กระบี่ ไป อ่าวนาง

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เรลเลย์เวสต์ ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:50
เรลเลย์เวสต์
09:35
หาดอ่าวนาง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:30
เรลเลย์เวสต์
14:55
หาดอ่าวนาง
25นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก เรลเลย์เวสต์ ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่

08:50
เรลเลย์เวสต์
09:30
Mcdonald s Ao Nang
40นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
15:30
หาดคลองม่วง, อ่าวนาง
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
17:00
หาดคลองม่วง, อ่าวนาง
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก อ่าวนาง ถึง ไร่เลย์ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

09:30
อ่าวนาง
10:30
ไร่เลย์
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก อ่าวนาง ถึง ไร่เลย์ โดย รถบัส

11:50
อ่าวนาง
12:00
ไร่เลย์
10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก อ่าวนาง ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

14:55
อ่าวนาง
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:55
อ่าวนาง
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:55
อ่าวนาง
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:55
อ่าวนาง
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:25
อ่าวนาง
16:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก อ่าวนาง ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

14:55
อ่าวนาง
15:30
หาดคลองม่วง, อ่าวนาง
35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:25
อ่าวนาง
17:00
หาดคลองม่วง, อ่าวนาง
35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดอ่าวนาง ถึง กระบี่ โดย รถบัส

15:00
หาดอ่าวนาง
16:30
ซีเพิร์ลทราเวลกระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดอ่าวนาง ถึง ไร่เลย์ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
หาดอ่าวนาง
08:50
เรลเลย์เวสต์
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

14:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

14:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
16:00
ตัวเมืองกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง ไร่เลย์ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:15
ท่าอากาศยานกระบี่
13:30
ไร่เลย์
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าอากาศยานกระบี่
10:30
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:30
ท่าอากาศยานกระบี่
12:00
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
12:00
ท่าอากาศยานกระบี่
13:30
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:00
ท่าอากาศยานกระบี่
15:30
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
17:30
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง กระบี่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:15
ท่าอากาศยานกระบี่
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:15
ท่าอากาศยานกระบี่
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:15
ท่าอากาศยานกระบี่
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง กระบี่ โดย รถตู้+รถบัส ตั๋วร่วม

08:30
ท่าอากาศยานกระบี่
10:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าอากาศยานกระบี่
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:45
ท่าอากาศยานกระบี่
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:45
ท่าอากาศยานกระบี่
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าอากาศยานกระบี่
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

09:00
ท่าอากาศยานกระบี่
10:30
หาดคลองม่วงโรงแรมใด ๆ, อ่าวนาง
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:30
ท่าอากาศยานกระบี่
12:00
หาดคลองม่วงโรงแรมใด ๆ, อ่าวนาง
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
12:00
ท่าอากาศยานกระบี่
13:30
หาดคลองม่วงโรงแรมใด ๆ, อ่าวนาง
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:00
ท่าอากาศยานกระบี่
15:30
หาดคลองม่วงโรงแรมใด ๆ, อ่าวนาง
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:00
ท่าอากาศยานกระบี่
15:30
กระบี่ อ่าวนาง
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
17:30
หาดคลองม่วงโรงแรมใด ๆ, อ่าวนาง
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:00
ท่าอากาศยานกระบี่
21:30
หาดคลองม่วงโรงแรมใด ๆ, อ่าวนาง
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง กระบี่ โดย รถตู้

09:00
ท่าอากาศยานกระบี่
10:00
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
09:00
ท่าอากาศยานกระบี่
10:30
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:30
ท่าอากาศยานกระบี่
11:30
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:30
ท่าอากาศยานกระบี่
12:00
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
12:00
ท่าอากาศยานกระบี่
13:00
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
12:00
ท่าอากาศยานกระบี่
13:30
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:00
ท่าอากาศยานกระบี่
15:00
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:00
ท่าอากาศยานกระบี่
15:30
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
17:00
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
17:30
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:00
ท่าอากาศยานกระบี่
21:30
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:00
ท่าอากาศยานกระบี่
21:00
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
1ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง กระบี่ โดย รถตู้+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

09:00
ท่าอากาศยานกระบี่
10:40
หาดทับแขกโรงแรมใด ๆ, กระบี่
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:30
ท่าอากาศยานกระบี่
12:10
หาดทับแขกโรงแรมใด ๆ, กระบี่
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:00
ท่าอากาศยานกระบี่
13:40
หาดทับแขกโรงแรมใด ๆ, กระบี่
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:00
ท่าอากาศยานกระบี่
15:40
หาดทับแขกโรงแรมใด ๆ, กระบี่
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:25
ท่าอากาศยานกระบี่
14:30
ตัวเมืองกระบี่
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:00
ท่าอากาศยานกระบี่
15:15
โรงแรมเมืองกระบี่
15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:55
ท่าอากาศยานกระบี่
16:00
ตัวเมืองกระบี่
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
17:40
หาดทับแขกโรงแรมใด ๆ, กระบี่
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:00
ท่าอากาศยานกระบี่
21:40
หาดทับแขกโรงแรมใด ๆ, กระบี่
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

14:25
ท่าอากาศยานกระบี่
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:25
ท่าอากาศยานกระบี่
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:25
ท่าอากาศยานกระบี่
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานกระบี่ ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่

14:25
ท่าอากาศยานกระบี่
14:55
อ่าวนาง
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:25
ท่าอากาศยานกระบี่
14:55
อ่าวนาง
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:25
ท่าอากาศยานกระบี่
14:55
อ่าวนาง
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก กระบี่ ถึง อ่าวนาง โดย รถบัส+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

11:00
กระบี่
12:00
กระบี่ อ่าวนาง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก กระบี่ ถึง อ่าวนาง โดย รถบัส

11:00
กระบี่
11:50
อ่าวนาง
50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก กระบี่ ถึง ไร่เลย์ โดย รถบัส+รถตู้ ตั๋วร่วม

11:00
กระบี่
12:00
ไร่เลย์
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก กระบี่ ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

14:30
กระบี่
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
กระบี่
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
กระบี่
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก กระบี่ ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่

14:30
กระบี่
14:55
อ่าวนาง
25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
กระบี่
14:55
อ่าวนาง
25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
กระบี่
14:55
อ่าวนาง
25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ลมพระยา กระบี่ ถึง ไร่เลย์ โดย รถบัส+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

12:30
ลมพระยา กระบี่
13:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:15
ลมพระยา กระบี่
18:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Mcdonald s Ao Nang ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

09:30
Mcdonald s Ao Nang
09:35
หาดอ่าวนาง
5นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือนพรัตน์ธารา ถึง ไร่เลย์ โดย รถตู้

10:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:40
Railay Pier
10นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:40
Railay Pier
10นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:40
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:50
Railay Pier
10นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือนพรัตน์ธารา ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

10:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:40
Railay Pier
10นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:40
Railay Pier
10นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:40
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:50
Railay Pier
10นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือนพรัตน์ธารา ถึง กระบี่ โดย รถตู้

10:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:40
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
10นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:40
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
10นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:40
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:50
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
10นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือนพรัตน์ธารา ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

10:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:40
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
10นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10:40
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
10นาที
ทันที  คืนเงิน