50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง Ipoh โดย รถไฟ

#9022
KTM
08:35
Kuala Lumpur Sentral
11:15
Ipoh
2ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9024
KTM
09:50
Kuala Lumpur Sentral
12:30
Ipoh
2ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9420
KTM
10:01
Kuala Lumpur Sentral
12:48
Ipoh
2ชั่วโมง 47นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9202
KTM
10:55
Kuala Lumpur Sentral
13:28
Ipoh
2ชั่วโมง 33นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9102
KTM
11:25
Kuala Lumpur Sentral
13:56
Ipoh
2ชั่วโมง 31นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9026
KTM
11:50
Kuala Lumpur Sentral
14:30
Ipoh
2ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9104
KTM
14:40
Kuala Lumpur Sentral
17:11
Ipoh
2ชั่วโมง 31นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9028
KTM
15:05
Kuala Lumpur Sentral
17:45
Ipoh
2ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9030
KTM
16:20
Kuala Lumpur Sentral
19:00
Ipoh
2ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9322
KTM
17:39
Kuala Lumpur Sentral
20:17
Ipoh
2ชั่วโมง 38นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9204
KTM
18:00
Kuala Lumpur Sentral
20:31
Ipoh
2ชั่วโมง 31นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9422
KTM
18:12
Kuala Lumpur Sentral
20:49
Ipoh
2ชั่วโมง 37นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9032
KTM
18:55
Kuala Lumpur Sentral
21:35
Ipoh
2ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9106
KTM
20:40
Kuala Lumpur Sentral
23:11
Ipoh
2ชั่วโมง 31นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9122
KTM
21:50
Kuala Lumpur Sentral
00:29
Ipoh
2ชั่วโมง 39นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9034
KTM
22:15
Kuala Lumpur Sentral
00:55
Ipoh
2ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9124
KTM
22:45
Kuala Lumpur Sentral
01:11
Ipoh
2ชั่วโมง 26นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9056
KTM
23:05
Kuala Lumpur Sentral
01:35
Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9052
KTM
23:05
Kuala Lumpur Sentral
01:55
Ipoh
2ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9424
KTM
23:22
Kuala Lumpur Sentral
01:48
Ipoh
2ชั่วโมง 26นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Kepong Sentral ถึง Ipoh โดย รถไฟ

#9022
KTM
09:01
Kepong Sentral, กัวลาลัมเปอร์
11:15
Ipoh
2ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9024
KTM
10:16
Kepong Sentral, กัวลาลัมเปอร์
12:30
Ipoh
2ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9026
KTM
12:16
Kepong Sentral, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Ipoh
2ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9028
KTM
15:31
Kepong Sentral, กัวลาลัมเปอร์
17:45
Ipoh
2ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9030
KTM
16:46
Kepong Sentral, กัวลาลัมเปอร์
19:00
Ipoh
2ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9032
KTM
19:21
Kepong Sentral, กัวลาลัมเปอร์
21:35
Ipoh
2ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9034
KTM
22:41
Kepong Sentral, กัวลาลัมเปอร์
00:55
Ipoh
2ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9056
KTM
23:21
Kepong Sentral, กัวลาลัมเปอร์
01:35
Ipoh
2ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9052
KTM
23:31
Kepong Sentral, กัวลาลัมเปอร์
01:55
Ipoh
2ชั่วโมง 24นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง Ipoh โดย รถบัส

07:30
TBS Kuala Lumpur
10:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
TBS Kuala Lumpur
10:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:15
TBS Kuala Lumpur
10:45
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
11:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
11:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
11:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
11:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
12:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
12:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
13:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
13:15
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
TBS Kuala Lumpur
13:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
TBS Kuala Lumpur
14:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
14:15
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
TBS Kuala Lumpur
14:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
15:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
TBS Kuala Lumpur
15:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
16:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
TBS Kuala Lumpur
16:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
TBS Kuala Lumpur
16:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
TBS Kuala Lumpur
17:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
17:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
17:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
TBS Kuala Lumpur
18:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
TBS Kuala Lumpur
18:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
TBS Kuala Lumpur
18:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
TBS Kuala Lumpur
18:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:45
TBS Kuala Lumpur
19:15
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
TBS Kuala Lumpur
19:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
20:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
TBS Kuala Lumpur
20:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
21:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
TBS Kuala Lumpur
21:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:15
TBS Kuala Lumpur
21:45
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
TBS Kuala Lumpur
22:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
TBS Kuala Lumpur
22:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
TBS Kuala Lumpur
22:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
TBS Kuala Lumpur
23:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
TBS Kuala Lumpur
23:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
TBS Kuala Lumpur
23:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
TBS Kuala Lumpur
23:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
TBS Kuala Lumpur
00:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
TBS Kuala Lumpur
00:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
TBS Kuala Lumpur
01:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:45
TBS Kuala Lumpur
01:15
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
TBS Kuala Lumpur
01:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:15
TBS Kuala Lumpur
01:45
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
02:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Hentian Duta ถึง Ipoh โดย รถบัส

12:45
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
15:15
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:45
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
22:15
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Sg Buloh ถึง Ipoh โดย รถไฟ

#9020
KTM
07:30
Sg Buloh, รัฐสลังงอร์
10:10
Ipoh
2ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9052
KTM
23:41
Sg Buloh, รัฐสลังงอร์
01:55
Ipoh
2ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Kuala Lumpur any hotel ถึง Ipoh โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Kuala Lumpur any hotel
เวลา
Ipoh any hotel
5ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Kuala Lumpur any hotel
เวลา
Ipoh any hotel
5ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Kuala Lumpur any hotel
เวลา
Ipoh any hotel
5ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง Ipoh โดย รถบัส

07:30
TBS Kuala Lumpur
10:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
TBS Kuala Lumpur
10:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
TBS Kuala Lumpur
10:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
TBS Kuala Lumpur
10:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:15
TBS Kuala Lumpur
10:45
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:15
TBS Kuala Lumpur
10:45
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:15
TBS Kuala Lumpur
11:25
AmanJaya Ipoh
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
11:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
11:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
11:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
11:40
AmanJaya Ipoh
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
11:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
11:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
11:00
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
11:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
11:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
11:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
11:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
12:10
AmanJaya Ipoh
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
11:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
11:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
12:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
12:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
13:10
AmanJaya Ipoh
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
12:30
Aman Jaya Ipoh
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที