กระบี่ ไป ภูเก็ต

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง ถึง ภูเก็ต โดย รถตู้

10:00
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
14:30
ภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
14:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง ถึง ป่าตอง โดย รถตู้

10:00
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
14:30
หาดป่าตอง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก โรงแรมในเมืองกระบี่ ถึง ภูเก็ต โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:15
โรงแรมในเมืองกระบี่
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:15
โรงแรมในเมืองกระบี่
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมในเมืองกระบี่ ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:15
โรงแรมในเมืองกระบี่
14:25
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือคลองจิหลาด ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

14:15
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
15:05
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
50นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ตัวเมืองกระบี่ ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เรลเลย์เวสต์ ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

14:30
เรลเลย์เวสต์
14:55
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
25นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก เรลเลย์เวสต์ ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

15:15
เรลเลย์เวสต์
18:45
โรงแรมภูเก็ต
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เรลเลย์เวสต์ ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

15:15
เรลเลย์เวสต์
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก โรงแรมเมืองกระบี่ ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมเมืองกระบี่
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมเมืองกระบี่
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมเมืองกระบี่
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมเมืองกระบี่
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่ ถึง ภูเก็ต โดย รถตู้

10:30
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
13:50
ภูเก็ต
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:30
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
13:50
สนามบินภูเก็ต
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่ ถึง ป่าตอง โดย รถตู้

10:30
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
14:50
หาดป่าตอง
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา ถึง ภูเก็ต โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
8ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก อ่าวนาง ถึง ภูเก็ต โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
อ่าวนาง
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:00
อ่าวนาง
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
8ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก อ่าวนาง ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
อ่าวนาง
14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดอ่าวนาง ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

13:00
หาดอ่าวนาง
15:05
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
16:05
ภูเก็ต
2ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
16:05
ภูเก็ต
2ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
16:00
ภูเก็ต
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
16:00
ภูเก็ต
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
15:55
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
15:55
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
16:00
ภูเก็ต
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
16:00
ภูเก็ต
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:15
ท่าอากาศยานกระบี่
14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:15
ท่าอากาศยานกระบี่
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง ภูเก็ต โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:15
ท่าอากาศยานกระบี่
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:15
ท่าอากาศยานกระบี่
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ซีเพิร์ลทราเวลกระบี่ ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

11:00
ซีเพิร์ลทราเวลกระบี่
18:30
ภูเก็ต
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ไร่เลย์ ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

13:30
ไร่เลย์
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ไร่เลย์ ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

13:30
ไร่เลย์
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ไร่เลย์ ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

13:30
ไร่เลย์
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
16:05
ภูเก็ต
2ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ไร่เลย์
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ไร่เลย์ ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

13:30
ไร่เลย์
16:00
โรงแรมภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ไร่เลย์ตะวันออก ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

11:40
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
12:40
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:40
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
14:40
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:40
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
14:40
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
14:30
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
15:30
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
16:10
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
17:10
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก ไร่เลย์ตะวันออก ถึง Naka Island โดย เรือเฟอร์รี่

13:40
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
15:20
Naka Island
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ไร่เลย์ตะวันออก ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

13:40
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
15:30
ท่าเรือบางรอง, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:30
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
16:00
Yamoo Pier, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือนพรัตน์ธารา ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
16:00
Sea Angel Pier, ภูเก็ต
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:40
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
16:00
Yamoo Pier, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือนพรัตน์ธารา ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม