50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์ ไป ปีนัง ด้วย รถไฟ

#EG9222
KTM
07:09
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
11:23
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
#EG9222
KTM
07:16
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
11:38
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
#EG9420
KTM
10:32
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
14:50
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 18นาที
ทันที 
#EG9420
KTM
10:37
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
14:54
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
#EG9226
KTM
22:49
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
03:00
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
#EG9224
KTM
22:54
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
03:13
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 19นาที
ทันที 

จาก สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์ ไป บัตเตอร์เวิร์ท ด้วย รถไฟ

#EP9172
KTM
08:09
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
12:29
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#EP9172
KTM
08:09
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
12:29
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#EP9172
KTM
08:14
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
12:21
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 7นาที
ทันที 
#EP9172
KTM
08:14
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
12:21
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 7นาที
ทันที 
#EP9104
KTM
11:09
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
15:16
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 7นาที
ทันที 
#EP9102
KTM
11:19
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
15:33
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
#EP9104
KTM
13:34
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
17:52
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 18นาที
ทันที 
#EP9106
KTM
13:34
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
17:40
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
#EP9372
KTM
17:37
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
21:42
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
#EP9372
KTM
17:37
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
21:42
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
#EG9322
KTM
17:40
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
22:03
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
#EG9126
KTM
20:04
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
00:15
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
#EG9128
KTM
22:19
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
02:30
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 11นาที
ทันที 

จาก กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล ไป ปีนัง ด้วย รถไฟ

#EG9222
KTM
07:05
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
11:23
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 18นาที
ทันที 
#EG9222
KTM
07:12
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
11:38
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
#EG9420
KTM
10:23
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
14:50
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
#EG9420
KTM
10:28
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
14:54
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
#EG9226
KTM
22:45
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
03:00
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
#EG9224
KTM
22:50
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
03:13
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 23นาที
ทันที 

จาก กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล ไป บัตเตอร์เวิร์ท ด้วย รถไฟ

#EP9172
KTM
08:05
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
12:29
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
#EP9172
KTM
08:05
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
12:29
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
#EP9172
KTM
08:10
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
12:21
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
#EP9172
KTM
08:10
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
12:21
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
#EP9104
KTM
11:05
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
15:16
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
#EP9102
KTM
11:15
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
15:33
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 18นาที
ทันที 
#EP9106
KTM
13:30
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
17:40
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#EP9104
KTM
13:30
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
17:52
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
#EP9372
KTM
17:28
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
21:42
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
#EP9372
KTM
17:28
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
21:42
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
#EG9322
KTM
17:31
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
22:03
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 32นาที
ทันที 
#EG9126
KTM
20:00
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
00:15
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
#EG9128
KTM
22:15
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
02:30
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก เฮนเตียนดูตา ไป บัตเตอร์เวิร์ท ด้วย รถบัส

00:15
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
05:01
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 46นาที
ทันที 
00:20
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
05:06
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 46นาที
ทันที 
08:30
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
13:16
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 46นาที
ทันที 
09:30
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
14:16
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 46นาที
ทันที 

จาก สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์ (SZB) ไป ปีนัง (BWH) ด้วย เที่ยวบิน

#OD1150
06:30
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
07:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1150
06:45
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
07:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1422
06:45
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
07:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
06:45
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
07:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1424
07:20
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
08:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
07:20
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
08:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1150
07:25
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
08:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1180
07:25
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
08:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1164
07:40
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
08:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1150
08:20
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
09:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1160
08:50
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
09:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1176
08:50
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
09:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1180
09:50
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
10:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1162
09:50
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
10:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1426
10:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
11:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
11:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1160
10:10
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
11:10
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1160
10:35
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
11:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
11:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
12:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1164
11:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
12:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1428
11:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
12:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1448
11:45
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
12:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
11:45
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
12:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1450
12:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
13:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1448
12:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
13:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1182
12:35
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
13:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:40
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
13:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1430
12:40
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
13:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1170
13:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
14:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1156
13:10
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
14:10
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1168
14:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
15:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
14:05
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
15:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1450
14:05
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
15:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1154
15:15
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
16:15
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
15:45
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
16:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1432
15:45
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
16:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1432
15:50
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
16:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1156
16:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
17:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1166
16:30
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
17:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1158
16:40
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
17:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1446
16:45
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
17:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
16:45
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
17:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1152
18:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
19:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1158
18:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
19:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
18:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
19:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#FY1434
18:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
19:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที