เกาะสมุย ปลายทาง สุราษฎร์ธานี @ เรือเฟอร์รี่, รถบัส, รถตู้ 25 ม.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือบางรัก (ซีทราน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

ซีทราน
09:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
12:00
Suratthani Seatran
3h
Instant คืนเงิน
ซีทราน
09:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
ซีทราน
09:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
ซีทราน
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:40
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
6h 10m
Instant คืนเงิน
ซีทราน
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
15:00
Suratthani Seatran
3h 30m
Instant คืนเงิน
ซีทราน
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
15:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

ซีทราน
05:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
08:00
Suratthani Seatran
3h
Instant
ซีทราน
06:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
09:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ซีทราน
06:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
09:00
Suratthani Seatran
3h
Instant
ซีทราน
07:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
10:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
พันทิพย์ 1970
07:40
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:00
สุราษฎร์ธานี
3h 20m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:50
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 40m
Instant คืนเงิน
ส่งเสริม
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h
Instant
ซีทราน
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ลมพระยา
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h
Instant คืนเงิน
ส่งเสริม
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3h 30m
Instant
ลมพระยา
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
10:45
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 45m
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
10:15
Suratthani Lomprayah
2h 15m
Instant คืนเงิน
ส่งเสริม
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:00
สุราษฎร์ธานี
3h
Instant
พันทิพย์ 1970
08:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2h 30m
Instant คืนเงิน
ซีทราน
09:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ลมพระยา
09:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:00
Suratthani Lomprayah
2h 15m
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
09:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 45m
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
09:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
10:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
13:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
ซีทราน
10:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
13:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ซีทราน
11:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
14:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ลมพระยา
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:35
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3h 35m
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:30
Suratthani Lomprayah
3h 30m
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:00
Suratthani Lomprayah
3h
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:00
Suratthani Lomprayah
3h
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:00
Suratthani Lomprayah
3h
Instant คืนเงิน
ซีทราน
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ลมพระยา
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 45m
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:00
Suratthani Lomprayah
2h 15m
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2h 45m
Instant คืนเงิน
ลมพระยา
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
15:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h
Instant คืนเงิน
ซีทราน
13:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
16:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ส่งเสริม
13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3h 30m
Instant
ส่งเสริม
13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h
Instant
ส่งเสริม
13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
16:30
สุราษฎร์ธานี
3h
Instant
ซีทราน
14:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
พันทิพย์ 1970
14:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
14:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:00
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
ซีทราน
15:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ซีทราน
16:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
19:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ซีทราน
16:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
19:00
Suratthani Seatran
3h
Instant
ซีทราน
17:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
20:00
Suratthani Seatran
3h
Instant
ซีทราน
18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
21:00
Suratthani Seatran
3h
Instant

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส+รถตู้ ตั๋วร่วม

พันทิพย์ 1970
07:50
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:00
สุราษฏร์ธานี
3h 10m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
09:50
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
13:00
สุราษฏร์ธานี
3h 10m
Instant คืนเงิน

จาก Koh Samui (any hotel) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถแท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

ราชา เฟอร์รี่
05:00
Koh Samui (any hotel)
10:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant
ราชา เฟอร์รี่
06:00
Koh Samui (any hotel)
11:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant
ราชา เฟอร์รี่
09:00
Koh Samui (any hotel)
14:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant
ราชา เฟอร์รี่
12:00
Koh Samui (any hotel)
17:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant
ราชา เฟอร์รี่
14:00
Koh Samui (any hotel)
19:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
5h
Instant

จาก Koh Samui (any hotel) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถแท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

ราชา เฟอร์รี่
05:00
Koh Samui (any hotel)
10:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
05:00
Koh Samui (any hotel)
10:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5h 30m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
06:00
Koh Samui (any hotel)
11:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
09:00
Koh Samui (any hotel)
14:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
12:00
Koh Samui (any hotel)
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5h 30m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
12:00
Koh Samui (any hotel)
17:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5h 15m
Instant

จาก ราชา ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

ราชา เฟอร์รี่
06:00
ราชา
09:15
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
3h 15m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
06:00
ราชา
09:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
07:00
ราชา
10:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
07:00
ราชา
10:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3h 15m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
08:00
ราชา
11:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3h 15m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
11:00
ราชา
14:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3h 15m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
14:00
ราชา
17:15
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3h 15m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
14:00
ราชา
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant
ราชา เฟอร์รี่
18:00
ราชา
21:15
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
3h 15m
Instant

จาก ราชา ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

ราชา เฟอร์รี่
07:00
ราชา
10:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
3h
Instant
ราชา เฟอร์รี่
08:00
ราชา
11:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
3h
Instant
ราชา เฟอร์รี่
11:00
ราชา
14:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
3h
Instant
ราชา เฟอร์รี่
14:00
ราชา
17:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
3h
Instant
ราชา เฟอร์รี่
16:00
ราชา
19:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
3h
Instant

จาก เกาะสมุย ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:00
สุราษฎร์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
09:00
เกาะสมุย
13:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
09:30
เกาะสมุย
13:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
09:30
เกาะสมุย
13:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
09:30
เกาะสมุย
13:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
13:00
เกาะสมุย
17:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
13:30
เกาะสมุย
18:00
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
13:30
เกาะสมุย
17:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน

จาก เกาะสมุย ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

พันทิพย์ 1970
07:30
เกาะสมุย
11:00
สุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
09:30
เกาะสมุย
13:00
สุราษฏร์ธานี
3h 30m
Instant คืนเงิน

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 8,642 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

★★★★★ 20 พ.ค. 2017 (ferry High Speed Ferry, Lomprayah) :
ดีคะ
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก เกาะสมุย ถึง สุราษฎร์ธานี ออนไลน์

คุณจะจองตั่วที่ไหน เกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3h 36m ด้วยเรือเฟอร์รี่, รถบัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 90 กม. ผ่าน 93 สถานี จนถึงสถานีปลายทางสุราษฎร์ธานี โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 5 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 05:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 18:00 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ซีทราน, พันทิพย์ 1970, ส่งเสริม, ลมพระยา, ราชา เฟอร์รี่ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ด้วยเรือเฟอร์รี่ ในราคา ฿ 250 (US $ 7.85) โดยLomprayah (ใช้เวลา 3h ) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 850 (US $ 26.70) โดยLomprayah (ใช้เวลา 4h 30m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย