 43นาที
ทันที 

จาก กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล ถึง อีโปห์ โดย รถไฟ

KTM
19:40
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
22:27
อีโปะฮ์
2ชั่วโมง 47นาที
ทันที 

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง อีโปห์ โดย รถบัส

09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
12:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:38
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:38
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:47
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:38
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
14:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:38
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:38
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:47
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
17:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:53
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
21:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
21:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
19:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
19:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:17
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:17
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:08
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 8นาที
ทันที 

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐเประ โดย รถบัส

09:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:22
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:52
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:22
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:52
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:52
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
14:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:52
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:22
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:52
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
15:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:22
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
16:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:22
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
17:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
21:37
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
21:52
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
18:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:22
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:52
ซิมปัง, รัฐเประ
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ถึง อีโปห์ โดย รถบัส

00:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
04:12
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
00:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
04:17
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
01:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
04:42
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
06:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
09:27
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
06:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
09:32
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
07:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
11:37
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
08:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
11:42
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
08:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
11:47
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
14:57
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
15:02
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
13:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
17:02
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
13:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
16:57
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
14:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
18:07
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
17:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
20:42
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
17:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
20:47
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
18:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
22:07
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
20:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
23:52
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
00:02
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
23:57
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
23:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
02:57
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
23:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
03:02
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 32นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐเประ โดย รถบัส

00:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
04:58
ซิมปัง, รัฐเประ
4ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
06:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
10:13
ซิมปัง, รัฐเประ
4ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
08:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
12:28
ซิมปัง, รัฐเประ
4ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
15:43
ซิมปัง, รัฐเประ
4ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
13:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
17:43
ซิมปัง, รัฐเประ
4ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
17:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
21:28
ซิมปัง, รัฐเประ
4ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
00:43
ซิมปัง, รัฐเประ
4ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
23:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
03:43
ซิมปัง, รัฐเประ
4ชั่วโมง 13นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2 ถึง อีโปห์ โดย รถบัส

01:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
04:35
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
01:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
04:30
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
01:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
05:08
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
06:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
09:50
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
06:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
09:45
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
12:03
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
12:05
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
12:00
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
15:20
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
11:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
15:15
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
17:15
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
17:20
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
14:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
18:33
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
17:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
21:00
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
21:05
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
18:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
22:33
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
00:18
จาลัน เบนดาฮารา อิโปห์
3ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
20:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
00:15
Bercham Starshuttle Ipoh
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
00:20
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
23:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
03:20
อมานจายา อีโปห์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที