50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือเกาะทอคห์ ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

07:00
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
08:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
09:05
ท่าเรือสีหนุวิลล์
35นาที
ทันที 
09:00
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
11:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
12:05
ท่าเรือสีหนุวิลล์
35นาที
ทันที 
14:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
15:05
ท่าเรือสีหนุวิลล์
35นาที
ทันที 
15:00
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
16:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
17:05
ท่าเรือสีหนุวิลล์
35นาที
ทันที 
17:00
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
17:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 

จาก หาดลองเซต ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

06:45
หาดลองเซต, เกาะรง
07:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
08:30
หาดลองเซต, เกาะรง
09:10
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
09:00
หาดลองเซต, เกาะรง
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
11:30
หาดลองเซต, เกาะรง
12:10
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
12:00
หาดลองเซต, เกาะรง
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
14:30
หาดลองเซต, เกาะรง
15:10
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
15:00
หาดลองเซต, เกาะรง
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
16:30
หาดลองเซต, เกาะรง
17:10
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
17:00
หาดลองเซต, เกาะรง
17:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 

จาก Long Set ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:00
Long Set, สีหนุวิลล์
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Long Set, สีหนุวิลล์
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Long Set, สีหนุวิลล์
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือฮิลล์บีช ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

08:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
09:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
11:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
12:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
14:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
15:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
16:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
17:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 

จาก Long Set Beach ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:00
Long Set Beach
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Long Set Beach
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Long Set Beach
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Long Set, Koh Rong ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:00
Long Set, Koh Rong
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Long Set, Koh Rong
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Long Set, Koh Rong
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Long Set Beach ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:00
Long Set Beach
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Long Set Beach
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Long Set Beach
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Toch Port ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:30
Koh Toch Port
11:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:30
Koh Toch Port
14:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:30
Koh Toch Port
17:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:00
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
10:55
Sarendipity Pier
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
13:55
Sarendipity Pier
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
16:55
Sarendipity Pier
55นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Toch Beach ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:30
Koh Toch Beach, เกาะรง
11:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:30
Koh Toch Beach, เกาะรง
14:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:30
Koh Toch Beach, เกาะรง
17:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Long Set Beach ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:00
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Long Set ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:00
Long Set, สีหนุวิลล์
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Long Set, สีหนุวิลล์
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Long Set, สีหนุวิลล์
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Sok San Port ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

10:00
Sok San Port, เกาะรง
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Sok San Port, เกาะรง
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Sok San Port, เกาะรง
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดสุขสันต์ ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

08:30
หาดสุขสันต์, เกาะรง
09:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
1ชั่วโมง
ทันที 
11:30
หาดสุขสันต์, เกาะรง
12:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
1ชั่วโมง
ทันที 
14:30
หาดสุขสันต์, เกาะรง
15:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
1ชั่วโมง
ทันที 
16:30
หาดสุขสันต์, เกาะรง
17:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
1ชั่วโมง
ทันที 

จาก สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์ ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

08:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
09:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
11:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
12:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
14:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
15:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
16:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
17:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 

เวลา เกาะรง ถึง สีหนุวิลล์

เวลา เกาะรง ถึง สีหนุวิลล์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 08:30 – 09:05$ 12.48
Buva Sea Cambodia Speedboat 09:00 – 09:45$ 12.48
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 11:30 – 12:05$ 12
Buva Sea Cambodia Speedboat 12:00 – 12:45$ 12
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 13:00 – 13:45$ 12.48
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 14:30 – 15:05$ 12.48
Buva Sea Cambodia Speedboat 15:00 – 15:45$ 12

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาะรง ถึง สีหนุวิลล์

PD
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 28 ก.พ. 2020
On time and extremely fast and enjoyable ride.
TS
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 14 ก.พ. 2020
Not much to write review about. Boat came 30 minutes late. Proffesional driver took us back to Sihanoukville, pretty wavy
SM
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 8 ม.ค. 2020
There was no official seats for everyone
AT
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 4 ธ.ค. 2019
Puntual and smooth
AN
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 25 พ.ย. 2019
The boat was 30 mins late and we had a bus to catch at the destination port. But they reached in time , we didn't miss our bus though. The speed at which we were travelling was too high and there were no life jackets in the boat.
NS
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 16 ก.ย. 2019
Boat was 26 minutes late on schedule at 12:00 - 12:15 expected. I had a minivan bus in Sihanoukville at 14:00 p.m. sharp to Phnom Penh. I was quite angry getting on board, but could do nothing to expedite so besides throwing my backpack from the pier into the boat I just got in and kept my mouth out of respect to the other passengers and as to not "create an unnecessary scene". The boat crew looked puzzled, one of them asking me "What is (the) problem?" but I chose to ignore him because I did not wished to create any further delay. I was counting that the boat would take 45-50 minutes to get to shore but apparently managed this in under 40 minutes to another pier closer to the industrial / commercial port side. I was lucky to get to the bus station (CAT Mekong Express) by tuk-tuk 22 minutes prior to departure. Their company policy for customers is to arrive 30 mins in advance. Too late = ticket is void, so I was in fact rather stressed and uncomfortable due to the lateness of the captain of the boat.
3.0
67 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
26%
4
15%
3
15%
2
19%
1
25%

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา

เดินทางจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ: - เรือเฟอร์รี่

ระยะทางจาก เกาะรง ไกลจาก สีหนุวิลล์ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ เป็นระยะทาง 32 ไมล์ส (50 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 37 ไมล์ส (59 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 12.00 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ กี่รอบต่อวัน ?

เรือเฟอร์รี่ ทำการออกจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ 49 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง เกาะรง และ สีหนุวิลล์ โดย เรือเฟอร์รี่ การเดินทางจาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ มีตัวเลือกเป็น เรือเฟอร์รี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้. ##เรือเฟอร์รี่

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่:

  • เรือเฟอร์รี่จะให้บริการตามสภาพอากาศ - เที่ยวเรือสามารถยกเลิกหรือเลื่อน โดยเฉพาะในหน้าฝนหรือช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season)
  • อาจมีคลื่นลมแรง - โปรดพกยาไว้ใกล้ตัวเพื่อป้องกันอาการเมาเรือ
  • หากเดินทางในช่วงที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น (high season) ควรจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางเนื่องจากตั๋วมีจำนวนจำกัด และมักขายหมดเร็ว

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ จาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 590 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เรือเฟอร์รี่ จาก เกาะรง ไป สีหนุวิลล์ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.