ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
 • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
10:30
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
10:30
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
King Travel
รายการแนะนำ
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะมุก
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ราคาเหมาสำหรับผู้โดยสาร 3 คน
5
--:--
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

จาก ท่าเรือเกาะมุก ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้

Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
10:30
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
10:30
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:45
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
14:30
กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:45
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:45
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:45
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
15:00
อ่าวนาง
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
11:45
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
15:30
อ่าวนาง

จาก ท่าเรือเกาะมุก ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
5
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
5
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:30
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
13:30
ไร่เลย์
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:45
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
5
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:45
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
Satun Pakbara Speed Boat Club Satun Pakbara Speed Boat Club
ทันที สามารถคืนเงินได้
11:00
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท สปีดโบ๊ท
14:15
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่

จาก ท่าเรือเกาะมุก ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+แท็กซี่

Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
10:45
ท่าเรือเกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
14:30
ตัวเมืองกระบี่

จาก ท่าเรือหาดยาว ถึง กระบี่ โดย รถตู้

Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
12:15
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
15:15
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
12:15
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
15:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
12:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
15:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
13:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ไฮสปีด เฟอร์รี่
15:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
13:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
15:30
ท่าอากาศยานกระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
13:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
15:30
อ่าวนาง

จาก ท่าเรือหาดยาว ถึง กระบี่ โดย รถตู้+แท็กซี่

Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
13:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
15:00
โรงแรมเมืองกระบี่

จาก เกาะมุก ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+แท็กซี่

Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
11:45
เกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
15:00
โรงแรมเมืองกระบี่

จาก เกาะมุก ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้

Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
11:45
เกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
15:00
ท่าอากาศยานกระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
11:45
เกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
15:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
Tigerline Travel Tigerline Travel
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
11:45
เกาะมุก
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
15:30
อ่าวนาง

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเกาะมุก ถึง กระบี่ โดย แท็กซี่

King Travel
รายการแนะนำ
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะมุก
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ราคาเหมาสำหรับผู้โดยสาร 3 คน
5
--:--
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
King Travel
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะมุก
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
King Travel
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะมุก
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
--:--
กระบี่ อ่าวนาง
King Travel
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะมุก
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
กระบี่ อ่าวนาง

จาก หาดปากเมง ถึง กระบี่ โดย แท็กซี่

Phuket Transfer Travel Andaman Phuket Transfer Travel Andaman
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
--:--
หาดปากเมง, ตรัง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
--:--
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

ประเภทขนส่งระหว่าง เกาะมุก และ กระบี่

เวลา เกาะมุก ถึง กระบี่

เวลา เกาะมุก ถึง กระบี่
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
King Travel ราคาเหมาสำหรับผู้โดยสาร 3 คน Any time฿ 2,600
Phuket Transfer Travel Andaman ชั้นประหยัด Any time฿ 2,500
Satun Pakbara Speed Boat Club สปีดโบ๊ท 11:00 - 14:15฿ 1,850

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาะมุก ถึง กระบี่

4.8
5 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
80%
4
20%
3
0%
2
0%
1
0%
EA
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 12 ธ.ค. 2019
The easiest way to book speedboat tickets between Thai islands.
GH
5
แท๊กซี่ ราคาเหมาสำหรับผู้โดยสาร 3 คน, King Travel, 25 พ.ย. 2019
Very smooth end-to-end

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เกาะมุก ไป กระบี่ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เกาะมุก ไป กระบี่, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว เรือเฟอร์รี่+รถตู้ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 3,795 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 1,750 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เกาะมุก ถึง กระบี่?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 133 ไมล์ (213 กิโลเมตร) จาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 58 ไมล์ (93 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เกาะมุก ไป กระบี่?

ถ้าคุณเดินทางจาก เกาะมุก ไป กระบี่ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 5 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เกาะมุก ไป กระบี่?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เกาะมุก ไป กระบี่ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Tigerline Travel (ไทเกอร์ ไลน์ ทราเวล): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 1,750 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 3,795 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เกาะมุก ไป กระบี่:

 • ferry+charter ราคาตั๋ว: THB 1,750 - THB 1,750. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะมุก ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 10:45 นาฬิกา ที่ Koh Muk pier จนถึง 10:45 นาฬิกา ที่ Koh Muk pier
 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 1,750 บาท จนถึง THB 1,950 บาท.
 • ferry+van ราคาตั๋ว: THB 1,750 - THB 1,750. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะมุก ไป กระบี่ มีตั้งแต่ 10:45 นาฬิกา ที่ Koh Muk pier จนถึง 10:45 นาฬิกา ที่ Koh Muk pier

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 2,500 บาท ไปจนถึง THB 3,795 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เกาะมุก ไปที่ กระบี่ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 4 โดย ferry+van จาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 10:45 โมง จาก Koh Muk pier จนถึงเวลา 10:45 ที่ Koh Muk pier
 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 1 โดย ferry+charter จาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ ออกเดินทางตั้งแต่ 10:45 โมง จาก Koh Muk pier จนถึงเวลา 10:45 ที่ Koh Muk pier

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 2,500$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เกาะมุก ไปยัง กระบี่ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 เลือกเดินทางโดย ferry+charter