50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส

08:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
11:35
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
09:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:05
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:05
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:05
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
12:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:25
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:05
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
15:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:05
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
16:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:55
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
16:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:05
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:35
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
17:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
21:25
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
19:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:05
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
20:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:55
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
21:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:05
สถานีรถโดยสารกลวง, รัฐยะโฮร์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 

เวลา กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล ถึง กลวง

เวลา กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล ถึง กลวง
Transport NameRoute Timeราคา
SS International Express Express 08:00 – 11:35MYR 32.74
SS International Express Express 10:30 – 14:05MYR 32.74
SS International Express Express 12:50 – 16:25MYR 32.74
SS International Express Express 14:30 – 18:05MYR 32.74
SS International Express Express 16:20 – 19:55MYR 32.74
SS International Express Express 19:30 – 23:05MYR 32.74
SS International Express Express 20:20 – 23:55MYR 32.74

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย