เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โคโคนัทบีช ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
โคโคนัทบีช, เกาะรง
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
09:00
โคโคนัทบีช, เกาะรง
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
12:00
โคโคนัทบีช, เกาะรง
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:00
โคโคนัทบีช, เกาะรง
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือเกาะทอคห์ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
08:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
09:05
ท่าเรือสีหนุวิลล์
35นาที
ทันที 
09:00
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
09:45
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
10:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
11:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
12:05
ท่าเรือสีหนุวิลล์
35นาที
ทันที 
12:00
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
12:45
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
13:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
14:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
15:05
ท่าเรือสีหนุวิลล์
35นาที
ทันที 
15:00
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
16:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
17:05
ท่าเรือสีหนุวิลล์
35นาที
ทันที 
16:45
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
17:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 

จาก หาดลองเซต ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
หาดลองเซต, เกาะรง
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
08:30
หาดลองเซต, เกาะรง
09:10
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
09:00
หาดลองเซต, เกาะรง
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
11:30
หาดลองเซต, เกาะรง
12:10
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
12:00
หาดลองเซต, เกาะรง
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
14:30
หาดลองเซต, เกาะรง
15:10
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
15:00
หาดลองเซต, เกาะรง
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
16:30
หาดลองเซต, เกาะรง
17:10
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือฮิลล์บีช ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

08:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
09:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
11:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
12:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
14:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
15:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
16:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
17:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 

จาก Koh Toch Port ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

10:30
Koh Toch Port
11:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:30
Koh Toch Port
14:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:30
Koh Toch Port
17:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

10:00
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
10:55
Sarendipity Pier
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
13:55
Sarendipity Pier
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
16:55
Sarendipity Pier
55นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Sok San Port ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

10:00
Sok San Port, เกาะรง
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Sok San Port, เกาะรง
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Sok San Port, เกาะรง
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก 23 วิลเลจบีช ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
09:00
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
12:00
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:00
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:30
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
16:15
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 

จาก สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

08:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
09:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
11:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
12:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
14:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
15:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
16:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
17:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 

จาก หาดสุขสันต์ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
08:30
หาดสุขสันต์, เกาะรง
09:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
1ชั่วโมง
ทันที 
09:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
11:30
หาดสุขสันต์, เกาะรง
12:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
1ชั่วโมง
ทันที 
12:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
14:30
หาดสุขสันต์, เกาะรง
15:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
1ชั่วโมง
ทันที 
15:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
16:30
หาดสุขสันต์, เกาะรง
17:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
1ชั่วโมง
ทันที 

เวลา เกาะรง ถึง กรงเปรียห์สีหนุ

เวลา เกาะรง ถึง กรงเปรียห์สีหนุ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Buva Sea Cambodia Speedboat 07:00 – 07:45$ 16.50
Buva Sea Cambodia Speedboat 09:00 – 09:45$ 16.50
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 08:30 – 09:05$ 12.48
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 11:30 – 12:05$ 12.48
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 10:30 – 11:15$ 12
Buva Sea Cambodia Speedboat 12:00 – 12:45$ 16.50
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 13:30 – 14:15$ 12
Buva Sea Cambodia Speedboat 15:00 – 15:45$ 16.50
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 14:30 – 15:05$ 12.48
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 16:30 – 17:05$ 12.48
Buva Sea Cambodia Speedboat 16:45 – 17:30$ 13.20
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 16:30 – 17:15$ 12

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาะรง ถึง กรงเปรียห์สีหนุ

3.0
50 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
22%
4
16%
3
20%
2
22%
1
20%
AN
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 25 พ.ย. 2019
The boat was 30 mins late and we had a bus to catch at the destination port. But they reached in time , we didn't miss our bus though. The speed at which we were travelling was too high and there were no life jackets in the boat.
NS
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 16 ก.ย. 2019
Boat was 26 minutes late on schedule at 12:00 - 12:15 expected. I had a minivan bus in Sihanoukville at 14:00 p.m. sharp to Phnom Penh. I was quite angry getting on board, but could do nothing to expedite so besides throwing my backpack from the pier into the boat I just got in and kept my mouth out of respect to the other passengers and as to not "create an unnecessary scene". The boat crew looked puzzled, one of them asking me "What is (the) problem?" but I chose to ignore him because I did not wished to create any further delay. I was counting that the boat would take 45-50 minutes to get to shore but apparently managed this in under 40 minutes to another pier closer to the industrial / commercial port side. I was lucky to get to the bus station (CAT Mekong Express) by tuk-tuk 22 minutes prior to departure. Their company policy for customers is to arrive 30 mins in advance. Too late = ticket is void, so I was in fact rather stressed and uncomfortable due to the lateness of the captain of the boat.
RB
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 21 พ.ค. 2019
So disorganized and dropped us off so far from port...
DN
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 25 ม.ค. 2019
The only thing this company does is getting you from A to B. Do not buy the ticket online as we got to enter the boat last, meaning sitting in the splash zone or standing the whole way. One of our luggages was quite wet as there was no room in the compartment. When we were going to the island first time we took Buva, there were multiple people completely soaked head to toe as the driver had no mercy or regard to slow down at least a bit from boats top speed. Needless to say bouncing around on the wavy sea was included, luckily no-one puked.
MM
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 12 ม.ค. 2019
The seat we booked was not available, also more people were coming, no seats at all for some of them.
RV
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 4 ม.ค. 2019
Boot was overbooked. I Made the reservation 2 monts ago.
AT
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 4 ธ.ค. 2019
Puntual and smooth

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา

เดินทางจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เรือเฟอร์รี่

ระยะทางจาก เกาะรง ไกลจาก กรงเปรียห์สีหนุ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ เป็นระยะทาง 32 ไมล์ส (50 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 21 ไมล์ส (33 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 12.00 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ กี่รอบต่อวัน ?

เรือเฟอร์รี่ ทำการออกจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ 52 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง เกาะรง และ กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่ การเดินทางจาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ มีตัวเลือกเป็น เรือเฟอร์รี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เรือเฟอร์รี่

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่:

  • เรือเฟอร์รี่จะให้บริการตามสภาพอากาศ - เที่ยวเรือสามารถยกเลิกหรือเลื่อน โดยเฉพาะในหน้าฝนหรือช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season)
  • อาจมีคลื่นลมแรง - โปรดพกยาไว้ใกล้ตัวเพื่อป้องกันอาการเมาเรือ
  • หากเดินทางในช่วงที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น (high season) ควรจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางเนื่องจากตั๋วมีจำนวนจำกัด และมักขายหมดเร็ว

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ จาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 813 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เรือเฟอร์รี่ จาก เกาะรง ไป กรงเปรียห์สีหนุ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.