เกาะสมุย ปลายทาง สุราษฎร์ธานี @ เรือเฟอร์รี่, รถบัส, รถตู้ 4 เม.ย. 2017

44 การเดินทาง (THB 280 — 850)

จาก ท่าเรือบางรัก (ซีทราน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วรถร่วม

ซีทราน
09:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
฿ 700
× 2 = ฿ 1,400
30 ที่นั่งว่าง
ซีทราน
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:40
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
6h 10m
Instant คืนเงิน
฿ 650
× 2 = ฿ 1,300
31 ที่นั่งว่าง
ซีทราน
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
15:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
฿ 700
× 2 = ฿ 1,400
31 ที่นั่งว่าง

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วรถร่วม

ลมพระยา
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
3h
Instant คืนเงิน
฿ 700
× 2 = ฿ 1,400
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
10:15
Suratthani Lomprayah, สุราษฎร์ธานี
2h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
30 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
10:45
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
09:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
3h
Instant คืนเงิน
฿ 700
× 2 = ฿ 1,400
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
09:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
09:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:00
Suratthani Lomprayah, สุราษฎร์ธานี
2h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
30 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
3h
Instant คืนเงิน
฿ 700
× 2 = ฿ 1,400
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:00
Suratthani Lomprayah, สุราษฎร์ธานี
2h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
30 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
15:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
3h
Instant คืนเงิน
฿ 700
× 2 = ฿ 1,400
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
15:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:45
Suratthani Lomprayah, สุราษฎร์ธานี
2h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
30 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
15:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
50 ที่นั่งว่าง

จาก Koh Samui (any hotel) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถแท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วรถร่วม

ราชา เฟอร์รี่
05:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
10:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
5h 30m
Instant
฿ 580
× 2 = ฿ 1,160
20 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
05:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
10:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
Instant
฿ 500
× 2 = ฿ 1,000
20 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
06:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
11:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
Instant
฿ 500
× 2 = ฿ 1,000
20 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
06:30
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
10:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
4h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 850
× 2 = ฿ 1,700
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
06:30
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
10:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
฿ 750
× 2 = ฿ 1,500
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
07:45
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
12:15
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h 30m
Instant คืนเงิน
฿ 750
× 2 = ฿ 1,500
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
07:45
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
12:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
4h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 850
× 2 = ฿ 1,700
50 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
09:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
14:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
Instant
฿ 500
× 2 = ฿ 1,000
20 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
10:30
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
15:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
5h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 850
× 2 = ฿ 1,700
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
10:30
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
15:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
5h
Instant คืนเงิน
฿ 750
× 2 = ฿ 1,500
50 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
12:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
5h 30m
Instant
฿ 580
× 2 = ฿ 1,160
20 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
12:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
17:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
Instant
฿ 500
× 2 = ฿ 1,000
20 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
14:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
18:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
4h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 850
× 2 = ฿ 1,700
50 ที่นั่งว่าง
ลมพระยา
14:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
18:00
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
฿ 750
× 2 = ฿ 1,500
50 ที่นั่งว่าง

จาก Koh Samui (any hotel) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถแท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วรถร่วม

ราชา เฟอร์รี่
05:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
10:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant
฿ 450
× 2 = ฿ 900
20 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
06:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
11:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant
฿ 450
× 2 = ฿ 900
20 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
09:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
14:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant
฿ 450
× 2 = ฿ 900
20 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
12:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
17:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant
฿ 450
× 2 = ฿ 900
20 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
14:00
Koh Samui (any hotel), เกาะสมุย
19:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant
฿ 450
× 2 = ฿ 900
20 ที่นั่งว่าง

จาก ราชา ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วรถร่วม

ราชา เฟอร์รี่
06:00
ราชา, เกาะสมุย
09:15
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
3h 15m
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
20 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
06:00
ราชา, เกาะสมุย
09:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
3h 30m
Instant
฿ 380
× 2 = ฿ 760
20 ที่นั่งว่าง
ราชา เฟอร์รี่
18:00
ราชา, เกาะสมุย
21:15
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
3h 15m
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
20 ที่นั่งว่าง

จาก เกาะสมุย ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถร่วม

พันทิพย์ 1970
07:00
เกาะสมุย
10:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
฿ 450
× 2 = ฿ 900
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
฿ 300
× 2 = ฿ 600
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
09:00
เกาะสมุย
13:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
4h 30m
Instant คืนเงิน
฿ 450
× 2 = ฿ 900
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
09:30
เกาะสมุย
13:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
฿ 300
× 2 = ฿ 600
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
13:00
เกาะสมุย
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
4h 30m
Instant คืนเงิน
฿ 450
× 2 = ฿ 900
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
13:30
เกาะสมุย
17:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
฿ 300
× 2 = ฿ 600
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
13:30
เกาะสมุย
17:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี, สุราษฎร์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
฿ 280
× 2 = ฿ 560
10 ที่นั่งว่าง
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก เกาะสมุย ถึง สุราษฎร์ธานี ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน เกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 4h 1m ด้วยเรือเฟอร์รี่, รถบัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 93 กม. ผ่าน 44 สถานี จนถึงสถานีปลายทางสุราษฎร์ธานี โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 4 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 05:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 18:00 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ซีทราน, ลมพระยา, ราชา เฟอร์รี่, พันทิพย์ 1970 มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 280 (US $ 8.13) โดยพันทิพย์ 1970 (ใช้เวลา 3h 30m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 850 (US $ 24.70) โดยลมพระยา (ใช้เวลา 4h 15m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย