กัวลาลัมเปอร์ ไป Arau โดย รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง รัฐปะลิส โดย รถไฟ

#9202
KTM
06:45
Kuala Lumpur Sentral
11:46
Arau, รัฐปะลิส
5h 1m
Instant
#9420
KTM
09:44
Kuala Lumpur Sentral
14:46
Arau, รัฐปะลิส
5h 2m
Instant
#9204
KTM
11:40
Kuala Lumpur Sentral
16:40
Arau, รัฐปะลิส
5h
Instant
#9422
KTM
18:12
Kuala Lumpur Sentral
00:26
Arau, รัฐปะลิส
6h 14m
Instant
#9424
KTM
23:22
Kuala Lumpur Sentral
04:37
Arau, รัฐปะลิส
5h 15m
Instant

จาก Kajang ถึง รัฐปะลิส โดย รถไฟ

#9420
KTM
09:10
Kajang, รัฐสลังงอร์
14:46
Arau, รัฐปะลิส
5h 36m
Instant
#9422
KTM
17:37
Kajang, รัฐสลังงอร์
00:26
Arau, รัฐปะลิส
6h 49m
Instant
#9424
KTM
22:50
Kajang, รัฐสลังงอร์
04:37
Arau, รัฐปะลิส
5h 47m
Instant

จาก Rawang ถึง รัฐปะลิส โดย รถไฟ

#9422
KTM
19:06
Rawang, รัฐสลังงอร์
00:26
Arau, รัฐปะลิส
5h 20m
Instant

จาก Batang Kali ถึง รัฐปะลิส โดย รถไฟ

#9422
KTM
19:20
Batang Kali, รัฐสลังงอร์
00:26
Arau, รัฐปะลิส
5h 6m
Instant

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง รัฐปะลิส โดย รถบัส

10:00
TBS Kuala Lumpur
17:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
10:45
TBS Kuala Lumpur
18:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
11:30
TBS Kuala Lumpur
18:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
11:45
TBS Kuala Lumpur
19:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
12:45
TBS Kuala Lumpur
20:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
13:30
TBS Kuala Lumpur
20:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
18:00
TBS Kuala Lumpur
01:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
21:30
TBS Kuala Lumpur
04:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
22:45
TBS Kuala Lumpur
06:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
23:00
TBS Kuala Lumpur
06:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
23:30
TBS Kuala Lumpur
06:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
23:59
TBS Kuala Lumpur
07:14
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant

จาก Kajang ถึง รัฐปะลิส โดย รถบัส

10:00
Kajang, รัฐสลังงอร์
17:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 45m
Instant
12:00
Kajang, รัฐสลังงอร์
19:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 45m
Instant
22:00
Kajang, รัฐสลังงอร์
05:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 45m
Instant

จาก Klang Sentral ถึง รัฐปะลิส โดย รถบัส

09:30
Klang Sentral, รัฐสลังงอร์
16:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
22:00
Klang Sentral, รัฐสลังงอร์
05:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant

จาก Kuala Lumpur Airport ถึง รัฐเกดะห์ โดย เที่ยวบิน

#AK6012
06:10
KUL Kuala Lumpur Airport
07:20
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
Instant
 
#AK6000
07:15
KUL Kuala Lumpur Airport
08:30
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 15m
Instant
 
#AK6016
15:45
KUL Kuala Lumpur Airport
16:50
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
Instant
 
#AK6014
19:25
KUL Kuala Lumpur Airport
20:30
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
Instant
 

จาก Shah Alam ถึง รัฐปะลิส โดย รถบัส

10:00
Shah Alam, รัฐสลังงอร์
17:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant
22:30
Shah Alam, รัฐสลังงอร์
05:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
Instant

จาก Sultan Abdul Aziz Shah ถึง รัฐเกดะห์ โดย เที่ยวบิน

#OD1512
07:30
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
08:40
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
Instant 15kg
 
#OD1506
12:20
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
13:30
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
Instant 15kg
 
#FY1404
15:30
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
16:40
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
Instant 15kg
 
#OD1504
17:45
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
18:55
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
Instant 15kg
 
#OD1514
19:35
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
20:45
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
Instant 15kg