50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา ถึง กระบี่ โดย รถตู้

06:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
08:30
ท่าอากาศยานกระบี่
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
10:00
กระบี่
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
10:30
ท่าอากาศยานกระบี่
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
11:30
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:30
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
11:30
โรงแรมในเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
13:00
กระบี่
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
12:30
ท่าอากาศยานกระบี่
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
13:30
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:30
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
13:30
โรงแรมในเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
14:30
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
15:00
กระบี่
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
14:30
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
17:30
โรงแรมในเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
18:00
กระบี่
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
17:30
ท่าอากาศยานกระบี่
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลันตา
19:30
โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

07:45
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
10:30
ซีทรานส์ ท่ากระบี่
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:45
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
10:30
ซีทรานส์ ท่ากระบี่
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง กระบี่ โดย รถตู้

09:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
12:00
ท่าอากาศยานกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
15:00
ท่าอากาศยานกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
17:00
ท่าอากาศยานกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง ไร่เลย์ โดย รถตู้

12:40
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
15:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:40
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
15:40
เรลเลย์เวสต์
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

13:20
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
15:15
เรลเลย์เวสต์
1ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

10:15
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
15:15
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

10:30
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
15:00
ตัวเมืองกระบี่
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

10:30
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
15:30
อ่าวนาง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรือศาลาด่าน
10:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
15:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

11:00
Koh Lanta Saladan Pier
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
Koh Lanta Saladan Pier
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
1ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
Koh Lanta Saladan Pier
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
1ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
Koh Lanta Saladan Pier
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
1ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
Koh Lanta Saladan Pier
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
1ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
Koh Lanta Saladan Pier
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

11:45
ท่าเรือศาลาด่าน
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือศาลาด่าน
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

11:45
ท่าเรือศาลาด่าน
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือศาลาด่าน
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

11:45
ท่าเรือศาลาด่าน
13:30
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท่าเรือศาลาด่าน
13:30
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือศาลาด่าน
13:30
ไร่เลย์
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

12:00
Koh Lanta Saladan Pier
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
Koh Lanta Saladan Pier
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

12:30
Koh Lanta Saladan Pier
14:55
อ่าวนาง
2ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

12:30
Koh Lanta Saladan Pier
15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
Koh Lanta Saladan Pier
14:30
กระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
Koh Lanta Saladan Pier
14:25
ท่าอากาศยานกระบี่
1ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Lanta Saladan Pier ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

12:30
Koh Lanta Saladan Pier
14:30
ตัวเมืองกระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

13:20
ท่าเรือศาลาด่าน
15:30
กระบี่ อ่าวนาง
2ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท่าเรือศาลาด่าน ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่

13:20
ท่าเรือศาลาด่าน
14:20
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

13:10
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
14:15
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

13:10
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
14:55
หาดอ่าวนาง
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก สะพานท่าเรือซาลาดัน ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

13:10
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา
14:30
เรลเลย์เวสต์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะลันตา ถึง กระบี่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เกาะลันตา ถึง อ่าวนาง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะลันตา
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เกาะลันตา ถึง กระบี่ โดย แท๊กซี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

09:00
เกาะลันตา
12:00
ท่าอากาศยานกระบี่
3ชั่วโมง
คืนเงิน 
11:00
เกาะลันตา
14:00
ท่าอากาศยานกระบี่
3ชั่วโมง
คืนเงิน 
13:00
เกาะลันตา
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
3ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:00
เกาะลันตา
18:00
ท่าอากาศยานกระบี่
3ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก เกาะลันตา ถึง อ่าวนาง โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

12:20
เกาะลันตา
14:20
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:20
เกาะลันตา
15:30
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เกาะลันตา ถึง กระบี่ โดย รถตู้

12:20
เกาะลันตา
15:45
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:20
เกาะลันตา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เกาะลันตา ถึง ไร่เลย์ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

12:20
เกาะลันตา
15:40
เรลเลย์เวสต์
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:20
เกาะลันตา
15:15
เรลเลย์เวสต์
2ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:20
เกาะลันตา
15:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เกาะลันตา ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้

12:20
เกาะลันตา
16:00
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที