50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เกาะพีพี ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
เกาะพีพี
11:00
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:00
เกาะพีพี
12:00
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
เกาะพีพี
13:50
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
50นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
เกาะพีพี
14:00
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:30
เกาะพีพี
16:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:30
เกาะพีพี
17:00
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เกาะพีพี ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

09:30
เกาะพีพี
12:00
กระบี่ อ่าวนาง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:30
เกาะพีพี
18:00
กระบี่ อ่าวนาง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เกาะพีพี ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
เกาะพีพี
10:45
เรลเลย์เวสต์
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:00
เกาะพีพี
11:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
40นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
เกาะพีพี
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
40นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
เกาะพีพี
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
40นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:30
เกาะพีพี
16:10
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
40นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:30
เกาะพีพี
16:45
เรลเลย์เวสต์
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
11:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
11:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
17:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
12:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
12:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
15:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
15:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
15:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
17:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
17:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
09:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
10:30
กระบี่ทาวน์ซีทราน
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
13:30
เมืองกระบี่มหาราช
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
13:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
13:30
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
18:30
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
18:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
18:00
เมืองกระบี่มหาราช
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
17:00
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
17:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
13:30
หาดอ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
18:30
หาดอ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

11:15
ท่าเรือ ต้นไทร
13:30
ไร่เลย์
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:45
ท่าเรือ ต้นไทร
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าเรือ ต้นไทร
13:30
ไร่เลย์
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าเรือ ต้นไทร
13:30
ไร่เลย์
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
16:00
ตัวเมืองกระบี่
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
16:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
16:30
อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือ ต้นไทร ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
17:00
หาดคลองม่วง, อ่าวนาง
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

เวลา เกาะพีพี ถึง อ่าวนาง

เวลา เกาะพีพี ถึง อ่าวนาง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Chaokoh Travel Center Local 09:00 – 11:00฿ 450
Seatran Discovery High Speed Ferry 09:00 – 11:00฿ 400
Koh Yao Sun Smile Speedboat 11:00 – 12:00฿ 1,000
Koh Yao Sun Smile Speedboat 15:30 – 16:10฿ 1,000
Ao Nang Travel And Tour Ferry 15:30 – 16:45฿ 450
Chaokoh Travel Center Local 15:30 – 17:30฿ 450
Songserm High Speed Ferry 15:30 – 18:30฿ 450

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว เรือเฟอร์รี่+รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เรือเฟอร์รี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 1,455 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 400 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เกาะพีพี ถึง อ่าวนาง?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 94 ไมล์ (150 กิโลเมตร) จาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 21 ไมล์ (33 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง?

ถ้าคุณเดินทางจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Seatran Discovery (ซีทราน): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 400 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ - a one-way เรือเฟอร์รี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 1,455 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง:

 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 400 บาท จนถึง THB 1,455 บาท.
 • ferry+bus ราคาตั๋ว: THB 450 - THB 450. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง มีตั้งแต่ 10:30 นาฬิกา ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi จนถึง 15:30 นาฬิกา ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi
 • ferry+charter ราคาตั๋ว: THB 450 - THB 1,213. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง มีตั้งแต่ 09:30 นาฬิกา ที่ Koh Phi Phi จนถึง 15:30 นาฬิกา ที่ Koh Phi Phi
 • ferry+van ราคาตั๋ว: THB 1,116 - THB 1,116. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะพีพี ไป อ่าวนาง มีตั้งแต่ 14:00 นาฬิกา ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi จนถึง 14:00 นาฬิกา ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เกาะพีพี ไปที่ อ่าวนาง กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 8 โดย ferry+bus จาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง ออกเดินทางตั้งแต่ 10:30 โมง จาก Ton Sai Pier Koh Phi Phi จนถึงเวลา 15:30 ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi
 • เส้นทาง 4 โดย ferry+charter จาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง ออกเดินทางตั้งแต่ 09:30 โมง จาก Koh Phi Phi จนถึงเวลา 15:30 ที่ Koh Phi Phi
 • เส้นทาง 2 โดย ferry+van จาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง ออกเดินทางตั้งแต่ 14:00 โมง จาก Ton Sai Pier Koh Phi Phi จนถึงเวลา 14:00 ที่ Ton Sai Pier Koh Phi Phi

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เกาะพีพี ไปยัง อ่าวนาง แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 77% โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.
 • 15% เลือกเดินทางโดย ferry+bus
 • 9% เลือกเดินทางโดย ferry+charter