ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
  • ทันที - ยืนยันทันที
  • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
  • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
08:00
หาดอ่าวนาง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.2
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Andaman Wave Master Andaman Wave Master
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ชั้นปกติ
4.2
11:00
ท่าเรือ ต้นไทร
Koh Yao Sun Smile Koh Yao Sun Smile
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
12:00
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
ใช้เวลา 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
4.8
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร

จาก ท่าเรือคลองจิหลาด ถึง เกาะพีพี โดย รถโดยสาร+เรือเฟอร์รี่

Seatran Discovery
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
3.8
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Seatran Discovery
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
3.8
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Seatran Discovery
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
3.8
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Seatran Discovery
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
3.8
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Seatran Discovery
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
3.8
17:30
ท่าเรือ ต้นไทร

จาก โรงแรมในเมืองกระบี่ ถึง เกาะพีพี โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่

Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
08:15
โรงแรมในเมืองกระบี่
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 25นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
11:40
ท่าเรือ ต้นไทร
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:15
โรงแรมในเมืองกระบี่
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
11:45
ท่าเรือ ต้นไทร

จาก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา ถึง เกาะพีพี โดย รถโดยสาร+เรือเฟอร์รี่

Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
08:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
3
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
12:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
15:00
ท่าเรือ ต้นไทร

จาก เรลเลย์เวสต์ ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

Ao Nang Travel And Tour Ao Nang Travel And Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:45
เรลเลย์เวสต์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 45นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท เรือเฟอร์รี่
3
11:30
เกาะพีพี
Ao Nang Travel And Tour Ao Nang Travel And Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:45
เรลเลย์เวสต์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 45นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท เรือเฟอร์รี่
3
17:30
เกาะพีพี

จาก ท่าเรือคลองจิหลาด ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

Andaman Wave Master Andaman Wave Master
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ชั้นปกติ
4.2
11:00
ท่าเรือ ต้นไทร
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
4.3
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Chaokoh Travel Center Chaokoh Travel Center
ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท พื้นที่
3.8
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Seatran Discovery
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
3.8
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
4.1
15:00
ท่าเรือ ต้นไทร
Andaman Wave Master Andaman Wave Master
อี-ทิกเก็ต ทันที
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ชั้นปกติ
4.5
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Chaokoh Travel Center Chaokoh Travel Center
ทันที สามารถคืนเงินได้
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท พื้นที่
3.8
17:00
ท่าเรือ ต้นไทร
Seatran Discovery
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
3.8
17:00
ท่าเรือ ต้นไทร

จาก หาดอ่าวนาง ถึง เกาะพีพี โดย รถโดยสาร+เรือเฟอร์รี่

Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
08:00
หาดอ่าวนาง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.2
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
12:00
หาดอ่าวนาง
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.3
15:00
ท่าเรือ ต้นไทร

จาก ไร่เลย์ตะวันออก ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

Koh Yao Sun Smile Koh Yao Sun Smile
ทันที สามารถคืนเงินได้
10:00
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
ใช้เวลา 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
4.8
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Koh Yao Sun Smile Koh Yao Sun Smile
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
12:00
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
ใช้เวลา 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
4.8
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Koh Yao Sun Smile Koh Yao Sun Smile
ทันที สามารถคืนเงินได้
12:00
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
ใช้เวลา 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
4.8
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Koh Yao Sun Smile Koh Yao Sun Smile
ทันที สามารถคืนเงินได้
14:00
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
ใช้เวลา 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
4.8
14:30
ท่าเรือ ต้นไทร

จาก ท่าเรือนพรัตน์ธารา ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

Sea Angel Cruise Sea Angel Cruise
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:00
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท เรือเฟอร์รี่
14:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Ao Nang Travel And Tour Ao Nang Travel And Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท เรือเฟอร์รี่
4.4
11:30
เกาะพีพี
Chaokoh Travel Center Chaokoh Travel Center
ทันที สามารถคืนเงินได้
09:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท พื้นที่
4.5
11:30
ท่าเรือ ต้นไทร
Ao Nang Travel And Tour Ao Nang Travel And Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท เรือเฟอร์รี่
4.4
17:30
เกาะพีพี

จาก เมืองกระบี่มหาราช ถึง เกาะพีพี โดย รถโดยสาร+เรือเฟอร์รี่

Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
08:00
เมืองกระบี่มหาราช
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร

ประเภทขนส่งระหว่าง กระบี่ และ เกาะพีพี

  • เรือเฟอร์รี่
    ฿ 345
  • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
  • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน
  • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กระบี่ ถึง เกาะพีพี

เวลา กระบี่ ถึง เกาะพีพี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Songserm ไฮสปีด เฟอร์รี่ 08:00 - 10:30฿ 450
Andaman Wave Master ชั้นปกติ 09:00 - 11:00฿ 450
Tigerline Travel สปีดโบ๊ท 08:15 - 11:40฿ 1,100
Ao Nang Travel And Tour เรือเฟอร์รี่ 09:45 - 11:30฿ 400
Seatran Discovery ไฮสปีด เฟอร์รี่ 08:30 - 12:30฿ 725
Chaokoh Travel Center พื้นที่ 09:30 - 11:30฿ 400
Koh Yao Sun Smile สปีดโบ๊ท 09:00 - 10:30฿ 1,000

เดินทางจากกระบี่ไปเกาะพีพีอย่างไร

เกี่ยวกับ

เกาะพีพีนับได้ว่าเป็นสถานที่ในฝันที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่เกาะแห่งประเทศไทย ตั้งแต่นวนิยายของ Alex Garland ถูกถ่ายทำขึ้นและเผยให้โลกได้เห็นในปี 2000 ผู้รักการผจญภัยนับล้านต่างมุ่งหน้าสู้เกาะล้ำค่าที่หลบซ่อนอยู่ในอันดามันเพื่อจะเสาะหาสวรรค์ส่วนตัวในหมู่เกาะเขตร้อนที่ไม่ได้มาจากโลกคู่ขนาน

เนื่องจากเกาะพีพีได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทางด้านของจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีและรีสอร์ตใหม่ๆที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ผาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน น้ำทะเลใสเช่นเดียวกับอัญมณีฟ้าอมเขียว หาดทรายขาวที่ดูสมบูรณ์แบบเหมือนโปสการ์ด ทั้งหมดคือที่นี่แล้ว แต่กระนั้นการพัฒนาที่รวดเร็วและมากเกินกว่าจะรับได้นี้ตามมาซึ่งความขัดแย้งที่เป็นประเด็นร้อนระอุ โดยฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต้องการจะรักษาความธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะนี้ไว้ และฝ่ายตรงข้ามที่เห็นเพียงความหวังอันยิ่งใหญ่ในด้านผลประโยชน์ทางการเงินยังคงไม่เป็นที่ประนีประนอม ในขณะเดียวกัน คุณสามารถมีส่วนช่วยเหลือในการอนุรักษ์เกาะพีพีไว้ ด้วยพฤติกรรมที่ตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนผู้ประกอบการอันยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในการบริการนักท่องเที่ยว

เดินทางไปเกาะพีพีจากกระบี่

โดยมากแล้วนักท่องเที่ยวจะลงเรือจากภูเก็ตมายังพีพี อันที่จริงแล้วเพียงเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่าในภูเก็ตหาใช่ว่าเส้นทางนี้จะสะดวกหรือรวดเร็วกว่า ในทางกลับกัน การเดินทางจากกระบี่ไปยังพีพี สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่าและยังประหยัดค่าเดินทางลงอีกด้วย

จากกระบี่ไปเกาะพีพีด้วยเฟอร์รี่

เรือจากกระบี่ไปยังพีพีออกจากท่าเรือคลองจิหลาด ซึ่งห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราวๆ 4 กิโลเมตร เราสามารถเดินทางไปยังท่าเรือจากตัวเมืองกระบี่ด้วยรถสองแถวขาว (ราคา 30 บาทต่อคน) หรือจะต่อรองราคาแทกซี่ดู (ประมาณ 150 บาท)

มีเรือออกบริการอย่างต่ำ 4 ลำต่อวันตลอดทั้งปี โดยรอบเรือจะเพิ่มขึ้นหากเป็นช่วง High Season อันดามัน เวฟ มาสเตอร์ ให้บริการ 2 รอบต่อวัน เวลา 9 โมงเช้า และ 13.30น. โดยคิดค่าบริการเท่ากันทั้ง 2 รอบที่ 450 บาท เรือชาวเกาะกรุ๊ปแล่นในเส้นทางเดียวกัน ออกจากกระบี่เวลา 10.30น. และ 15.00น. ด้วยราคา 600 บาท เวลาเดินทางอยู่ที่ 1 ชั่วโมงครึ่งหรือ 1 ชั่วโมง 45 นาที ทั้งสองเจ้าพร้อมบริการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ฉะนั้นจงเลือกตามราคาที่สมเหตุสมผล

โปรดอ่าน ราคาดังกล่าวไม่รวมกันบริการรับส่งจากตัวเมืองกระบี่ ทั้งสถานีขนส่งหรือสนามบินกระบี่ คุณต้องเดินทางไปท่าเรือด้วยตนเองเท่านั้น

โปรดอ่าน เรือที่ให้บริการจากกระบี่ไปเกาะพีพีนั้นเป็นเพียงบริษัทเรือท้องถิ่นลำเล็กๆ หากคุณเป็นคนเมารถเมาเรือง่าย แนะนำให้พกยาติดตัวไว้เยอะบ้าง เพราะคุณต้องเจอคลื่นทะเลตลอดเวลา

โปรดอ่าน ผู้โดยสารที่เทียบท่าเรือต้นไทรเกาะพีพี อาจจะเสียค่าธรรมเนียมบำรุงเกาะ 20 บาท ซึ่งเป็นค่าทำความสะอาดและดูแลเกาะ

การเดินทางรอบๆเกาะพีพี

เกาะพีพีเป็นป่าปกคลุมหาดทรายขาวขนาด 28 ตารางกิโลเมตรในใจกลางอ่าวพังงา จงเตรียมตัวให้พร้อมกับการเดินเท้า เนื่องจากบนตัวเกาะไม่มีถนนคมนาคม (แม้บางที่จะกำลังอยู่ในการดำเนินการสร้างถนน) คุณสามารถเช่า เรือหางยาว สำหรับเส้นทางสั้นๆรอบเกาะพีพีดอนและเกาะพีพีเลซึ่งมีให้บริการมากมายตลอดอ่าวต้นไทร ห้องพักส่วนใหญ่รวมถึงสถานบริการหรือโรงพยาบาล พบได้ในหมู่บ้านต้นไทรซึ่งทอดตัวในทางใต้ของคอคอดอันเชื่อมระหว่างเกาะพีพีดอนและพีพีเลนี้

เล็กๆน้อยๆบนเกาะพีพี

แม้ว่าหาดต้นไทรเป็นส่วนที่จอแจที่สุดของเกาะ แต่กระนั้นก็ยังคงไว้ถึงสถานที่ที่สวยที่สุดให้ได้ดื่มด่ำความสวยงามของทะเล ทางแคบๆที่คับคั่งไปด้วยแผงลอยและร้านค้า ร้านอาหาร เกสต์เฮาส์จะทอดยาวและพาคุณไปยังหาดหินคมที่น่าประทับใจ

หากเดินขึ้นไปทางเหนือของอ่าวต้นไทรสู่อีกฟากของคอคอด คุณจะถึงอ่าวโละดาลัม ซึ่งเป็นสวรรค์ของสัตว์ปาร์ตี้

จุดชมปะการังที่ดีที่สุดบนเกาะพีพีพบได้ตามหาดยาว ซึ่งหันไปทางทิศใต้และยังเป็นหาดที่เหมาะแก่การว่ายน้ำที่สุดเทียบกับหาดอื่นๆ

อ่าวที่งดงามและทอดยาวเช่น อ่าวแหลมทอง และ อ่าวโละบาเกา คืออณาจักรของนีสอร์ตที่หรูหรา

อ่าวเล็กๆประกอบด้วย หาดผักหนาม หาดรันตี และหาดต้นกอ รวบรวมนักท่องเที่ยวเดินทางในราคาประหยัดและเสนอที่พักบังกาโลเงียบๆไว้ตามหาดเหล่านี้ สามหาดนี้มีความสงบเงียบมากกว่าหาดต้นไทรและหาดโละดาลัม วิธีไปยังหาดที่ง่ายที่สุดคือจ้างเรือหางยาวและวางแผนจอดแวะตามหาดต่างๆด้วยตัวคุณเอง

ข้อควรรู้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถตั้งแคมป์บนอ่าวมาหยาในพีพีเล (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์) และคุณจะเอ็นจอยอ่าวมาหยาบนเกาะพีพีนี้ได้แค่ช่วงเวลาระหว่างวันเท่านั้น หากต้องการความเป็นส่วนตัว ให้จ้างเรือหางยาวเพื่อมาอ่าวเวลาเช้าๆ

พักที่ไหนดี

กฎข้อที่ #1: จองล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะ
กฏข้อที่ #2: หากคุณไม่ชอบความยุ่งยากในการบุคล่วงหน้า ไม่ต้องลีกเลี่ยงคนที่พยายามเข้ามาขายตอนเรือเทียบท่า แน่นอนว่าพวกเขาน่ารำคาญ แต่พวกเขาสามารถ ช่วย เหลือ คุณ ในการหาที่พักบนเกาะพีพีสมัยนี้ไม่ง่ายเลย
กฎข้อที่สาม #3: ตามงบ คืนละ 1,000บาทบนเกาะพีพีนั้นอยู่ในระดับเรียบง่าย ไม่ตกแต่งหวือหวา ส่วนมากแล้วจะเป็นบ้านทรงไทยพร้อมพัดลมและน้ำร้อน

กิจกรรม

สำหรับเกาะขนาดย่อมๆอย่างพีพีมีหลากหลายกิจกรรมให้ได้เลือก ไม่ได้มีแค่การนอนอาบแดดหรือปาร์ตี้บัคเก็ต หากการดำน้ำ สนอร์เกิล คายัค ปีนผา ปีนเขา และหลากหลายจุดชมวิวที่ให้คุณได้สัมผัสความสวยงามนี้ยังไม่จุใจ ลองสมัครคอร์สโยคะบนชายหาด หรือจะล่องเรือยามเย็นชมแสงสีแพลงตอนตามหาด เรามั่นใจว่าคุณจะหลงรักเกาะพีพีนี้แน่นอน

จุดท่องเที่ยวอื่นๆจากกระบี่ที่คุณอาจจะสนใจ

จากกระบี่ไปเกาะลันตา

เกาะลันตา เป็นสองเกาะใหญ่ๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของกระบี่ ที่มีทรายขาวไม่แพ้เกาะพีพีหรือทัศนียภาพของน้ำพุใต้ดินไม่แพ้กระบี่ ทั้งยังคงเป้นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวจากสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะครอบครัว มีทางเลือกมากมายทั้งที่พัก ร้านอาหารทะเล อุทยานแห่งชาติ และเมืองเก่าลันตา ที่ซึ่งอัดแน่นด้วยร้านขายของที่ระลึกที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมในแบบของจีนแลังยังคงเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินเล่น

เรือ from Krabi to Koh Lanta เชื่อมต่อผ่านเกาะพีพี ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวจากเกาะพีพีมายังเกาะลันตา แต่จำไว้ว่าหากคุณมาจากกระบี่และถึงที่พีพีก่อน คุณอาจจะต้องรอ3-4ชั่วโมงเพื่อรอบเดินทางต่อไป จึงทำให้เวลาเดินทางทั้งหมด กินเวลาร่วม6-7ชั่วโมงสำหรับการเดินทางจากกระบี่ไปเกาะลันตา วิธีนี้ฟังดูสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อคุณอาจจะพักที่เกาะพีพีซักสองวัน หากคุณต้องการเดินทางจากกระบี่ไปลันตาโดยตรง ลองพิจารณาการโดยสารด้วยรถตู้ การนั่งรถข้ามเมืองต่างๆอาจจะไม่น่าตื่นเต้นเท่าการเดินทางทางทะเล แต่คุณจะถึงปลายทางด้วยเงินไม่ถึง 500 บาท และใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่ง

จากกระบี่ไปภูเก็ต

สำหรับภูเก็ต boats from Krabi to Phuket connect via Koh Phi Phi ใช้เวลาราวๆ2ชั่วโมงจากเกาะพีพีไปยังภูเก็ต หากคุณไม่ได้ตั้งใจจะแวะพักที่เกาะพีพี คุณสามารถเดินทางด้วยรถบัสจากสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ซึ่งจะพาคุณไปยังปลายทางในเวลา 4 ชั่วโมง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กระบี่ ถึง เกาะพีพี

3.7
437 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
33%
4
31%
3
19%
2
7%
1
10%
SA
4
เรือเฟอร์รี่ ชั้นปกติ, Andaman Wave Master, 9 ธ.ค. 2019
Les sièges étaient vraiment très proches les uns des autres, donc on était un peu serré... On a préféré aller à l'ombre sur le pont. Sinon, l description était conforme. Le temps de trajet aussi. Ponctuel.
AM
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 5 ธ.ค. 2019
Pick up and everything went really easy. Onlu downside on this trip was that the ferry took a bit longer than the planned 1,5 hours and that it was fully loaded with people
CS
3
เรือเฟอร์รี่ พื้นที่, Chaokoh Travel Center, 2 ธ.ค. 2019
Very old boat, you could not even see through the windows and the A/C works too well in the front and not at all in the back. Otherwise good. Most importantly we felt safe.
MA
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 24 พ.ย. 2019
Ride was good, buy my bag was on the deck, things melted in my suitcase due to the heat..
HJ
4
เรือเฟอร์รี่ พื้นที่, Chaokoh Travel Center, 23 พ.ย. 2019
The ferry left about 15 minutes late, which is why I’m giving it 4 stars. It’s also VERY hot and stuffy inside the boat, but luckily we were able to find a couple of seats on the front of the boat (there was probably only space for about 8-10).
RX
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 22 พ.ย. 2019
Delayed! Left 15 minutes late, arrived at 11:05 am instead of 10:30
SS
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 22 พ.ย. 2019
It was pretty cramped and watch out for the guy in the entrance trying to flog you some weird rip off "open ticket"...he says he's there to check you in for the boat but the check in is actually 300m more away.
ES
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 9 พ.ย. 2019
Not at all a « speed ferry » as it’s run super slow... we left 20min later without any explanations or apologies... not even seats for everyone nor life jackets...
TC
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Koh Yao Sun Smile, 8 พ.ย. 2019
Ocean was rough, but the crew was great to deal with and made the trip comfortable
NC
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 7 พ.ย. 2019
The trip is nice. The only problem is when you get to the pier and everybody try to get their baggage at the same time.
RA
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 18 ต.ค. 2019
Ok. They take you from airport to Seatran office first. Then they take you to Krabi port. They should take you directly from airport to Krabi port.
LJ
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Koh Yao Sun Smile, 5 ต.ค. 2019
Very nice and quick! All we can ask! Very good and smooth trip! If need again no doubt to go with them!
NP
3
เรือเฟอร์รี่ พื้นที่, Chaokoh Travel Center, 3 ก.ย. 2019
It was delayed and small ferry so quite choppy. But this site was cheaper to book tickets, cheaper than in person!
GD
2
เรือเฟอร์รี่ พื้นที่, Chaokoh Travel Center, 31 ก.ค. 2019
The ferry arrived late 45 minutes. On a 90 minute trip it's remarkable. The ferry was stinking and inside it was hot, no a/c or even fans. The toilets were clean, otherwise they'd deserve one star
IN
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 17 ก.ค. 2019
Good journey! Make sure you bring some snacks with you because the food on board is overpriced. The journey takes about 2 hours end to end.
ID
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 14 ก.ค. 2019
Let passengers know they will be paying when they reach the island
KL
4
เรือเฟอร์รี่ พื้นที่, Chaokoh Travel Center, 24 มิ.ย. 2019
Ferry looked fully booked. Was on lower level so couldn’t see out at all. Arrived pretty much in time
MJ
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 16 มิ.ย. 2019
It was good. You got clima in whole "rooms". Great view. Cheap. Polecam dla rodaków.
SM
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 30 พ.ค. 2019
Muito fácil trocar o bilhete. O serviço fornecido aqui pelo site é muito bom e eficiente, para quem quer segurança é a ótima opção. Em relação aos preços aqui é um pouco mais caro (paguei aqui 450 Bath por pessoa, sendo que direto lá no pier era 350 ou 400, tinham mts vagas (mês de maio)). De qualquer forma, recomendo!
DG
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 5 พ.ค. 2019
I wasn't able to change my trip because no one answers via email. So I lost my ticket..

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย