50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ (KUL) ถึง ไหหลำ (HDG) โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#AK536
06:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
07:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 14 ชั่วโมง 50 นาที
22:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
01:30
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง 35นาที
09:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 50 นาที
22:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
01:30
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 30นาที
#OD580
10:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
2ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 40 นาที
22:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
01:30
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 30นาที
#AK538
12:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 5 นาที
22:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
01:30
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 50นาที
#OD582
15:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
2ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 5 นาที
22:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
01:30
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 55นาที
16:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
17:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 10 นาที
22:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
01:30
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
8ชั่วโมง 50นาที

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย