50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

15:20
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
18:20
โรงแรมภูเก็ต
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
17:00
โรงแรมภูเก็ต
9ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:30
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
15:45
โรงแรมภูเก็ต
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
19:15
โรงแรมภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
16:00
Sea Angel Pier, ภูเก็ต
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือศาลาด่าน
12:25
โรงแรมภูเก็ต
3ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือศาลาด่าน
10:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:45
ท่าเรือศาลาด่าน
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:45
ท่าเรือศาลาด่าน
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือศาลาด่าน
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือศาลาด่าน
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าเรือศาลาด่าน
17:50
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าเรือศาลาด่าน
17:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าเรือศาลาด่าน
17:50
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าเรือศาลาด่าน
17:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:50
ท่าเรือศาลาด่าน
18:10
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือศาลาด่าน
18:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือศาลาด่าน
17:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือศาลาด่าน
12:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

11:45
ท่าเรือศาลาด่าน
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือศาลาด่าน
14:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

11:45
ท่าเรือศาลาด่าน
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:45
ท่าเรือศาลาด่าน
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือศาลาด่าน
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือศาลาด่าน
15:45
ภูเก็ต
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าเรือศาลาด่าน
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
ท่าเรือศาลาด่าน
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือศาลาด่าน
19:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือศาลาด่าน
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
ท่าเรือศาลาด่าน
18:45
ภูเก็ต
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

12:30
Koh Lanta Saladan Pier
13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
Koh Lanta Saladan Pier
15:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:45
Koh Lanta Saladan Pier
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:45
Koh Lanta Saladan Pier
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:45
Koh Lanta Saladan Pier
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:45
Koh Lanta Saladan Pier
18:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

12:30
Koh Lanta Saladan Pier
14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

12:30
Koh Lanta Saladan Pier
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
Koh Lanta Saladan Pier
16:00
ภูเก็ต
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:45
Koh Lanta Saladan Pier
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:45
Koh Lanta Saladan Pier
20:30
ภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

12:30
Koh Lanta Saladan Pier
16:00
ภูเก็ต
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง ท่าเรือรัษฎา โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

16:45
Koh Lanta Saladan Pier
18:30
ท่าเรือรัษฎา
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

16:45
Koh Lanta Saladan Pier
20:30
ภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะลันตา ถึง ภูเก็ต โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
เกาะลันตา
10:30
ท่าเรือรัษฎา
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:00
เกาะลันตา
14:30
ท่าเรือรัษฎา
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:30
เกาะลันตา
14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง
ทันที 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

08:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
11:30
โรงแรมภูเก็ต
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง ภูเก็ต โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
10:45
สะพานท่าเรือนำชัย, ภูเก็ต
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
10:30
ท่าเรือรัษฎา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
14:30
ท่าเรือรัษฎา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง เกาะยาวใหญ่ โดย เรือเฟอร์รี่

13:10
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
15:05
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะลันตา ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
สนามบินภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
สนามบินภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ภูเก็ต
5ชั่วโมง 1นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
สนามบินภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เกาะลันตาใหญ่ ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เกาะลันตาใหญ่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตาใหญ่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตาใหญ่
เวลา
สนามบินภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เกาะลันตา ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
07:00
เกาะลันตา
11:30
โรงแรมภูเก็ต
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:30
เกาะลันตา
14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
12:10
เกาะลันตา
18:20
โรงแรมภูเก็ต
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เกาะลันตา ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
โรงแรมภูเก็ต
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เกาะลันตา ถึง ภูเก็ต

เวลา เกาะลันตา ถึง ภูเก็ต
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
BangkokTaxi24 Economy ตลอดเวลา฿ 4,389
Satun Pakbara Speed Boat Club Speedboat 07:00 – 10:30฿ 1,500
Chaokoh Travel Center Local 08:00 – 11:00฿ 1,000
Satun Pakbara Speed Boat Club Speedboat 09:00 – 10:30฿ 1,200
Ao Nang Travel And Tour Ferry 12:10 – 18:20฿ 1,100
Tigerline Travel Speedboat 16:45 – 18:15฿ 1,200

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 6,050 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 1,000 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เกาะลันตา ถึง ภูเก็ต?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 193 ไมล์ (309 กิโลเมตร) จาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 54 ไมล์ (86 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต?

ถ้าคุณเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 7 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Chaokoh Travel Center (ชาวเกาะกรุ๊ป): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 1,000 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ - a one-way แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 6,050 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต:

 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 1,000 บาท จนถึง THB 1,601 บาท.
 • charter+ferry ราคาตั๋ว: THB 1,100 - THB 6,050. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต มีตั้งแต่ 00:00 นาฬิกา ที่ Koh Lanta any hotel จนถึง 12:10 นาฬิกา ที่ Koh Lanta any hotel
 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 1,120 - THB 1,500. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต มีตั้งแต่ 07:00 นาฬิกา ที่ Koh Lanta any hotel จนถึง 11:30 นาฬิกา ที่ Koh Lanta any hotel
 • ferry+charter ราคาตั๋ว: THB 1,698 - THB 1,698. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต มีตั้งแต่ 12:30 นาฬิกา ที่ Koh Lanta Saladan Pier จนถึง 12:30 นาฬิกา ที่ Koh Lanta Saladan Pier
 • ferry+van ราคาตั๋ว: THB 1,698 - THB 1,698. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต มีตั้งแต่ 12:30 นาฬิกา ที่ Koh Lanta Saladan Pier จนถึง 16:45 นาฬิกา ที่ Koh Lanta Saladan Pier
 • ferry+van+charter ราคาตั๋ว: THB 1,698 - THB 1,698. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะลันตา ไป ภูเก็ต มีตั้งแต่ 16:45 นาฬิกา ที่ Koh Lanta Saladan Pier จนถึง 16:45 นาฬิกา ที่ Koh Lanta Saladan Pier

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 4,389 บาท ไปจนถึง THB 5,280 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เกาะลันตา ไปที่ ภูเก็ต กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 5 โดย charter+ferry จาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต ออกเดินทางตั้งแต่ 00:00 โมง จาก Koh Lanta any hotel จนถึงเวลา 12:10 ที่ Koh Lanta any hotel
 • เส้นทาง 4 โดย ferry+van จาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต ออกเดินทางตั้งแต่ 12:30 โมง จาก Koh Lanta Saladan Pier จนถึงเวลา 16:45 ที่ Koh Lanta Saladan Pier
 • เส้นทาง 3 โดย van+ferry จาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต ออกเดินทางตั้งแต่ 07:00 โมง จาก Koh Lanta any hotel จนถึงเวลา 11:30 ที่ Koh Lanta any hotel
 • เส้นทาง 1 โดย ferry+charter จาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต ออกเดินทางตั้งแต่ 12:30 โมง จาก Koh Lanta Saladan Pier จนถึงเวลา 12:30 ที่ Koh Lanta Saladan Pier
 • เส้นทาง 1 โดย ferry+van+charter จาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต ออกเดินทางตั้งแต่ 16:45 โมง จาก Koh Lanta Saladan Pier จนถึงเวลา 16:45 ที่ Koh Lanta Saladan Pier

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 4,389$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เกาะลันตา ไปยัง ภูเก็ต แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 71% โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.
 • 18% เลือกเดินทางโดย van+ferry
 • 5% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.
 • 4% เลือกเดินทางโดย charter+ferry
 • 2% เลือกเดินทางโดย ferry+van
 • 0% เลือกเดินทางโดย ferry+charter