50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก 23 วิลเลจบีช ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
09:00
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
12:00
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:00
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:30
23 วิลเลจบีช, เกาะรงสำลน
16:15
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 

จาก โคโคนัทบีช ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
โคโคนัทบีช, เกาะรง
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
09:00
โคโคนัทบีช, เกาะรง
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
12:00
โคโคนัทบีช, เกาะรง
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:00
โคโคนัทบีช, เกาะรง
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 

จาก เกาะรงสำลน ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
เกาะรงสำลน
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
09:00
เกาะรงสำลน
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
09:45
เกาะรงสำลน
10:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
12:00
เกาะรงสำลน
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
12:45
เกาะรงสำลน
13:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:00
เกาะรงสำลน
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:30
เกาะรงสำลน
16:15
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
16:45
เกาะรงสำลน
17:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 

จาก หาดฟรีด้อม ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
หาดฟรีด้อม, เกาะรงสำลน
07:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
09:00
หาดฟรีด้อม, เกาะรงสำลน
09:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
12:00
หาดฟรีด้อม, เกาะรงสำลน
12:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:00
หาดฟรีด้อม, เกาะรงสำลน
15:45
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 
15:30
หาดฟรีด้อม, เกาะรงสำลน
16:15
ท่าเรือสีหนุวิลล์
45นาที
ทันที 

จาก อ่าวซาราเคน ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

08:30
อ่าวซาราเคน, เกาะรงสำลน
09:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
30นาที
ทันที 
11:30
อ่าวซาราเคน, เกาะรงสำลน
12:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
30นาที
ทันที 
14:30
อ่าวซาราเคน, เกาะรงสำลน
15:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
30นาที
ทันที 
16:30
อ่าวซาราเคน, เกาะรงสำลน
17:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
30นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือฮิลล์บีช ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

08:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
09:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
11:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
12:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
14:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
15:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
16:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
17:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 

จาก สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

08:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
09:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
11:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
12:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
14:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
15:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 
16:45
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
17:25
ท่าเรือสีหนุวิลล์
40นาที
ทันที 

จาก Long Set ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

10:00
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Saracen Bay ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

10:05
Saracen Bay
10:50
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:05
Saracen Bay
13:50
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:05
Saracen Bay
13:50
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Toch Beach ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

10:30
Koh Toch Beach, เกาะรง
11:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:30
Koh Toch Beach, เกาะรง
14:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:30
Koh Toch Beach, เกาะรง
17:15
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Long Set Beach ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

10:00
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Long Set ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

10:00
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Soon Noeng Pier ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

10:00
Soon Noeng Pier, เกาะรงสำลน
10:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Soon Noeng Pier, เกาะรงสำลน
13:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
Soon Noeng Pier, เกาะรงสำลน
16:45
Sarendipity Pier
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

เวลา เกาะรงสำลน ถึง ท่าเรือสีหนุวิลล์

เวลา เกาะรงสำลน ถึง ท่าเรือสีหนุวิลล์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Buva Sea Cambodia Speedboat 07:00 – 07:45$ 13.20
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 08:30 – 09:00$ 12.48
Buva Sea Cambodia Speedboat 09:00 – 09:45$ 13.20
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 11:30 – 12:00$ 12.48
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 10:00 – 10:45$ 12
Buva Sea Cambodia Speedboat 12:00 – 12:45$ 16.50
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 13:00 – 13:45$ 12
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 14:30 – 15:00$ 12.48
Buva Sea Cambodia Speedboat 15:00 – 15:45$ 13.20
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 16:30 – 17:00$ 12.48
Buva Sea Cambodia Speedboat 16:45 – 17:30$ 13.20
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 16:00 – 16:45$ 12

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาะรงสำลน ถึง ท่าเรือสีหนุวิลล์

2.8
44 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
27%
4
14%
3
9%
2
14%
1
36%
SS
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 16 ม.ค. 2020
Professional like a every travel with goasia, but the expected time that was showing at booking didn’t matches with the reality.
GI
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 20 พ.ย. 2019
Nobody informed us that we had to confirm our tickets with the local agency even thou on the online ticket it said confirmed!
CV
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 7 พ.ย. 2019
Unsere 8:30 Uhr Fähre, wie gebucht war nur ein kleines Boot. Nicht alle hatten Platz und so mussten wir mit weiteren Leuten, auf eine neue Fähre warten. Aus den angesagten 10 Minuten, wurden mindestens 30 Minuten.
IH
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 30 ต.ค. 2019
Fast service, on time and fairly comfortable.
RS
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 9 ก.ค. 2019
Nice ferry trip. However, the operators will try to squeeze as many people into one ferry as possible. Also, don't trust timing on website. Remember to buffer as much time as possible before and after the ferry ride. We booked the 3pm ferry and upon reaching, they told us to board the 2pm one as the 3pm ferry is unavailable. Ferry from island back to sihanoukville will have to be confirmed with operator again on the day before departure.
TD
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 28 มี.ค. 2019
Today after taking 2 trips on fast boat I simply say that the journey depends the driver. In this case my driver want to gives a little bit of adrenalina ???????????? ???? he drived very fast... Hold yourself because he's crazy... But we got to the land ???? always remember to ask if it is your boat /destination!!!

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา

เดินทางจาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เรือเฟอร์รี่

ระยะทางจาก เกาะรงสำลน ไกลจาก ท่าเรือสีหนุวิลล์ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์ เป็นระยะทาง 24 ไมล์ส (38 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 15 ไมล์ส (24 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 12.00 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์ กี่รอบต่อวัน ?

เรือเฟอร์รี่ ทำการออกจาก เกาะรงสำลน ไป กรงเปรียห์สีหนุ 51 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง เกาะรงสำลน และ ท่าเรือสีหนุวิลล์ โดย เรือเฟอร์รี่ การเดินทางจาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์ มีตัวเลือกเป็น เรือเฟอร์รี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เรือเฟอร์รี่

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่:

  • เรือเฟอร์รี่จะให้บริการตามสภาพอากาศ - เที่ยวเรือสามารถยกเลิกหรือเลื่อน โดยเฉพาะในหน้าฝนหรือช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season)
  • อาจมีคลื่นลมแรง - โปรดพกยาไว้ใกล้ตัวเพื่อป้องกันอาการเมาเรือ
  • หากเดินทางในช่วงที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น (high season) ควรจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางเนื่องจากตั๋วมีจำนวนจำกัด และมักขายหมดเร็ว

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ จาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 900 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เรือเฟอร์รี่ จาก เกาะรงสำลน ไป ท่าเรือสีหนุวิลล์ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.