50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

07:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:30
ซีเพิร์ลทราเวลกระบี่
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 450
2 ท่าน: ฿ 900

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

07:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
14:00
กระบี่ อ่าวนาง
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 550
2 ท่าน: ฿ 1,100

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

07:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
14:00
ไร่เลย์
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 700
2 ท่าน: ฿ 1,400

จาก บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน ถึง กระบี่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
12:15
ลมพระยา กระบี่
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
12:30
ลมพระยา กระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
12:50
ท่าเรือคลองจิหราด, กระบี่
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
17:00
ลมพระยา กระบี่
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
17:15
ลมพระยา กระบี่
6ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
17:35
ท่าเรือคลองจิหราด, กระบี่
7ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
12:45
Ao Nang Lomprayah
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
17:30
Ao Nang Lomprayah
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน ถึง ไร่เลย์ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
13:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
18:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน), เกาะสมุย
14:00
กระบี่ทาวน์ซีทราน
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน), เกาะสมุย
17:00
กระบี่ทาวน์ซีทราน
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน), เกาะสมุย
14:30
Ao Nang Seatran
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน), เกาะสมุย
18:00
Ao Nang Seatran
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน), เกาะสมุย
15:00
ไร่เรย์ ซีทราน
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือบางรัก (ซีทราน) ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส+รถตู้ ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
14:30
Floating Pier East Railay
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:30
Floating Pier East Railay
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือบางรัก (ซีทราน) ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส+รถตู้ ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
14:00
ซีทรานส์ ท่ากระบี่
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ซีทรานส์ ท่ากระบี่
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือบางรัก (ซีทราน) ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส+รถตู้ ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
14:30
Ao Nang Seatran
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:30
Ao Nang Seatran
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมเกาะสมุย ถึง กระบี่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
โรงแรมเกาะสมุย
13:30
Krabi Town
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมเกาะสมุย ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:00
โรงแรมเกาะสมุย
14:00
หาดอ่าวนาง
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
โรงแรมเกาะสมุย
13:00
หาดอ่าวนาง
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 750
2 ท่าน: ฿ 1,500
11:30
โรงแรมเกาะสมุย
19:00
หาดอ่าวนาง
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 750
2 ท่าน: ฿ 1,500

จาก โรงแรมเกาะสมุย ถึง ไร่เลย์ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
โรงแรมเกาะสมุย
14:30
Railay Beach
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมเกาะสมุย ถึง กระบี่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:30
โรงแรมเกาะสมุย
12:50
เมืองกระบี่มหาราช
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 650
2 ท่าน: ฿ 1,300
06:30
โรงแรมเกาะสมุย
13:00
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 750
2 ท่าน: ฿ 1,500
06:30
โรงแรมเกาะสมุย
13:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 750
2 ท่าน: ฿ 1,500
11:30
โรงแรมเกาะสมุย
18:45
เมืองกระบี่มหาราช
7ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 650
2 ท่าน: ฿ 1,300
11:30
โรงแรมเกาะสมุย
19:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 750
2 ท่าน: ฿ 1,500
11:30
โรงแรมเกาะสมุย
19:00
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 750
2 ท่าน: ฿ 1,500

จาก โรงแรมเกาะสมุย ถึง ไร่เลย์ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:30
โรงแรมเกาะสมุย
13:30
ไร่เลย์
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 900
2 ท่าน: ฿ 1,800

จาก ราชา ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:00
ราชา
14:30
Railay Beach
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ราชา ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:00
ราชา
13:30
Krabi Town
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ราชา ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

08:00
ราชา
12:30
กระบี่
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ราชา ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

08:00
ราชา
14:00
หาดอ่าวนาง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:40
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:15
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:30
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:30
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:00
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:25
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:15
ลมพระยา กระบี่
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:50
ท่าเรือคลองจิหราด, กระบี่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:50
ท่าเรือคลองจิหราด, กระบี่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:35
ท่าเรือคลองจิหราด, กระบี่
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:45
Ao Nang Lomprayah
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
13:15
Ao Nang Lomprayah
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:00
Ao Nang Lomprayah
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
17:30
Ao Nang Lomprayah
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
13:30
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
13:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

08:00
นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม
12:45
เมืองกระบี่มหาราช
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 500
2 ท่าน: ฿ 1,000

จาก นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

08:00
นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม
13:00
หาดอ่าวนาง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 600
2 ท่าน: ฿ 1,200
13:30
นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม
19:00
หาดอ่าวนาง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 600
2 ท่าน: ฿ 1,200

จาก นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้+รถบัส ตั๋วร่วม

08:00
นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม
13:40
ไร่เลย์
5ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
฿ 750
2 ท่าน: ฿ 1,500

จาก สนามบินเกาะสมุย (USM) ถึง กระบี่ (KBV) โดย เที่ยวบิน

12:20
USM สนามบินเกาะสมุย
13:15
KBV สนามบินกระบี่
55นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
฿ 3,223
2 ท่าน: ฿ 6,446
 

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย ถึง กระบี่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย ถึง อ่าวนาง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย ถึง กระบี่ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:30
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
12:30
ซีเพิร์ลทราเวลกระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 600
2 ท่าน: ฿ 1,200

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย ถึง อ่าวนาง โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
14:00
กระบี่ อ่าวนาง
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 700
2 ท่าน: ฿ 1,400

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย ถึง ไร่เลย์ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:30
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
14:00
ไร่เลย์
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 900
2 ท่าน: ฿ 1,800

เวลา เกาะสมุย ถึง กระบี่

เวลา เกาะสมุย ถึง กระบี่
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
BangkokTaxi24 VIP Van 9pax ตลอดเวลา฿ 7,920
Seatran Ferry Ferry 09:00 – 14:00฿ 540
Seatran Discovery High Speed Ferry 09:00 – 14:30฿ 900
Raja Ferry Express 08:00 – 12:30฿ 570
Lomprayah Catamaran 10:30 – 17:30฿ 1,100
Seatran Ferry Ferry 12:00 – 17:00฿ 540
Bangkok Air Economy #PG26512:20 – 13:15฿ 3,229
Bangkok Air Economy #PG41514:15 – 15:10฿ 3,959

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถตู้+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ THB 7,920 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่+รถบัส เพราะ เรือเฟอร์รี่+รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง THB 450 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก เกาะสมุย ถึง กระบี่?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 265 ไมล์ (425 กิโลเมตร) จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 125 ไมล์ (200 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เกาะสมุย ไป กระบี่?

ถ้าคุณเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 9 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Phantip 1970 (พันทิพย์ 1970): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่+รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 450 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 7,920 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่:

 • ferry+bus ราคาตั๋ว: THB 450 - THB 950. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 07:30 นาฬิกา ที่ Na Thon Koh Samui Pier 3 จนถึง 12:45 นาฬิกา ที่ Na Thon Koh Samui
 • ferry+charter ราคาตั๋ว: THB 550 - THB 550. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 07:30 นาฬิกา ที่ Na Thon Koh Samui Pier 3 จนถึง 07:30 นาฬิกา ที่ Na Thon Koh Samui Pier 3
 • charter+ferry+bus ราคาตั๋ว: THB 600 - THB 600. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 06:30 นาฬิกา ที่ Koh Samui any hotel จนถึง 06:30 นาฬิกา ที่ Koh Samui any hotel
 • van+ferry+bus ราคาตั๋ว: THB 650 - THB 1,100. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 06:30 นาฬิกา ที่ Na Thon hotel transfer จนถึง 11:30 นาฬิกา ที่ Koh Samui any hotel
 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 660 - THB 1,040. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 06:00 นาฬิกา ที่ Koh Samui any hotel จนถึง 06:00 นาฬิกา ที่ Koh Samui any hotel
 • charter+ferry ราคาตั๋ว: THB 700 - THB 700. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 06:30 นาฬิกา ที่ Koh Samui any hotel จนถึง 06:30 นาฬิกา ที่ Koh Samui any hotel
 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 750 บาท จนถึง THB 750 บาท.
 • ferry+van+bus ราคาตั๋ว: THB 750 - THB 750. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 08:00 นาฬิกา ที่ Na Thon Koh Samui Songserm จนถึง 08:00 นาฬิกา ที่ Na Thon Koh Samui Songserm
 • ferry+bus+van ราคาตั๋ว: THB 800 - THB 900. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 08:00 นาฬิกา ที่ Na Thon Koh Samui จนถึง 11:30 นาฬิกา ที่ Bangrak Seatran Pier
 • ferry+van ราคาตั๋ว: THB 840 - THB 840. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 08:00 นาฬิกา ที่ Lipa Noi Koh Samui จนถึง 08:00 นาฬิกา ที่ Lipa Noi Koh Samui
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 3,229 บาท จนถึง THB 3,959 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 7,040 บาท ไปจนถึง THB 7,920 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก เกาะสมุย ไปที่ กระบี่ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 11 โดย ferry+bus จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 07:30 โมง จาก Na Thon Koh Samui Pier 3 จนถึงเวลา 12:45 ที่ Na Thon Koh Samui
 • เส้นทาง 11 โดย van+ferry+bus จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 06:30 โมง จาก Na Thon hotel transfer จนถึงเวลา 11:30 ที่ Koh Samui any hotel
 • เส้นทาง 5 โดย ferry+bus+van จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 08:00 โมง จาก Na Thon Koh Samui จนถึงเวลา 11:30 ที่ Bangrak Seatran Pier
 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ มีไฟลท์ประมาณ 2 เที่ยวต่อวัน.
 • เส้นทาง 2 โดย van+ferry จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 06:00 โมง จาก Koh Samui any hotel จนถึงเวลา 06:00 ที่ Koh Samui any hotel
 • เส้นทาง 1 โดย charter+ferry จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 06:30 โมง จาก Koh Samui any hotel จนถึงเวลา 06:30 ที่ Koh Samui any hotel
 • เส้นทาง 1 โดย charter+ferry+bus จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 06:30 โมง จาก Koh Samui any hotel จนถึงเวลา 06:30 ที่ Koh Samui any hotel
 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 1 โดย ferry+charter จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 07:30 โมง จาก Na Thon Koh Samui Pier 3 จนถึงเวลา 07:30 ที่ Na Thon Koh Samui Pier 3
 • เส้นทาง 1 โดย ferry+van จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 08:00 โมง จาก Lipa Noi Koh Samui จนถึงเวลา 08:00 ที่ Lipa Noi Koh Samui
 • เส้นทาง 1 โดย ferry+van+bus จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 08:00 โมง จาก Na Thon Koh Samui Songserm จนถึงเวลา 08:00 ที่ Na Thon Koh Samui Songserm

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก เกาะสมุย ไป กระบี่ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 3,229 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์ส)

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 7,040 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เกาะสมุย ไปยัง กระบี่ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 38% เลือกเดินทางโดย ferry+bus+van
 • 37% เลือกเดินทางโดย ferry+bus
 • 10% เลือกเดินทางโดย charter+ferry+bus
 • 4% เลือกเดินทางโดย charter+ferry
 • 3% เลือกเดินทางโดย van+ferry+bus
 • 2% เลือกนั่งเครื่องบิน.
 • 1% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.
 • 1% โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.
 • 1% เลือกเดินทางโดย ferry+charter
 • 1% เลือกเดินทางโดย ferry+van
 • 1% เลือกเดินทางโดย ferry+van+bus
 • 1% เลือกเดินทางโดย van+ferry