50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก สถานีรถไฟเออนาคุลาม ถึง กัว โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
17:10
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
17:10
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
17:52
คาร์มาลี, กัว
12ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
17:52
คาร์มาลี, กัว
12ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
17:52
คาร์มาลี, กัว
12ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
17:10
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
17:10
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
17:10
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
17:10
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:20
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:20
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:20
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:20
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:20
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:20
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:20
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:00
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
13:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:52
ทีวิม, กัว
14ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
13:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:52
ทีวิม, กัว
14ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
13:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:00
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
13:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:00
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
13:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:52
ทีวิม, กัว
14ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
13:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:15
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:15
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:15
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:15
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:15
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:15
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
05:40
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
05:18
คาร์มาลี, กัว
15ชั่วโมง 13นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
05:40
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
04:35
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
05:40
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
04:35
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
05:18
คาร์มาลี, กัว
15ชั่วโมง 13นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
05:18
คาร์มาลี, กัว
15ชั่วโมง 13นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
04:35
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
04:44
ทีวิม, กัว
13ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
04:44
ทีวิม, กัว
13ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:50
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:50
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:50
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:50
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
04:44
ทีวิม, กัว
13ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:50
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:50
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:50
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:50
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:50
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
08:15
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
08:15
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
08:15
มัดโกน, กัว
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11:42
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12:08
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11:42
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11:42
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12:08
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12:08
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11:42
ทีวิม, กัว
15ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11:10
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11:10
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10:45
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11:10
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10:45
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10:45
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
08:45
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
08:45
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
08:45
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
22:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
23:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12:00
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12:00
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13:40
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13:40
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12:00
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13:40
มัดโกน, กัว
14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12:00
มัดโกน, กัว
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 

จาก สถานีรถไฟเออนาคุลาม ถึง กรณาฏกะ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16:10
Karwar, กรณาฏกะ
10ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:54
Karwar, กรณาฏกะ
12ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
13:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:54
Karwar, กรณาฏกะ
12ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
13:15
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
01:54
Karwar, กรณาฏกะ
12ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
03:20
Karwar, กรณาฏกะ
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
02:31
Karwar, กรณาฏกะ
11ชั่วโมง 41นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
06:26
Karwar, กรณาฏกะ
11ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
06:26
Karwar, กรณาฏกะ
11ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
09:28
Karwar, กรณาฏกะ
13ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
09:28
Karwar, กรณาฏกะ
13ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
09:28
Karwar, กรณาฏกะ
13ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
09:28
Karwar, กรณาฏกะ
13ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
20:25
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
09:28
Karwar, กรณาฏกะ
13ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
22:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
09:01
Karwar, กรณาฏกะ
10ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน