50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Thailand

Thailand has closed all borders for the foreigners, except for business visa holders and diplomats. Many trips are not bookable right now.
Please check for the latest updates or contact the Thai embassy in your country.

จาก ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย ถึง กรุงเทพฯ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

09:00
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย, เกาะช้าง
17:00
บุญศิริ ถนนข้าวสาร, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:15
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย, เกาะช้าง
17:15
มาม่าทราเวิล ข้าวสาร, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:00
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย, เกาะช้าง
17:00
บุญศิริ ถนนข้าวสาร, กรุงเทพฯ
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย ถึง กรุงเทพฯ โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

10:00
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย, เกาะช้าง
16:30
Lard Krabang Airport Rail Link, กรุงเทพฯ
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ ถึง กรุงเทพฯ โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

09:30
ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ, ตราด
16:30
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก Koh Chang Hotel Transfer ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Koh Chang Hotel Transfer
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Koh Chang Hotel Transfer
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Koh Chang Hotel Transfer ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Koh Chang Hotel Transfer
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Koh Chang Hotel Transfer
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Koh Chang Hotel Transfer ถึง กรุงเทพฯ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Koh Chang Hotel Transfer
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Koh Chang Hotel Transfer
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Koh Chang Hotel Transfer ถึง กรุงเทพฯ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:30
Koh Chang Hotel Transfer
16:30
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เกาะช้าง ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เกาะช้าง ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เกาะช้าง ถึง กรุงเทพฯ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เกาะช้าง
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบิน ตราด (TDX) ถึง กรุงเทพฯ (BKK) โดย เที่ยวบิน

10:00
TDX สนามบิน ตราด
11:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
15:10
TDX สนามบิน ตราด
16:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
16:00
TDX สนามบิน ตราด
17:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
16:25
TDX สนามบิน ตราด
17:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
18:30
TDX สนามบิน ตราด
19:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
20:00
TDX สนามบิน ตราด
21:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 

เวลา เกาะช้าง ถึง กรุงเทพฯ

เวลา เกาะช้าง ถึง กรุงเทพฯ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Five Star Taxi Comfort ตลอดเวลา฿ 4,235
BangkokTaxi24 SUV 4pax ตลอดเวลา฿ 4,950
Kim Taxi Thailand Economy ตลอดเวลา฿ 5,500
MCC VAN Comfort ตลอดเวลา฿ 4,400
PGS Van 9pax ตลอดเวลา฿ 4,730
Burapha Regional 14pax 07:00 – 14:00฿ 700
Suvarnabhumi Burapha Express 12:00 – 20:00฿ 680
Bangkok Air Economy #PG970816:00 – 17:00฿ 2,230
Burapha Regional 14pax 18:00 – 01:00฿ 700
Bangkok Air Economy #PG990720:00 – 21:00฿ 2,230

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาะช้าง ถึง กรุงเทพฯ

JJ
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 2 ก.ค. 2019
smooth
MC
แท๊กซี่ พรีเมี่ยม, Glassflower, 24 มี.ค. 2020
Arrived early and got is where we needed to go. Will definitely use again.
FL
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง, PGS, 22 มี.ค. 2020
Very reliable and polite driver! I would book again at any time! In our trip to Koh Chang we forgot our daughters little bag in the car. We have been informed via what’s app and the bag was returned on our trip back. Absolut Perfect Service! Thank you!
JL
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 20 มี.ค. 2020
Good Driver even if driving very close to next cars.
LS
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, Five Star Taxi, 29 ก.พ. 2020
Driver was very tired and drove the car too fast.
MB
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 28 ก.พ. 2020
On time, easy to find. To stops for snacks and bathroom breaks. Comfortable bus
EM
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 28 ก.พ. 2020
Koh Chang to Bangkok. I was used to a different bus ticket system as I would recieve a ticket for each stop stated, but for this one the bus agent just gives you a sticker and boat ticket so I was confused and took me awhile to realise each sticker has a different destination name on it and thats their system. Had I known, it would’ve saved me some paranoia. Otherwise the boat and bus ride was good.
NV
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 27 ก.พ. 2020
Very Comfortable car and good driver. I really recommend it
WJ
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 25 ก.พ. 2020
The ferry itself is easy and basic transportation . The service from the ferry to the hotel and from the hotel to the ferry is not good at all. They drop you off at the wrong hotel because they don’t speak English enough to get the hotel right even if you show them the name of the hotel.They took me to the wrong horse that has a Similar name and it was way far away. On the way home they were supposed to pick me up and they didn’t pick me up I had to end up taking another service and they were very unapologetic.
JB
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 24 ก.พ. 2020
Excellent ^_^ Thank you for super safe and good driver who is taking care of us. Thank you also other persons who is organize the trip back to Bangkok. With big Smile :)
RB
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 23 ก.พ. 2020
Not very clean but on time and cheap.
MM
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Glassflower, 23 ก.พ. 2020
Very nice polity and on time! Great service with glassflower!
IN
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 20 ก.พ. 2020
Not the best was told to be there 45 mins before departure, so was there in plenty of time only to find out the ferry leaves at 9.30am and not 10. the other very annoying thing was getting the earlier boat thinking we would leave early and get into Bangkok quicker was a big mistake. we had to wait for the next ferry to come back again to fill up the coach, so had just as well of got the later one. coach journey its self was fine except within the first hour we stopped for rest break with 5 hours to go.
JM
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 20 ก.พ. 2020
Excellent ride. Clean car, courteous service, all around a pleasant journey.
SB
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 17 ก.พ. 2020
Excellent service, easy to use, the car we got was comfortable and everything was in time.
LM
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 16 ก.พ. 2020
Everything went smoothly. Only the waiting time between ferry and bus was almost two hours.
MS
รถตู้ รถตู้สำหรับผู้โดยสาร 10 คน, Jumping Frog, 13 ก.พ. 2020
Nice bus, but not enogh place to your legs
DY
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 11 ก.พ. 2020
Travelling from Koh Chang to Krabang airport link was quite smooth. However you may expect delay because of traffic jam up to 1.5 hours above schedule.
DK
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 9 ก.พ. 2020
Kupując e-ticket Koh Chang - Airport Subarnabumi (Lat Krabang) na 12goAsia dostałem informację o wypłynięciu z Centre Point Pier o 10.00. Przybyłem po 9 rano i na miejscu okazało się, że prom wypływa o 9.30. Potem dopiero okazało się, że już na lądzie autobus czeka i zbiera ludzi z następnego promu o 10.45. Czyli lepiej przybyć na miejsce około 9.00. Później wszystko OK, wygodny i duży autokar. Dla chętnych na lotnisko wyrzuca koło Airport link Lat Krabang, a dalej jedzie na Khao San Road. Zamiast o 16 dotarł na miejsce przed 17. po drodze stopover na jedzenie, ale okazało się, że bardziej na kupowanie pamiątek, bo jedzenia nie było.
BS
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 9 ก.พ. 2020
Make sure that you go to Central point pier in Koh Chang, used more by the locals. Ferry tickets included. We arrived at 10 am, but the bus picked up passengers at 11:30. The ferry is very old and rusty. The bus is in very good condition with air conditioning. A break of 20 min for snacks, souvenirs and going to the toilet somewhere after 2 hours of driving. Arrived on time in Bangkok on a busy Friday afternoon
3.8
407 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
41%
4
25%
3
14%
2
9%
1
11%

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • เรือเฟอร์รี่
  • รถตู้
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ THB 8,085 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่+รถบัส เพราะ เรือเฟอร์รี่+รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง THB 600 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก เกาะช้าง ถึง กรุงเทพฯ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 216 ไมล์ (346 กิโลเมตร) จาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 170 ไมล์ (273 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ?

ถ้าคุณเดินทางจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 5 จนถึง 8 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Boonsiri High Speed Ferries (บุญศิริเรือเร็ว): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่+รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 600 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 8,085 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ:

  • เรือเฟอร์รี่+รถบัส ราคาตั๋ว: THB 600 - THB 600. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ มีตั้งแต่ 10:00 นาฬิกา ที่ Center Point Pier จนถึง 10:00 นาฬิกา ที่ Center Point Pier
  • เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ราคาตั๋ว: THB 630 - THB 630. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ มีตั้งแต่ 09:15 นาฬิกา ที่ Center Point Pier จนถึง 09:15 นาฬิกา ที่ Center Point Pier
  • แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ราคาตั๋ว: THB 1,290 - THB 1,290. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะช้าง ไป กรุงเทพฯ มีตั้งแต่ 08:30 นาฬิกา ที่ Koh Chang Hotel Transfer จนถึง 08:30 นาฬิกา ที่ Koh Chang Hotel Transfer

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 4,235 บาท ไปจนถึง THB 8,085 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก เกาะช้าง ไปที่ กรุงเทพฯ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เส้นทาง 1 โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ จาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ ออกเดินทางตั้งแต่ 08:30 โมง จาก Koh Chang Hotel Transfer จนถึงเวลา 08:30 ที่ Koh Chang Hotel Transfer
  • เส้นทาง 1 โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส จาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ ออกเดินทางตั้งแต่ 10:00 โมง จาก Center Point Pier จนถึงเวลา 10:00 ที่ Center Point Pier
  • เส้นทาง 1 โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ จาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ ออกเดินทางตั้งแต่ 09:15 โมง จาก Center Point Pier จนถึงเวลา 09:15 ที่ Center Point Pier

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 4,235 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เกาะช้าง ไปยัง กรุงเทพฯ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: