50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เกาะไหง ไข่มุกทอง รีสอร์ท ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

11:30
เกาะไหง ไข่มุกทอง รีสอร์ท
14:30
ท่าเรือรัษฎา
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก Sea Open Diving Koh Ngai ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

11:30
Sea Open Diving Koh Ngai
15:05
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะไหง ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

11:00
เกาะไหง
16:00
โรงแรมภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
เกาะไหง
16:00
ภูเก็ต
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
20:00
โรงแรมภูเก็ต
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
20:00
โรงแรมภูเก็ต
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
เกาะไหง
20:30
ภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะไหง ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

11:00
เกาะไหง
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
เกาะไหง
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
เกาะไหง
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
เกาะไหง
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
เกาะไหง
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
เกาะไหง
14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง
ทันที 
13:45
เกาะไหง
17:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
17:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
17:50
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
4ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
17:50
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
4ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
17:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:05
เกาะไหง
18:10
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
4ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:45
เกาะไหง
18:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
เกาะไหง
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:00
เกาะไหง
19:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะไหง ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

11:00
เกาะไหง
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
เกาะไหง
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
เกาะไหง
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
เกาะไหง
16:00
ภูเก็ต
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
เกาะไหง
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:45
เกาะไหง
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
เกาะไหง
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
เกาะไหง
20:30
ภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:00
เกาะไหง
21:20
ภูเก็ต
4ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:00
เกาะไหง
21:25
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะไหง ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

11:00
เกาะไหง
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
เกาะไหง
14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
เกาะไหง
14:25
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะไหง ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

13:45
เกาะไหง
20:00
ภูเก็ต
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะไหง ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

17:00
เกาะไหง
21:30
ภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะไหง ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เกาะไหง
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
5ชั่วโมง
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะไหง
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
5ชั่วโมง
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะไหง
เวลา
สนามบินภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะไหง
เวลา
สนามบินภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เกาะไหง ถึง ภูเก็ต

เวลา เกาะไหง ถึง ภูเก็ต
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
King Travel Van 9pax Any time฿ 6,380
Satun Pakbara Speed Boat Club Speedboat 11:30 – 14:30฿ 1,700
Bundhaya Speed Boat Speedboat 11:30 – 14:30฿ 1,650
Tigerline Travel Speedboat 16:00 – 20:30฿ 1,950

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาะไหง ถึง ภูเก็ต

3.4
7 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
29%
4
29%
3
14%
2
14%
1
14%
MC
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 20 ก.พ. 2019
We thought we booked a ferry and we got a speed boat, we don't like speed boats because the speed boat drivers love speed and they just drive the boat at max speed regardless of the weather conditions, its dangerous. Also to add, from koh ngai to koh Lanta our boat met with another boat to ask for some gas because apparently we were running out of gas, no worries a cannister of gas was supplied by the boat we've met with in the middle of the sea and we have refueled while he was driving at max speed... Anyway we got safely to the final destination.
BP
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Satun Pakbara Speed Boat Club, 11 ก.พ. 2019
The boat was late for about 1 hour and no one from the staff has informed waiting passengers when it's actually going to be there. There's additional transfer on Koh Lanta that isn't mentioned anywhere on the website or ticket but it took less than 10 minutes.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 6,380 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 1,650 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เกาะไหง ถึง ภูเก็ต?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 156 ไมล์ (250 กิโลเมตร) จาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 71 ไมล์ (113 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต?

ถ้าคุณเดินทางจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 5 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Tigerline Travel (ไทเกอร์ ไลน์ ทราเวล): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 1,650 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 6,380 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต:

 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 1,650 บาท จนถึง THB 1,850 บาท.
 • ferry+charter ราคาตั๋ว: THB 1,950 - THB 1,950. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต มีตั้งแต่ 11:15 นาฬิกา ที่ Koh Ngai จนถึง 16:00 นาฬิกา ที่ Koh Ngai
 • ferry+van ราคาตั๋ว: THB 1,950 - THB 1,950. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต มีตั้งแต่ 11:15 นาฬิกา ที่ Koh Ngai จนถึง 16:00 นาฬิกา ที่ Koh Ngai
 • ferry+van+charter ราคาตั๋ว: THB 1,950 - THB 1,950. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะไหง ไป ภูเก็ต มีตั้งแต่ 11:15 นาฬิกา ที่ Koh Ngai จนถึง 16:00 นาฬิกา ที่ Koh Ngai

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 5,170 บาท ไปจนถึง THB 6,380 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เกาะไหง ไปที่ ภูเก็ต กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 4 โดย ferry+van จาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต ออกเดินทางตั้งแต่ 11:15 โมง จาก Koh Ngai จนถึงเวลา 16:00 ที่ Koh Ngai
 • เส้นทาง 2 โดย ferry+charter จาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต ออกเดินทางตั้งแต่ 11:15 โมง จาก Koh Ngai จนถึงเวลา 16:00 ที่ Koh Ngai
 • เส้นทาง 2 โดย ferry+van+charter จาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต ออกเดินทางตั้งแต่ 11:15 โมง จาก Koh Ngai จนถึงเวลา 16:00 ที่ Koh Ngai

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 5,170$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เกาะไหง ไปยัง ภูเก็ต แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 เลือกเดินทางโดย ferry+charter
 • 1000 เลือกเดินทางโดย ferry+van+charter