กัวลาลัมเปอร์ ปลายทาง Arau @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 27 พ.ย. 2017

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง รัฐปะลิส โดย รถไฟ

#9020
KTM
07:05
Kuala Lumpur Sentral
12:12
Arau, รัฐปะลิส
5h 7m
Instant
#9512
KTM
09:39
Kuala Lumpur Sentral
14:50
Arau, รัฐปะลิส
5h 11m
Instant
#9008
KTM
10:42
Kuala Lumpur Sentral
15:37
Arau, รัฐปะลิส
4h 55m
Instant
#9024
KTM
13:15
Kuala Lumpur Sentral
18:22
Arau, รัฐปะลิส
5h 7m
Instant
#9514
KTM
17:12
Kuala Lumpur Sentral
22:31
Arau, รัฐปะลิส
5h 19m
Instant
#9520
KTM
23:22
Kuala Lumpur Sentral
04:36
Arau, รัฐปะลิส
5h 14m
Instant

จาก Kuala Lumpur Airport ถึง รัฐเกดะห์ โดย เที่ยวบิน

#AK6012
AirAsia
07:00
Kuala Lumpur Airport
08:05
Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
Instant
#AK6018
AirAsia
12:10
Kuala Lumpur Airport
13:15
Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
Instant
#AK6014
AirAsia
19:25
Kuala Lumpur Airport
20:30
Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
Instant
#AK6016
AirAsia
20:50
Kuala Lumpur Airport
21:55
Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
Instant

จาก Terminal Bersepadu Selatan ถึง รัฐปะลิส โดย รถบัส

10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
11:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
12:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
13:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
18:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
21:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
22:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
06:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
23:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
06:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
23:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
06:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
23:59
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
07:14
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ