50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือบางรัก (ซีทราน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
12:00
Suratthani Seatran
3h
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
09:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
12:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
15:00
Suratthani Seatran
3h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:40
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
6h 10m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
15:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

05:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
08:00
Suratthani Seatran
3h
รับรหัสการจองทันที
06:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
09:00
Suratthani Seatran
3h
รับรหัสการจองทันที
06:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
09:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
07:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
10:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:00
สุราษฎร์ธานี
3h
รับรหัสการจองทันที
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h
รับรหัสการจองทันที
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
10:20
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 20m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
10:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
10:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
13:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
11:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
14:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:05
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 20m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
13:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
16:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:30
สุราษฎร์ธานี
4h
รับรหัสการจองทันที
13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:30
Songserm Express Boat Bus Station, สุราษฎร์ธานี
4h
รับรหัสการจองทันที
13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
4h
รับรหัสการจองทันที
13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที
14:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
15:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
15:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:50
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 35m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
15:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2h 45m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
16:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
19:00
Suratthani Seatran
3h
รับรหัสการจองทันที
16:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
19:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที
17:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
20:00
Suratthani Seatran
3h
รับรหัสการจองทันที
18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
21:00
Suratthani Seatran
3h
รับรหัสการจองทันที

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
09:40
Tapee pier Lomprayah, สุราษฎร์ธานี
1h 40m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
09:40
Tapee pier Lomprayah, สุราษฎร์ธานี
1h 40m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
14:25
Tapee pier Lomprayah, สุราษฎร์ธานี
1h 40m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
14:25
Tapee pier Lomprayah, สุราษฎร์ธานี
1h 40m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
15:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:10
Tapee pier Lomprayah, สุราษฎร์ธานี
1h 55m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน

จาก Bophut Beach ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

06:30
Bophut Beach, เกาะสมุย
11:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
06:30
Bophut Beach, เกาะสมุย
11:00
สุราษฎร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที
06:30
Bophut Beach, เกาะสมุย
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
12:00
Bophut Beach, เกาะสมุย
17:30
สุราษฎร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
12:00
Bophut Beach, เกาะสมุย
17:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
12:00
Bophut Beach, เกาะสมุย
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที

จาก Chaweng Beach ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

06:30
Chaweng Beach, เกาะสมุย
11:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
06:30
Chaweng Beach, เกาะสมุย
11:00
สุราษฎร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที
06:30
Chaweng Beach, เกาะสมุย
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Chaweng Beach, เกาะสมุย
17:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Chaweng Beach, เกาะสมุย
17:30
สุราษฎร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Chaweng Beach, เกาะสมุย
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
6h 30m
รับรหัสการจองทันที

จาก Chaweng Noi Beach ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

06:30
Chaweng Noi Beach, เกาะสมุย
11:00
สุราษฎร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที
06:30
Chaweng Noi Beach, เกาะสมุย
11:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
06:30
Chaweng Noi Beach, เกาะสมุย
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Chaweng Noi Beach, เกาะสมุย
17:00
สุราษฎร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Chaweng Noi Beach, เกาะสมุย
17:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Chaweng Noi Beach, เกาะสมุย
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
6h 30m
รับรหัสการจองทันที

จาก Choeng Mon Beach ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

06:30
Choeng Mon Beach, เกาะสมุย
11:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
06:30
Choeng Mon Beach, เกาะสมุย
11:00
สุราษฎร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที
06:30
Choeng Mon Beach, เกาะสมุย
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Choeng Mon Beach, เกาะสมุย
17:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Choeng Mon Beach, เกาะสมุย
17:30
สุราษฎร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Choeng Mon Beach, เกาะสมุย
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
6h 30m
รับรหัสการจองทันที

จาก Koh Samui (any hotel) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถแท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

05:00
Koh Samui (any hotel)
10:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
06:00
Koh Samui (any hotel)
11:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
09:00
Koh Samui (any hotel)
14:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
12:00
Koh Samui (any hotel)
17:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
14:00
Koh Samui (any hotel)
19:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที

จาก Koh Samui (any hotel) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถแท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

05:00
Koh Samui (any hotel)
10:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
05:00
Koh Samui (any hotel)
11:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที
06:00
Koh Samui (any hotel)
11:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
09:00
Koh Samui (any hotel)
14:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
12:00
Koh Samui (any hotel)
17:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
12:00
Koh Samui (any hotel)
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที

จาก Lamai Beach ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

06:30
Lamai Beach, เกาะสมุย
11:00
สุราษฎร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที
06:30
Lamai Beach, เกาะสมุย
11:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
06:30
Lamai Beach, เกาะสมุย
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Lamai Beach, เกาะสมุย
17:30
สุราษฎร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Lamai Beach, เกาะสมุย
17:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Lamai Beach, เกาะสมุย
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
6h 30m
รับรหัสการจองทันที

จาก Maenam Beach ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

06:30
Maenam Beach, เกาะสมุย
11:00
สุราษฎร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที
06:30
Maenam Beach, เกาะสมุย
11:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h
รับรหัสการจองทันที
06:30
Maenam Beach, เกาะสมุย
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Maenam Beach, เกาะสมุย
17:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
6h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Maenam Beach, เกาะสมุย
17:00
สุราษฎร์ธานี
5h 30m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Maenam Beach, เกาะสมุย
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
6h 30m
รับรหัสการจองทันที

จาก Samui van terminal ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

07:30
Samui van terminal, เกาะสมุย
11:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
07:30
Samui van terminal, เกาะสมุย
11:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
08:45
Samui van terminal, เกาะสมุย
13:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
4h 45m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
09:00
Samui van terminal, เกาะสมุย
13:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
09:30
Samui van terminal, เกาะสมุย
13:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
10:45
Samui van terminal, เกาะสมุย
15:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
4h 45m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
13:00
Samui van terminal, เกาะสมุย
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
13:30
Samui van terminal, เกาะสมุย
17:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
13:30
Samui van terminal, เกาะสมุย
18:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
4h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
14:45
Samui van terminal, เกาะสมุย
19:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
4h 45m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
15:00
Samui van terminal, เกาะสมุย
00:00
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
9h
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน

จาก ราชา ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:00
ราชา
09:15
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
3h 15m
รับรหัสการจองทันที
06:00
ราชา
10:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h
รับรหัสการจองทันที
18:00
ราชา
21:15
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
3h 15m
รับรหัสการจองทันที

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 11,597 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

9 พ.ค. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
สะดวกมากค่ะ
22 มิ.ย. 2018
ferry Ferry, Songserm
★☆☆☆☆
We were dropped at the wrong place for locals to try and exploit all the white people.
22 มิ.ย. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
everything was perfectly arranged :)
20 มิ.ย. 2018
ferry Ferry, Raja Ferry
★★☆☆☆
Not recommended - unreliable, huge delay and old vehicles. The hotel pick-up was punctual, however, the ferry was more than 1 hour late, we were not informed about the delay and we were waiting ouside in bad weather until it arrives. The ferry pretty old, similarly to the van taking us to the airport. It had a technical difficulties which caused us another delay. Fortunatelly, we have had a time reserve.
19 มิ.ย. 2018
ferry Catamaran, Lomprayah
★★★★★
What an incredibly professional, easy to use and helpful service they were. The team was quick to email with any changes to the requested ticket time or class and seemed to pull out all the stops to get things as requested, providing helpful suggestions and alternatives, however their hands are tied for some things as they are only an agent. We were really impressed how easy it was to collect the tickets from the office in Bangkok just across the road from bangkok train station. One comment would be a slight glitch in the online booking form for our return journey. We booked train, bus and ferry from bangkok to koh tao then a ferry, bus train from koh samui to bangkok. When booking the first leg we selected to collect our tickets at the bangkok office however when we booked our second leg there was no drop down option to collect in Bangkok, only post or collect at the last train station. We want to collect all our tickets before leaving bangkok so we got around this by opting for post and putting the 12goasia bangkok office address and in comments stating we shall collect all tickets together from bangkok office. This worked out wonderfully as the staff then reimbursed the cost of the paid postage in cash when I collected the tickets- really impressed, however would have been easier for all if "collect in Bangkok" was a drop down option. Would strongly recommend 12goasia, professional, easy to use, good realistic information and advice and good value for money for taking the hassle out of making all the separate arrangements ourselves.
16 มิ.ย. 2018
ferry Ferry, Raja Ferry
★★★★☆
Everything went well and was well organised. Pick up was on time, ferry was on time and the transfer to surat thani town was ok. Only thing they could tell us, is that out hotel (rajtanhani hotel) was only 1 min walk from the drop off in surat thani town. They put us on a tuk tuk because we thought is was to far to walk. We payed only 40 bath but that was just a waste for nothing. But despite that we were satisfied about the whole service.
7 มิ.ย. 2018
ferry Ferry, Raja Ferry
★★★★★
Super!
7 มิ.ย. 2018
ferry Ferry, Songserm
★★★★★
Easy to book and reasonably priced. Arrived on time.
24 พ.ค. 2018
ferry Ferry, Raja Ferry
★★★☆☆
I was eventually able to find a phone number of Raja Ferries and was able to confirm the pick up at 5am. The driver was there right on time, which was a relief. However, the ferry is really just a truck and car ferry. I had to drag my suitcase and other luggage down the ramp with large grates that are designed to wreck any suitcase, then I had to carry all this luggage up 25 stairs to the passenger deck. And the reverse on the way off. Surely they can build a passenger entry to this upper deck.
20 พ.ค. 2018
ferry High Speed Ferry, Seatran Discovery
★★★★★
Very timely and organized service! Not once did I feel lost trying to find where I was supposed to go.
19 พ.ค. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
Perfect on time and very good and cheap connection from Ko Samui to Sura Thani airport. And...a minivan with comfortable Seats and enough leg space
11 พ.ค. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★☆☆
In general, I enjoyed my experience. There was one specific omission from the travel details which caused my rating to be lower. The lack of detail about the bus ride after disembarking the ferry, which added an hour to the predicted arrival time, was a clumsy and inefficent oversight. Had my plans not included a large gap between arrival and departure via train, our trip would have been effectively derailed. I recognize the necessity of the bus transfer, but the time that it takes should be included in the estimated arrival time.
10 พ.ค. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★★★
Very well organized with the stickers. Fast response and correct support from support team. Compliments for 12goAsia. We just had one inconveniece. The woman of Phantip Office at Suratthani Railway Station was not friendly and unsupportive to give us the train tickets because we ordered our food at the first restaurant we saw. Just next to her restaurant! We arrived at 16.00 and we had to wait 45 min for her son to get the tickets. Kind Regards, Shirley Smit
30 เม.ย. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★☆☆
Ferry was ok but their bus took us first to the airport and their luggage tags didn’t work since the driver gave my bag to someone else and I had to chase them down in pouring rain because they didn’t realize they had the wrong item. We arrived an hour later to the train station than what our ticket said.
26 เม.ย. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★★★
Super goed en snel
23 เม.ย. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★★☆
Really efficient transfer. Well looked after and nice clean boat and minibus with aircon. Thank you
16 เม.ย. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★☆
Good service
16 เม.ย. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★★☆
Nice ferry and bus to train station. But one issue is the tough way of the crew of the ferry with the bags. My bag is new and got big scratch. I saw the crew throw the bags and disappointed from that. But except that every thing is very nice and great
14 เม.ย. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
Top notch
11 เม.ย. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
All went smoothly! The driver on the minivan was excellent. He is driving like me, except he did not get fined:D
9 เม.ย. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★☆☆
The ferry ride itself was great. Staff at Lomprayah desk and waiting area was rude and not helpful at all. There wasn't enough shuttle buses to take all the people to the pier from the waiting area - so we had to walk quite a distance to the boat with all our luggage in the scorching heat - they refused to send any of the shuttle buses back for a second trip.
1 เม.ย. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★★★
Perfect smooth journey. Everything went well, thank you.
27 มี.ค. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★★☆
NO Problem during the trip. Only 30 mins late.
23 มี.ค. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
Nice ferry. The trip could not have gone smoother. A million times better than my experience with Lamprayha
23 มี.ค. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
This was a really easy ferry ride!
21 มี.ค. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
It was as everything planned, arrived even a bit earlier than expected (even there was some traffic jamming going on).
19 มี.ค. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★★★
All exchanges went very well. The ferry is fast and professionally operated. Thankyou
17 มี.ค. 2018
ferry High Speed Ferry, Seatran Discovery
★★★★☆
Fast and on time. My only gripe is that the workers need to be a little nicer. 95% of the passengers don’t speak Thai and were a little confused. Overall it was good. I will ride again
14 มี.ค. 2018
ferry Ferry, Raja Ferry
★★★★★
Great service
11 มี.ค. 2018
ferry High Speed Ferry, Seatran Discovery
★★★★★
Booked a combined ticket, ferry and bus the airport. All worked promptly and efficiently.
9 มี.ค. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
Everything according to the plan.
7 มี.ค. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★☆☆☆☆
Pas assez de places disponibles. Nous avons du voyager dans l'allée sur des tabourets sans pouvoir appuyer son dos pendant une heure et demie. De pluq le bateau était en retard.
4 มี.ค. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★☆
Uncomfortable seat at the back of the minivan in the way to Surat Thani city. Bad coffee at the pier.
2 มี.ค. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
Very smooth and easy transport. Heplfull staff. We can recommend Seatran company.
1 มี.ค. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
Мне показался этот паром лучше быстрого катера от Ломпраяйя, как то он надежнее смотрится и плывет. И не качает так сильно.
25 ก.พ. 2018
ferry Ferry, Raja Ferry
★★★★☆
Took a little longer to arrive, but nothing else to complain aboht!
25 ก.พ. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
Flawless service from 12Go and Seatran. This is definitely the way to travel btwn Koh Samui and Surat Thani. Forget Lompraya, they are a total mess.
25 ก.พ. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
Very easy trip, from Samui to Surathani Airport, everything was on time. Boat is fine (AC always on max so make sure you have a long sleeves for inside of the boat) and mini van is really great. We have payed additional priority support - anyhow this is nothing different than regular one, don't pay that.
24 ก.พ. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★☆☆
Totally agree with the comments about the seating, we had to sit separately. Not much chance of getting a sit outside as the catamaran already has people on it from the previous islands. The coach we had from the port to the airport was in very poor condition, they were not all Lomprayah coaches. The one we were on had cracked windows held by sticky back plastic. It was a double deck coach and you had to lift you case to shoulder height to put it in the storage area, with no assistance. If we ever went back I would fly as going overland is not worth it as there was nothing to see, although it is cheaper.
20 ก.พ. 2018
ferry Ferry, Seatran Ferry
★★★★★
All perfect. Ferry and bus comfortable and on time
18 ก.พ. 2018
ferry High Speed Ferry, Seatran Discovery
★★★★☆
Ferry left and arrived on time at Donrak pier. Mini bus driver drove too fast en-route to airport though, not sure why. Should go a bit slower as he needs to ensure passengers reach destination in one piece.
15 ก.พ. 2018
ferry High Speed Ferry, Seatran Discovery
★★★★☆
Ferry was comfortable, had very calm seas, bus was fine too, nice way to see more of the area.
14 ก.พ. 2018
ferry High Speed Ferry, Lomprayah
★★★★★
Smooth journey without any problems!
11 ก.พ. 2018
ferry High Speed Ferry, Seatran Discovery