50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน ถึง ไทเป โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

06:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
12:15
ลมพระยา กระบี่
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 17 นาที, 8.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 45 นาที)
#AK861
18:00
KBV สนามบินกระบี่
18:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 10ชั่วโมง 45นาที
06:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
12:30
ลมพระยา กระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 17 นาที, 8.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 30 นาที)
#AK861
18:00
KBV สนามบินกระบี่
18:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 10ชั่วโมง 45นาที

จาก ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย ถึง ไทเป โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย
12:40
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 17 นาที, 8.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 20 นาที)
#AK861
18:00
KBV สนามบินกระบี่
18:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 9ชั่วโมง 15นาที
08:00
ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย
12:30
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 17 นาที, 8.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 30 นาที)
#AK861
18:00
KBV สนามบินกระบี่
18:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 9ชั่วโมง 15นาที
08:00
ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย
12:30
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 17 นาที, 8.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 30 นาที)
#AK861
18:00
KBV สนามบินกระบี่
18:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 9ชั่วโมง 15นาที

จาก สนามบินเกาะสมุย (USM) ถึง ไทเป โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

06:00
USM สนามบินเกาะสมุย
06:55
KBV สนามบินกระบี่
55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที
#AK863
11:00
KBV สนามบินกระบี่
11:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 4ชั่วโมง 15นาที
06:00
USM สนามบินเกาะสมุย
07:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 35 นาที
#AK825
13:35
HKT สนามบินภูเก็ต
04:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
21ชั่วโมง
06:00
USM สนามบินเกาะสมุย
07:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 10 นาที
11:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
15:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
07:45
USM สนามบินเกาะสมุย
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 30 นาที
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
18:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
9ชั่วโมง 15นาที
08:00
USM สนามบินเกาะสมุย
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
18:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
9ชั่วโมง
08:00
USM สนามบินเกาะสมุย
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
18:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
9ชั่วโมง
08:00
USM สนามบินเกาะสมุย
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
18:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
9ชั่วโมง
08:00
USM สนามบินเกาะสมุย
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
18:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
9ชั่วโมง
08:00
USM สนามบินเกาะสมุย
09:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 20 นาที
#AK825
13:35
HKT สนามบินภูเก็ต
04:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง
08:00
USM สนามบินเกาะสมุย
09:15
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 10 นาที
#AK869
14:25
KBV สนามบินกระบี่
14:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 5ชั่วโมง 40นาที
08:00
USM สนามบินเกาะสมุย
09:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
18:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
9ชั่วโมง
08:15
USM สนามบินเกาะสมุย
09:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 20 นาที
#AK825
13:35
HKT สนามบินภูเก็ต
04:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง 45นาที
08:15
USM สนามบินเกาะสมุย
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
18:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
8ชั่วโมง 45นาที
08:45
USM สนามบินเกาะสมุย
09:40
KBV สนามบินกระบี่
55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 45 นาที
#AK869
14:25
KBV สนามบินกระบี่
14:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 4ชั่วโมง 55นาที
09:55
USM สนามบินเกาะสมุย
11:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 50 นาที
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
22:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
11ชั่วโมง 35นาที
10:00
USM สนามบินเกาะสมุย
11:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 45 นาที
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
22:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
11ชั่วโมง 30นาที
10:20
USM สนามบินเกาะสมุย
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 15 นาที
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
22:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
11ชั่วโมง 10นาที
10:20
USM สนามบินเกาะสมุย
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 50 นาที
#AK827
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
09:35
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
22ชั่วโมง 15นาที
10:20
USM สนามบินเกาะสมุย
11:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 35 นาที
#AK827
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
09:35
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
22ชั่วโมง 15นาที
10:20
USM สนามบินเกาะสมุย
11:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 25 นาที
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
22:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เวลารวม
11ชั่วโมง 10นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย