50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง ถึง เขาสก โดย รถตู้

10:00
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
14:30
เขาสกโรงแรมใด ๆ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ตัวเมืองกระบี่ ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ตัวเมืองกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่ ถึง เขาสก โดย รถตู้

10:30
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
14:20
เขาสกโรงแรมใด ๆ
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก ถึง เขาสก โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

14:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
19:00
Khao Sok National Park
4ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง เขาสก โดย รถตู้

14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
19:00
Khao Sok National Park
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
19:00
Khao Sok National Park
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
19:00
Khao Sok National Park
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
19:00
Khao Sok National Park
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
19:00
Khao Sok National Park
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
19:00
Khao Sok National Park
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
19:00
Khao Sok National Park
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ซีเพิร์ลทราเวลกระบี่ ถึง เขาสก โดย รถบัส

11:30
ซีเพิร์ลทราเวลกระบี่
15:30
สถานีรถตู้เขาสก
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ไร่เลย์ ถึง เขาสก โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

09:00
ไร่เลย์
19:00
Khao Sok National Park
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

10:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
14:30
เขาสกโรงแรมใด ๆ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก กระบี่ อ่าวนาง ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก กระบี่ อ่าวนาง ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

10:00
กระบี่ อ่าวนาง
15:30
สถานีรถตู้เขาสก
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
1ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมเมืองกระบี่ ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมเมืองกระบี่
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าเรือคลองจิหลาด ถึง เขาสก โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
19:00
Khao Sok National Park
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
19:00
Khao Sok National Park
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
19:00
Khao Sok National Park
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
19:00
Khao Sok National Park
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
19:00
Khao Sok National Park
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
19:00
Khao Sok National Park
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

เวลา กระบี่ ถึง เขาสก

เวลา กระบี่ ถึง เขาสก
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
BangkokTaxi24 Van 9pax ตลอดเวลา฿ 3,100
Andaman Taxis Comfort ตลอดเวลา฿ 2,800
Phuket Transfer Travel Andaman Van 9pax ตลอดเวลา฿ 3,300
Hat Yai World Tour Regional 14pax 10:00 – 14:30฿ 400
Phantip 1970 Standard AC 11:30 – 15:30฿ 350
Tigerline Travel Speedboat 14:45 – 19:00฿ 1,350

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กระบี่ ถึง เขาสก

3.5
85 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
35%
4
25%
3
13%
2
5%
1
22%
SS
1
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 19 ม.ค. 2020
We bought the ticket for this trip because we thought it would be operated by Phantip, a well known travel company in Thailand. However , they outsource the work to Krabi sea pearl travel, who in turn outsource to another company. In the end, we had to wait a while, changed the car twice. Were not told or explained. Even though we travelled on a big coach , big chance that if you do buy through them- you could be traveling in a small mini bus. The thing is pretty disappointing, designed to take advantage of tourists. Please avoid if you are traveling with small children. Rent a whole minibus yourself , if you are in a group of 3 or more. Lastly , staffs are unfriendly and more equipped to work in a slaughter house. I am considering becoming a vegetarian because of their treatments on passengers.
JS
4
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 5 ม.ค. 2020
It was a pretty painless journey. We stopped off for toilets. There was one change over of vehicles which meant waiting around for about 30-mins which wasn’t too much of a problem. The only negative is that they tried to charge us extra to stop off at our hotel - I think many people did but we didn’t bother having read reviews not to - and they ended up dropping us off on the high street which is walking distance to the majority of hotels so really no need to pay extra unless you’re out of town.
MG
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 21 ธ.ค. 2019
All the trip was perfectly organizer and performed
JL
2
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Hat Yai World Tour, 3 ธ.ค. 2019
I booked a minibuss rids from Ao Nang to any hotel in Khao Sok. Instead we went by van to the bus stop and wanted for an hour. We then took a really old dirty bus to a bus stop outside Khao Sok and had to pay a driver for getting to the hotel. Not what was promised.
PW
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Hat Yai World Tour, 21 พ.ย. 2019
Normale i have had e direct tranfer wenn i go A Van from yours . But nu we had a stop were all the Vans come together .after 1 hour we left . We had lucky only Some people in the bus . They tryed to let pay us more to bring us to the hotel . We didnt pay on our booking list was put on the hotel
KL
3
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Hat Yai World Tour, 27 ต.ค. 2019
The trip took from 1030 till 1445. They try to make you pay extra for hotel drop. You just have to be firm about it
RA
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 15 ส.ค. 2019
Very helpful
RR
3
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Hat Yai World Tour, 18 ก.ค. 2019
The pick up was for between 10 and 10:30, we were picked up after 11 so a lot of waiting around only to be drove to a bus terminal where we were offloaded and told to wait for another bus. On the drive back with the same company the driver was driving so badly that I was travel sick which never happens to me.
SR
4
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 22 มิ.ย. 2019
????
MG
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 11 มิ.ย. 2019
Driver waited in airport with a sign displaying our names which made pick up easy. Driver was fast and had clean car. I would definitely recommend this service!
SC
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 30 พ.ค. 2019
Very good journey, comfortable and arrived in good time.
HH
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 17 พ.ค. 2019
Left on time arrived early in a nice van
JB
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 13 พ.ค. 2019
Very good driver, pleasant ride.
TP
4
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 11 เม.ย. 2019
Everything was okay, but the description of the travel itself was wrong. I.e. we had to wait half an hour in some kind of a bus station, where we were distributed between various buses.
DB
3
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 10 เม.ย. 2019
Airco didnt function 100 procent. Busdriver drived very dangerous. It was almost suicide.
IB
4
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 21 มี.ค. 2019
Really fast. We left at 12:00 and arrive at 14:45. The driver bring us to guesr house for 100 bats more
LB
4
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง, Andaman Taxis, 20 ก.พ. 2019
Driver drive carefully. On time
PS
3
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 16 ก.พ. 2019
The vehicle was not a bus but a mini van of a smaller kind. The departure was delayed about 30 minutes, the staff did not inform us about the details until we asked. Finally we arrived in time.
NF
4
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 1 ก.พ. 2019
The ride was great and the driver very sensible on the roads. A toilet at the sea pearl depot would have been useful!

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กระบี่ ไป เขาสก อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กระบี่ ไป เขาสก, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่+รถตู้ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 3,300 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 350 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กระบี่ ถึง เขาสก?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 171 ไมล์ (275 กิโลเมตร) จาก กระบี่ ไปยัง เขาสก. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 62 ไมล์ (99 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กระบี่ ไป เขาสก?

ถ้าคุณเดินทางจาก กระบี่ ไป เขาสก คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กระบี่ ไป เขาสก?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กระบี่ ไป เขาสก แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Hat Yai World Tour (หาดใหญ่ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 350 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 3,300 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กระบี่ ไป เขาสก:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 350 บาท จนถึง THB 350 บาท;
 • ตั๋วรถตู้ : THB 350 - THB 400;
 • charter+van ราคาตั๋ว: THB 400 - THB 500. รอบรถออกเดินทางจาก กระบี่ ไป เขาสก มีตั้งแต่ 10:00 นาฬิกา ที่ Ao Nam Mao จนถึง 10:00 นาฬิกา ที่ Ao Nam Mao
 • ferry+van ราคาตั๋ว: THB 1,350 - THB 1,350. รอบรถออกเดินทางจาก กระบี่ ไป เขาสก มีตั้งแต่ 14:45 นาฬิกา ที่ Floating Pier East Railay จนถึง 14:45 นาฬิกา ที่ Floating Pier East Railay

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 2,650 บาท ไปจนถึง THB 3,300 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กระบี่ ไปที่ เขาสก กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 2 โดย charter+van จาก กระบี่ ไปยัง เขาสก ออกเดินทางตั้งแต่ 10:00 โมง จาก Ao Nam Mao จนถึงเวลา 10:00 ที่ Ao Nam Mao
 • รถตู้จาก กระบี่ ไป เขาสก มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 2 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 11:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 11:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 1 เที่ยวต่อวัน.
 • เส้นทาง 1 โดย ferry+van จาก กระบี่ ไปยัง เขาสก ออกเดินทางตั้งแต่ 14:45 โมง จาก Floating Pier East Railay จนถึงเวลา 14:45 ที่ Floating Pier East Railay

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กระบี่ ไปยัง เขาสก ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กระบี่ ไปยัง เขาสก มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กระบี่ ไปยัง เขาสก มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กระบี่ ไปยัง เขาสก ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กระบี่ ไปยัง เขาสก จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กระบี่ ไปยัง เขาสก ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 2,650$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก กระบี่ ไปยัง เขาสก. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก กระบี่ ไปยัง เขาสก.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กระบี่ ไปยัง เขาสก

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กระบี่ ไปยัง เขาสก แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 46% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 24% นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.
 • 17% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.
 • 13% เลือกเดินทางโดย charter+van
 • 0% เลือกเดินทางโดย ferry+van