50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก สถานีรถไฟโฮวรา ถึง ภุพเนศวร โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

01:05
สถานีรถไฟโฮวรา
07:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
01:05
สถานีรถไฟโฮวรา
07:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
01:05
สถานีรถไฟโฮวรา
07:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
01:05
สถานีรถไฟโฮวรา
07:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
01:05
สถานีรถไฟโฮวรา
07:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
01:05
สถานีรถไฟโฮวรา
07:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:00
สถานีรถไฟโฮวรา
13:00
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:00
สถานีรถไฟโฮวรา
13:00
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:25
สถานีรถไฟโฮวรา
14:05
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:25
สถานีรถไฟโฮวรา
14:05
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:25
สถานีรถไฟโฮวรา
14:05
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:25
สถานีรถไฟโฮวรา
14:05
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:50
สถานีรถไฟโฮวรา
16:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:50
สถานีรถไฟโฮวรา
16:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:50
สถานีรถไฟโฮวรา
16:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:50
สถานีรถไฟโฮวรา
16:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
11:45
สถานีรถไฟโฮวรา
20:05
ภุพเนศวร
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
11:45
สถานีรถไฟโฮวรา
20:05
ภุพเนศวร
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
11:45
สถานีรถไฟโฮวรา
20:05
ภุพเนศวร
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
12:40
สถานีรถไฟโฮวรา
19:35
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:25
สถานีรถไฟโฮวรา
20:20
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:25
สถานีรถไฟโฮวรา
20:20
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
14:25
สถานีรถไฟโฮวรา
20:48
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
14:25
สถานีรถไฟโฮวรา
20:48
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟโฮวรา
21:30
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟโฮวรา
21:30
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟโฮวรา
21:30
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟโฮวรา
21:30
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
16:10
สถานีรถไฟโฮวรา
22:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
16:10
สถานีรถไฟโฮวรา
22:50
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟโฮวรา
02:55
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟโฮวรา
02:55
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟโฮวรา
02:55
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
20:35
สถานีรถไฟโฮวรา
03:25
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:35
สถานีรถไฟโฮวรา
03:25
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:35
สถานีรถไฟโฮวรา
03:25
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:55
สถานีรถไฟโฮวรา
04:05
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
22:30
สถานีรถไฟโฮวรา
05:33
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
22:30
สถานีรถไฟโฮวรา
05:33
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
22:30
สถานีรถไฟโฮวรา
05:33
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
22:30
สถานีรถไฟโฮวรา
05:33
ภุพเนศวร
7ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟโฮวรา
06:05
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟโฮวรา
06:05
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟโฮวรา
06:05
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:45
สถานีรถไฟโฮวรา
06:30
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:45
สถานีรถไฟโฮวรา
06:30
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:45
สถานีรถไฟโฮวรา
06:30
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:45
สถานีรถไฟโฮวรา
06:30
ภุพเนศวร
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา (CCU) ถึง โอริสสา (BBI) โดย เที่ยวบิน

#6E375
07:00
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
08:00
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E375
07:10
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
08:15
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#I5535
07:55
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
09:05
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#6E7234
18:15
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
20:00
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#6E6869
19:50
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
21:05
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#I51563
20:20
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
21:30
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#6E775
23:20
CCU ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา, ฮาวราห์
00:25
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

จาก โกลกาตา ถึง ภุพเนศวร โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โกลกาตา
เวลา
Bhubaneswar Hotel Transfer
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โกลกาตา
เวลา
Bhubaneswar Hotel Transfer
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา โกลกาตา ถึง ภุพเนศวร

เวลา โกลกาตา ถึง ภุพเนศวร
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
AirAsia India Economy #I553507:55 – 09:05₹ 3,335

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

เดินทางจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวรอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • แท๊กซี่

ระยะทางจาก โกลกาตา ไกลจาก ภุพเนศวร แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร เป็นระยะทาง 280 ไมล์ส (449 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 239 ไมล์ส (384 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร ใช้เวลา 6 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย INR 15,503 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร กี่รอบต่อวัน ?

แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง โกลกาตา และ ภุพเนศวร โดย แท๊กซี่ การเดินทางจาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร มีตัวเลือกเป็น แท๊กซี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

แท็กซี่

ข้อควรจำก่อนทำการจองรถแท็กซี่:

  • เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด แจ้งจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง
  • โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนเส้นทาง หรือแวะจอดระหว่างการเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • ขณะการเดินทาง สามารถใช้เส้นทางตาม Google Maps หรือ GPS ได้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย แท๊กซี่ จาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 557 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว แท๊กซี่ จาก โกลกาตา ไป ภุพเนศวร ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.