50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Sultan Abdul Aziz Shah ถึง หาดใหญ่ โดย เที่ยวบิน

#OD1150
06:30
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
06:00
HDY สนามบินหาดใหญ่
30นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
 
#OD1176
07:20
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
06:50
HDY สนามบินหาดใหญ่
30นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
 
#OD1164
07:40
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
07:10
HDY สนามบินหาดใหญ่
30นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
 
#OD1180
08:20
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
07:50
HDY สนามบินหาดใหญ่
30นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
 
#OD1160
08:50
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
08:20
HDY สนามบินหาดใหญ่
30นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
 
#OD1182
10:50
SZB Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
10:20
HDY สนามบินหาดใหญ่
30นาที
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
 

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย