50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง รัฐปะลิส โดย รถบัส

10:00
TBS Kuala Lumpur
17:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
18:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
11:30
TBS Kuala Lumpur
18:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
19:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
12:15
TBS Kuala Lumpur
19:30
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
20:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
18:00
TBS Kuala Lumpur
01:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
21:30
TBS Kuala Lumpur
04:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
22:45
TBS Kuala Lumpur
06:00
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
23:00
TBS Kuala Lumpur
06:15
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
06:45
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที
23:59
TBS Kuala Lumpur
07:14
Kangar, รัฐปะลิส
7h 15m
รับรหัสการจองทันที

จาก Kuala Lumpur Airport ถึง รัฐเกดะห์ โดย เที่ยวบิน

#AK6012
06:10
KUL Kuala Lumpur Airport
07:20
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6000
07:15
KUL Kuala Lumpur Airport
08:30
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
08:50
KUL Kuala Lumpur Airport
09:45
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
55m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK9012
08:55
KUL Kuala Lumpur Airport
10:00
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6018
11:50
KUL Kuala Lumpur Airport
12:55
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6016
15:45
KUL Kuala Lumpur Airport
16:50
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6014
19:25
KUL Kuala Lumpur Airport
20:30
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 

จาก Sultan Abdul Aziz Shah ถึง รัฐเกดะห์ โดย เที่ยวบิน

#OD1512
07:30
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
08:40
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#FY1402
12:20
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
13:30
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#FY1404
15:00
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
16:10
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#OD1514
19:35
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
20:45
AOR Alor Setar Airport, รัฐเกดะห์
1h 10m
รับรหัสการจองทันที