50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์ ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
08:20
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
13:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

09:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
11:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย ถึง เกาะพะงัน โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

19:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
20:30
หาดริ้น, เกาะพะงัน
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
21:30
หาดริ้น, เกาะพะงัน
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
22:30
หาดริ้น, เกาะพะงัน
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย
23:30
หาดริ้น, เกาะพะงัน
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือบางรัก (ซีทราน) ถึง เกาะพะงัน โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:30
ท่าเรือบางรัก (ซีทราน), เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการรับส่งที่โรงแรมในบ่อผุด ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

09:30
บริการรับส่งที่โรงแรมในบ่อผุด, เกาะสมุย
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในหาดเฉวง ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

09:30
บริการนำส่งโรงแรมในหาดเฉวง, เกาะสมุย
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมหาดเฉวงน้อย ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

09:30
โรงแรมหาดเฉวงน้อย, เกาะสมุย
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก รถรับส่งโรงแรมในหาดเชิงมน ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

09:30
รถรับส่งโรงแรมในหาดเชิงมน, เกาะสมุย
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมเกาะสมุย ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
โรงแรมเกาะสมุย
09:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:00
โรงแรมเกาะสมุย
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
โรงแรมเกาะสมุย
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
โรงแรมเกาะสมุย
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
โรงแรมเกาะสมุย
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
โรงแรมเกาะสมุย
13:30
Koh Phangan hotel transfer
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
โรงแรมเกาะสมุย
16:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
โรงแรมเกาะสมุย
15:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:00
โรงแรมเกาะสมุย
17:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
โรงแรมเกาะสมุย
20:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
โรงแรมเกาะสมุย
19:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:00
โรงแรมเกาะสมุย
18:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในหาดละไม ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

09:30
บริการนำส่งโรงแรมในหาดละไม, เกาะสมุย
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ราชา ถึง เกาะพะงัน โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ราชา
09:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
ราชา
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ราชา
14:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:00
ราชา
16:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:30
ราชา
18:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:30
ราชา
18:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:30
ราชา
18:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
18:00
ราชา
19:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
19:30
ราชา
20:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ราชา ถึง เกาะพะงัน โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

16:30
ราชา
18:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดแม่น้ำ ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

09:30
หาดแม่น้ำ, เกาะสมุย
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก แม่น้ำ (สมุย) ถึง เกาะพะงัน โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
08:20
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:15
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
10:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
13:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
13:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
13:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
13:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
13:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
13:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ถึง เกาะพะงัน โดย เรือเฟอร์รี่

11:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
18:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานสมุย ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:50
ท่าอากาศยานสมุย, เกาะสมุย
08:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:50
ท่าอากาศยานสมุย, เกาะสมุย
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:20
ท่าอากาศยานสมุย, เกาะสมุย
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

เวลา เกาะสมุย ถึง เกาะพะงัน

เวลา เกาะสมุย ถึง เกาะพะงัน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Lomprayah Catamaran 09:30 – 11:45฿ 450
Songserm High Speed Ferry 09:30 – 12:15฿ 350
Lomprayah Catamaran 10:30 – 13:00฿ 450
Lomprayah Catamaran 15:30 – 18:00฿ 450

วิธีเดินทางจากเกาะสมุยไปเกาะพะงัน

สิ่งที่เกี่ยวกับ

ถ้าพูดถึง เกาะพะงัน และที่นี่จะเหมือนคุณอยู่ตรงกลางของการจัดงานปาร์ตี้ ท่ามกลางโรงเรียนเก่าที่มีผู้คนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมสมัยก่อน และ สถานที่ที่ทันสมัย และผู้คนที่มาจากทั่วโลกที่รักการผจญภัย และสัตว์พรรค และเพื่อร่วมในการเฉลิมฉลองที่เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิต มหากาพย์ของเกาะพะงัน คือ ฟูลมูนปาร์ตี้ พระจันทร์สีดำ และอื่น ๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวง หรือ วันขึ้น 15 ค่ำของทุกๆ เดือน มูน คือ ปาร์ตี้ร็อคที่อยู่บนเกาะ ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศอย่างท่วมท้น อิสรภาพ และ ความสุข ถ้าคุณดื่ม และ ปาร์ตี้ทั้งคืนนั้น โปรดอย่าลืมว่าเกาะพงันไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของคุณ หากแต่มันเป็นพื้นที่ส่วนรวม และเกาะยังเป็นที่ที่สวยงามมาก เป็นที่ที่อยากนำเสนอ เกาะที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมสมัยก่อน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาประสบการณ์แปลกใหม่ ภูมิประเทศของเกาะเป็นภูเขาและหาดทรายสีขาวน่าเล่น แถมยังมีในโรงแรมหรู 5 ดาว มัสรูมมิ่ง และ รีสอร์ท ที่มีทั้งสระสระว่ายน้ำให้ได้เล่น และเกาะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และจะค่อยๆเปลี่ยนแปแปลงไป และเจริญขึ้นเรื่อยๆ.

การเดินทางไปเกาะพงันจากเกาะสมุย

เดินทางจากเกาะสมุยไปยังเกาะพงันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ซึ่งปกติการเดินทางโดยทะเลนั้นจะใช้เวลาไม่น้อยไปกว่า 50 นาที แต่เรามีสองบริษัทที่เราจะแนะนำคือ ลมพระยา และ ซีทราน ซึ่งสามารถพาคุณไปยังเกาะพงันและเลี่ยงเส้นทางที่ไกลได้ ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 20-30 นาทีเท่านั้น และนั่นหมายความว่าถึงแม้คุณจะมีแนวโน้มที่จะเมาเรือ แต่คุณก็จะไม่มีอาการนั้นเลย และคุณยังจะได้ไปเที่ยวเกาะพงันได้ง่ายๆอีกด้วย

เรือเร็วลมพระยา และ ซีทรานดิสคัฟเวอรี่ เป็นตัวเลือกที่ดีและเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางจากเกาะสมุยไปยังเกาะพงัน ซึ่งทั้งสองบริษัทใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่ง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพียงแค่ 400 บาทและ 300 บาทตามลำดับ ต่อคน

ลมพระยาจะขึ้นที่ท่าเรือแม่น้ำสมุย ซึ่งจะมี 2 รอบต่อวัน เวลา 8 โมงเช้า และ เที่ยงครึ่ง ส่วนซีทรานดิสคัฟเวอรี่ จะมีเรือแค่ 3 ลำต่อวัน รอบเวลา 8 โมงเช้า บ่ายโมงตรง และ บ่าย 4 โมงครึ่ง และจะรับลูกค้าจากท่าเรือบางรักที่ซีทรานออฟฟิศ และทั้งสองบริษัทนี้จะไปส่งที่ท่าเรือท้องศาลาเกาะพงันที่เดียวกัน

ที่นั่นยังมีท่าเรือขนาดเล็กชื่อ ท่าเรือหาดริ้นควีน ซึ่งเรือจะพาคุณไปส่งยังศูนย์กลางของฟูลมูนปาร์ตี้บนเกาะพงัน และโปรดทราบว่าหาดริ้นควีนออกเดินทางและมาถึง/ ไปยังท่าเรือวัดใหญ่เกาะฟานในเกาะสมุย ซึ่งทางวัดจะเปลี่ยนตารางเดินเรือตลอดเวลา แต่เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบล่วงหน้า ที่นั่นจะมี 4 รอบเวลาที่เรือออก คือ สิบโมงครึ่ง บ่ายโมงตรง บ่าย 4 โมงตรง และรอบสุดท้าย 6 โมงครึ่งในตอนเย็น ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ถึงหนึ่งชั่วโมงในการเดินทาง และเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทำการซื้อตั๋วหรือจองตั๋วออนไลน์จากหาดริ้นควีน และราคาบัตรจะอยู่ที่ 200 บาท

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกไปยังหาดริ้น และชายหาดฝั่งตะวันออกอื่นๆบนเกาะพงัน คือหาด ท้องนายปานเอ๊กซ์เพลส ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับปลายทางที่คุณจะไป เริ่มตั้งแต่ 200 ถึง 400 บาท ต่อคน ซึ่งเรือท้องนายปานเอ๊กซ์เพลสจะออกก็ต่อเมื่อมีสภาพอากาศที่ดี

การเดินทาง

เมื่อคุณมาถึงเกาะพะงัน จะมีไม่กี่ทางที่คุณจะเที่ยวบนเกาะซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณและแผนการที่คุณได้เตรียมเอาไว้แล้ว หรือความปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการจะสำรวจ หรือสิ่งที่คุณต้องการจะดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ และบรรยากาศบนเกาะ

แท็กซี่ หรือรถสองแถว ซึ่งเป็นรถเชื่อมต่อและคึกคักที่สุดของเกาะ และราคาก็ขึ้นอยู่กับปลายทางของคุณเช่นกัน ซึ่งพวกเขาจะตั้งราคาเริ่มจาก 100 บาทและ 200 บาทต่อคน และราคาก็มักจะเปลี่ยนแแปลงตลอดเวลา ซึ่งมักจะเปลี่ยนช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก เพราะคนขับรถจะสะดว