50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ ถึง เกาะพะงัน โดย เรือเฟอร์รี่

06:30
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:00
เกาะเต่าซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่
16:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก แม่หาด (เกาะเต่า) ถึง เกาะพะงัน โดย เรือเฟอร์รี่

05:50
แม่หาด (เกาะเต่า)
07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
07:10
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
07:20
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
10:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
11:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
11:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
12:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
16:10
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
16:10
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
16:10
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
16:10
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
16:10
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
16:10
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
15:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
16:10
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
16:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

เวลา เกาะเต่า ถึง เกาะพะงัน

เวลา เกาะเต่า ถึง เกาะพะงัน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Seatran Discovery High Speed Ferry 06:30 – 08:00฿ 500
Lomprayah Catamaran 06:00 – 07:10฿ 600
Songserm High Speed Ferry 10:00 – 12:00฿ 350
Seatran Discovery High Speed Ferry 15:00 – 16:30฿ 500

วิธีเดินทางจากเกาะพะงันไปเกาะเต่า

เกี่ยวกับเกาะพะงัน

หากพูดถึงเกาะพะงัน คุณจะเหมือนอยู่ท่ามกลางปาร์ตี้ของผู้คนที่กำลังสนุกสนาน ในธีมฮิปปี้ ปาร์ตี้ชุดสัตว์นานาชนิด และบรรดาชุดคนดัง ผู้คนที่รักการผจญภัยจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งใหลมายังเกาะแห่งนี้เพื่อร่วมเปิดประสบการณ์ชีวิตสักครั้ง มหากาพย์ฟูลมูล ปาร์ตี้, คืนเดือนมืดปาร์ตี้ หรือ ปาร์ตี้ในคืนวันอื่นๆ มีการสร้างบรรกาศ ของความอิสระ และความสุข หากการดื่มสุรา และปาร์ตี้ตลอดทั้งคืนไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวของคุณ นั่นไม่ได้หมายความว่าเกาะพะงัน จะไม่ใช้จุดหมายปลายทาง เพราะเกาะพะงันแห่งนี้มีความหลากหลายกว่าที่คุณคิด สำหรับเกาะแห่งนี้นอกจากจะโด่งดั่งในเรื่องปาร์ตี้ ยังมีหลายอย่างให้น่าค้นหา อาทิเช่น ภูเขาอันสวยงามใจกลางเกาะ หาดทรายขาวละเอียด รวมทั้ง ที่พักสุดหรูระดับห้าดาว อันมีกิจกรรมให้คุณได้ร่วมทำตลอดทั้งวัน

จากเกาะพะงันไปเกาะเต่า

มีเรือจากสามผู้ประกอบการให้บริการเรือเดินทางจากเกาะ พะงันไปยังเกาะเต่า โดยคุณสามารถเลือกใช้บริการได้ตาม ระดับความสะดวกสบาย ราคา และเวลาออกเดินทาง.

ทริค : หากคุณมีอาการเมาเรือ เราแนะนำให้คุณ เดินทางโดย ผู้ประกอบการ ซีทรานดิสคัพเวอร์รี่ แทนลมพระยา แต่หากคุณชอบความเร็วคุณสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการลมพระยาได้.

การเดินทางบนเกาะ

หากคุณเดินทางมาถึงเกาะพะงัน มีวิธีไม่กี่วิธีในการเดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการของคุณในการสำรวจหรือสัมผัสกับประสบการณ์ต่างๆบนเกาะแห่งนี้

  • แท็กซี่(สองแถว) เป็นการเดินทางที่คึกคักที่สุดบนเกาะแห่งนี้ โดยคุณสามารถเดินทางรอบเกาะพะงันด้วยรถสองแถว ซึ่งมีอัตราค่าเดินทาง อยู่ที่ประมาณ 100 ถึง 200 บาทขึ้นอยู่กับระยะของปลายทาง และจะมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นหลังพระอาทิตย์ตก ซึ่งสะดวกสบายสำหรับพวกเขา แต่เราโดนจำกัดเสรีในการต่อรอง แต่ถือว่าปลอดภัยที่สุดในการเดินทางช่วง ฟูลมูลปาร์ตี้

  • รถจักรยานยนต์ คุณสามารถเช่ารถจักรยานยนต์จากร้านค้าทั่วเกาะพะงัน การขับจักรยานยนต์เป็นทางเลือกที่ดีที่ทำให้คุณได้ชื่นชมกับทัศนียภาพบนถนนเลียบชายหาดรอบๆเกาะ ซึ่งคุณสามารถชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติ, รีสอร์ท รูปทรงแปลกตา และวิถีชีวิตของชาวบ้าน นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีเติมน้ำมันจากขวดใส ที่เคยใช้เป็นขวดสุรามาก่อน หรือแม้กระทั่งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ การเช่ารถจักรยานยนต์จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ150 บาท ต่อวัน และคุณจำเป็นต้องมัดจำด้วยหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน คุณจะได้รับคืนต่อเมื่อคุณนำรถมาคืน ดังนั้นคุณควรถ่ายภาพ สภาพรถรวมถึงร้านไว้เสมอ และเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องขับขี่อย่างระมัดระวัง หากคุณเห็นนักท่องเที่ยวบางคนมีผ้าพันแผลรอบตัวก็ไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใด บ่อยครั้งที่แผลเหล่านั้นเกิดจากอุบัติเหตุนั่นเอง

  • จักรยาน เป็นยานพาหนะ ที่คุณสามารถเช่าได้ทั่วบริเวณเกาะ โดยมีอัตราค่าบริการประมาณ 50 บาท การปั่นจักรยานรอบเกาะเป็นวิธีที่ดีในการชื่นชมธรรมชาติ ในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่พึงระวังสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว เนื่องจากเกาะพะงันมีสภาพอากาศที่ร้อนเกือบตลอดทั้งปี เราขอแนะนำให้คุณพกน้ำดื่มไปด้วยตลอดทาง

  • เรือหางยาว มักจะจอดอยู่บริเวณชายหาด การเดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะโดยเรือหางยาวถือเป็นวิธีที่เร็วที่สุด และคุณสามารถชื่นชมและถ่าบภาพบรรยากาศของหน้าผ้า ภูเขา ได้อย่างสวยงามแปลกตา สำหรับราคานั้นคุณสามารถต่อรองได้กับเจ้าของเรือ และจะดีที่สุดหากคุณเดินทางเป็นกลุ่ม

พักที่ไหนดี

หากคุณมองหาที่พักริมชายหาดไม่ว่าหาดไหน ถ้าคุณเดินทางในช่วง ฟูลมูลปาร์ตี้ คุณควรเดินทางเดินทางมาถึงก่อนวันปาร์ตี้ 4- 5 วัน มิฉะนั้นคุณอาจได้นอนฟังเสียงคลื่น และนับดาวบนท้องฟ้าแทนเตียงนุ่นๆ ที่พักส่วนใหญ่ จะให้คุณสำรองเข้าพักอย่างน้อย 3 คืน หรือบางที่พักเป็นสัปดาห์ มีรถรับส่งจากที่พักไปยังหาดริ้น อันเป็นสถานที่จัดงาน ฟูลมูลปาร์ตี้ ที่บริเวณชายหาดทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องที่พักให้มากนัก

สำหรับครอบครัว และผู้ที่มองหาความสงบ ควรเปลี่ยนจุดหมายปลายทางมายังหาดนายปานน้อย ที่มีที่พักสุดหรู ซึ่งให้บรรยากาศของเกาะสมุย และเหาะพะงันได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับ ถ้าหากคุณพลาดในการจองที่พักบนเกาะพะงันในช่วง ฟูมูลปาร์ตี้ เราขอแนะนำให้คุณหาที่พักที่เกาะสมุยแทน ซึ่งเป็นเกาะที่ใกล้เกาะพะงันและมีที่พักให้เลือกมากมาย

กิจกรรม

เนื่องจากสถานที่ดำน้ำลึกของเกาะเต่าอยู่ไม่ไกลจากเกาะพะงัน สำหรับเกาะพะงันมีสถานที่ให้ดำน้ำค่อยข้างเยอะ มีทั้งดำน้ำตื้นบริเวณเกาะม้า นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนเพื่อทำกิจกรรมผจญภัยในการเดินป่า ปีนเขา และดำน้ำตื้นในบริเวณอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติ อาทิเช่นน้ำตก เส้นทางเดินป่าถือเป็๋นสิ่งล้ำค่า ที่รอคอยให้คุณได้เดินทางไปสัมผัส นอกจากนี้ คุณสามารถร่วมผจญภัยโดยการปีนยอดเขาสูงกว่า 630 เมตรเหนือน้ำทะเล หรือจะเช่าเรือคายัคไปยังชายหาดที่ซ่อนตัวอยุ่ในหุบเขา และยังมีถนนคนเดินวันเสาร์ที่บริเวณท่าเรือท้องศาลา(เวลาที่ดีที่สุดในการเดินเที่ยวเช่นนี้คือระหว่าง 18:00 น. ถึง 20:00 น.) สำหรับซื้อของที่ระลึกในท้องถิ่นและอาหารอร่อยราคาถูก

ประเด็นทางกฎหมาย

ถ้าคุณไปฟูลมูน ปาร์ตี้ โดยคุณไม่ได้ทำกิจกรรมแค่ปาร์ตี้และดื่ม แต่มีการใช้สารเสพติดเช่นกัน โปรดระลึกไว้เสมอว่า สารเสพติดทั้งหมดเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย และมีบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด คุณสามารถชมภาพยนตร์เรื่องกรุงเทพฯ ฮิลตัล เพื่อสิ่งเตือนใจ และพึงระลึกไว้ว่าอย่ากระทำผิดกฏหมาย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาะเต่า ถึง เกาะพะงัน

4.0
410 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
46%
4
28%
3
14%
2
7%
1
5%
AT
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 19 ม.ค. 2020
The bus ride was just terrible. It was packed, a bunch of people, it smelled, it was horrible sleep and for some reason we stopped at a restaurant half way through for an hour at 1 in the morning. We did arrive on time to Koh Tao
DR
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 18 ม.ค. 2020
Very smooth trip! Although the departure time mas 30 min late se still made the arrivall time. Perfect!!
JL
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 2 ม.ค. 2020
Well the check in point was hard to find and the ferry was late. Still everything worked out and the ride was fine!
JS
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 2 ม.ค. 2020
Sceptical at first but worked great, no problems. Trip from koh tao to koh phangan.
JG
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 27 ธ.ค. 2019
It was ok
ND
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 16 ธ.ค. 2019
Booked online, picked Up my ticket in the harbour.
DK
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 15 ธ.ค. 2019
2 hours trip no problems
RL
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 6 ธ.ค. 2019
everything went well. Comfortable and fast boat
JS
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 23 พ.ย. 2019
Ferry is ok, but 30 min late
AA
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 11 พ.ย. 2019
Thanks
AI
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 7 พ.ย. 2019
Really happy with the service lomprayah is providing.
TR
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 2 พ.ย. 2019
While the Boat was half an hour late and the waiting area was unkept I would still say it was a decent journey. Main reason I cut one star is the check in counter for Songserm was very hard to find at the opposite end of the pier through a tight alley. 4/5
PC
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 1 พ.ย. 2019
Todo estuvo muy bien y organizado.
JL
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 23 ต.ค. 2019
Nice, quick and easy. Nice air conditioning on the ferry too.
AS
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 21 ต.ค. 2019
Everything good
MS
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 20 ต.ค. 2019
Took 2 hours for the journey. Was easy and comfortable.
FS
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 18 ก.ย. 2019
Transfers were all pretty easy and seamless. There doesn’t seem to be a whole lot of explanation of what is happening in some circumstances. Ferry trip was very rough and a lot of team members seemed to be stressed about the trip themselves. Also wasn’t much communication then. Otherwise was a good choice of transport and I do recommend.
YH
2
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 14 ก.ย. 2019
Late a bit, took more than expected
RS
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 13 ก.ย. 2019
Ship was late by 30 mins hence 3 stars. All the rest was good.
P
2
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 19 ส.ค. 2019
Catamarano nuovo ma sedute molto scomode. Inoltre con il loro modo di imbarcare le valigie hanno danneggiato una ruota della mia valigia

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย