ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
 • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Andaman Wave Master Andaman Wave Master
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ชั้นปกติ
4.3
12:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.7
13:30
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
Koh Yao Sun Smile Koh Yao Sun Smile
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
13:00
เกาะพีพี
ใช้เวลา 50นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
4.8
13:50
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

Chaokoh Travel Center Chaokoh Travel Center
ทันที สามารถคืนเงินได้
09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท พื้นที่
3.9
11:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Seatran Discovery
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
4.3
11:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Sea Angel Cruise Sea Angel Cruise
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท เรือเฟอร์รี่
17:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Sea Angel Cruise Sea Angel Cruise
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท เรือเฟอร์รี่
17:00
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
Andaman Wave Master Andaman Wave Master
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ชั้นปกติ
4.3
12:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
4.7
12:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
11:15
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
5
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
11:15
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
13:30
ไร่เลย์
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
11:45
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
13:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
5
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
13:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
13:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
13:30
ไร่เลย์
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
13:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 30นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
13:30
ไร่เลย์
Chaokoh Travel Center Chaokoh Travel Center
ทันที สามารถคืนเงินได้
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท พื้นที่
3.9
15:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Chaokoh Travel Center Chaokoh Travel Center
ทันที สามารถคืนเงินได้
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท พื้นที่
3.9
15:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Seatran Discovery
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
4.3
15:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
14:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
5
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
14:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
14:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
4.4
17:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Andaman Wave Master Andaman Wave Master
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ชั้นปกติ
4.5
17:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Chaokoh Travel Center Chaokoh Travel Center
ทันที สามารถคืนเงินได้
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท พื้นที่
3.5
17:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถโดยสาร

Seatran Ferry Seatran Ferry
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
10:30
กระบี่ทาวน์ซีทราน
Lomprayah
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
09:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.7
13:30
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.4
13:30
เมืองกระบี่มหาราช
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4
13:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.4
13:30
หาดอ่าวนาง
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.5
18:00
เมืองกระบี่มหาราช
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
18:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
Songserm
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4
18:30
หาดอ่าวนาง

ประเภทขนส่งระหว่าง เกาะพีพี และ กระบี่

 • เรือเฟอร์รี่
  ฿ 400
 • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน
 • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา เกาะพีพี ถึง กระบี่

เวลา เกาะพีพี ถึง กระบี่
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Ao Nang Travel And Tour เรือเฟอร์รี่ 09:30 - 12:00฿ 450
Seatran Discovery ไฮสปีด เฟอร์รี่ 09:00 - 12:00฿ 625
Songserm ไฮสปีด เฟอร์รี่ 10:30 - 13:30฿ 450
Songserm ไฮสปีด เฟอร์รี่ 15:30 - 18:00฿ 450
Andaman Wave Master ชั้นปกติ 15:30 - 17:30฿ 450
Ao Nang Travel And Tour เรือเฟอร์รี่ 15:30 - 18:00฿ 450
Koh Yao Sun Smile สปีดโบ๊ท 15:30 - 16:10฿ 1,000
Tigerline Travel สปีดโบ๊ท 14:00 - 16:00฿ 1,116
Seatran Discovery ไฮสปีด เฟอร์รี่ 15:30 - 18:30฿ 625
Chaokoh Travel Center พื้นที่ 15:30 - 17:30฿ 450

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาะพีพี ถึง กระบี่

3.8
384 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
42%
4
27%
3
11%
2
8%
1
12%
PN
3
เรือเฟอร์รี่ พื้นที่, Chaokoh Travel Center, 23 ม.ค. 2019
ในรายละเอียดแจ้งว่าถ้าไม่สะดวกปริ้นให้เปิดในมือถือดูได้ แต่ตอนขากลับใช้เวลาซักพักกว่าจะได้ขึ้นเรือเพราะตอนแรกพนงไม่ยอมให้ขึ้นบอกให้ปริ้นมา พนงแจ้งว่าเพราะไม่มีระบบ ครั้งนี้ให้ขึ้นแต่ครั้งหน้าต้องปริ้น
TI
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 10 ธ.ค. 2019
Trip was ok, though I think it would be more organized. For the arrival moment it was too crazy due to people trying to recover their luggages.
RK
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 10 ธ.ค. 2019
Very comfortable, on time, driver was awaiting for us with name tag!
NJ
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 7 ธ.ค. 2019
Pleasant journey. Bags stored well and easy to retrieve
JF
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 6 ธ.ค. 2019
No tenía aire acondicionado y era un horno todo el barco!!!muy incómodo para viajar
GS
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 3 ธ.ค. 2019
The ship was very noisy and hot during the whole trip and I felt the cabin lacked proper escape routes in case an accident happened. Aside from that the trip was good.
NJ
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 26 พ.ย. 2019
Smooth journey! Toilets aboard. Staff are helpful.
PS
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 13 พ.ย. 2019
Excellent service, they had my name on a piece of paper, everyone's very helpful, thank you so much, I will definitely use your service again
TK
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 11 พ.ย. 2019
The trip from Tonsai Pier to Krabi Klong Jilad was good, nothing to complain. There was friendly staff that I would like to thank, "ship boys" gave me snack and a place to sit, very nice.
SR
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 29 ต.ค. 2019
Excellent pick up service in Krabi pier and transfer to the airport. driver waiting for us at the port for the transfer. 100% efficient service.
OH
4
เรือเฟอร์รี่ ชั้นปกติ, Andaman Wave Master, 13 ต.ค. 2019
The crew were helpful and the ferry ran on time and efficiently
MR
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 23 ส.ค. 2019
The bus ride took very long, but the driver was really friendly
MM
3
เรือเฟอร์รี่ พื้นที่, Chaokoh Travel Center, 21 ส.ค. 2019
There were dead roaches on the boat. The seats are not that comfortable. You can’t see out the windows.
YE
4
เรือเฟอร์รี่ พื้นที่, Chaokoh Travel Center, 1 ก.ค. 2019
The boat is good,but,the air con very very cold,thought it was winter inside the boat
S
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 31 พ.ค. 2019
Hassle to print out paper voucher and pay more for booking. Might as well book directly with agent around the pier!
YM
4
เรือเฟอร์รี่ ชั้นปกติ, Andaman Wave Master, 25 พ.ค. 2019
Great ferry, with nice views on the islands if you sit on the top. Can buy some beverages for cheap.
PM
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 9 พ.ค. 2019
Little bit chaotic at the pier but furthermore excellent trip!!
MM
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 6 พ.ค. 2019
Easy, straight forward and everyone was super helpful.
MC
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 1 พ.ค. 2019
Super! Instead having a drop off point in the center we arrived at the hotel with the minivan.
TI
4
เรือเฟอร์รี่ ชั้นปกติ, Andaman Wave Master, 13 เม.ย. 2019
Trip was OK, punctual, comfortable seats and air con. Baggage handling is a bit rough and chaotic, though.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เกาะพีพี ไป กระบี่ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เกาะพีพี ไป กระบี่, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว เรือเฟอร์รี่+รถตู้ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เรือเฟอร์รี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 1,455 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 400 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เกาะพีพี ถึง กระบี่?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 94 ไมล์ (150 กิโลเมตร) จาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 28 ไมล์ (45 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เกาะพีพี ไป กระบี่?

ถ้าคุณเดินทางจาก เกาะพีพี ไป กระบี่ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เกาะพีพี ไป กระบี่?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เกาะพีพี ไป กระบี่ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Seatran Discovery (ซีทราน): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 400 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ - a one-way เรือเฟอร์รี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 1,455 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เกาะพีพี ไป กระบี่:

 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 400 บาท จนถึง THB 1,455 บาท.
 • ferry+bus ราคาตั๋ว: THB 450 - THB 450. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะพีพี ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 10:30 นาฬิกา ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi จนถึง 15:30 นาฬิกา ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi
 • ferry+charter ราคาตั๋ว: THB 450 - THB 1,116. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะพีพี ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 09:30 นาฬิกา ที่ Koh Phi Phi จนถึง 15:30 นาฬิกา ที่ Koh Phi Phi
 • ferry+van ราคาตั๋ว: THB 625 - THB 1,116. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะพีพี ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 09:00 นาฬิกา ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi จนถึง 15:30 นาฬิกา ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เกาะพีพี ไปที่ กระบี่ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 10 โดย ferry+van จาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 09:00 โมง จาก Ton Sai Pier Koh Phi Phi จนถึงเวลา 15:30 ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi
 • เส้นทาง 8 โดย ferry+bus จาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 10:30 โมง จาก Ton Sai Pier Koh Phi Phi จนถึงเวลา 15:30 ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi
 • เส้นทาง 3 โดย ferry+charter จาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 09:30 โมง จาก Koh Phi Phi จนถึงเวลา 15:30 ที่ Koh Phi Phi

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่ เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เกาะพีพี ไปยัง กระบี่ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 เลือกเดินทางโดย ferry+bus