50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Vietnam

Some trips are not bookable until further notice due to border closures. Only Vietnam citizens are allowed to enter.

We recommend checking for updates on the following websites: http://vncdc.gov.vn/, https://english.vtv.vn/

จาก ฟู้โกว๊ก ถึง ฟู้โกว๊ก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ฟู้โกว๊ก
เวลา
ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก
30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฟู้โกว๊ก
เวลา
ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก
5นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก ถึง ฟู้โกว๊ก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก
เวลา
ฟู้โกว๊ก
30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก
เวลา
ฟู้โกว๊ก
30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก
เวลา
ฟู้โกว๊ก
30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เคียนเกียง ถึง ท่าเรือฟู้โกว๊กไบวอง

เวลา เคียนเกียง ถึง ท่าเรือฟู้โกว๊กไบวอง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Tiim Charter Van 9pax ตลอดเวลาVND 700k
DichungTaxi Comfort ตลอดเวลาVND 528k

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม