50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินดวงดอง (PQC) ถึง โฮจิมินห์ (SGN) โดย เที่ยวบิน

#VJ334
00:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
01:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
02:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
03:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
02:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
03:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1334
03:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
04:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
03:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
04:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
03:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
04:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
03:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
04:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1332
03:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
04:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
#VJ1320
03:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
04:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
04:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
05:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ322
05:06
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
06:11
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
05:06
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
06:11
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:06
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
06:11
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
07:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
07:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ335
07:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ340
07:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ320
07:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
08:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
09:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
09:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
09:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
10:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
11:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1324
10:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
11:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
11:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
11:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
12:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
12:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
12:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
12:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ324
11:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
12:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
11:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
12:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
12:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1328
11:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
12:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
12:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
13:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
13:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
13:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ450
12:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
13:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
12:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
13:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
14:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
14:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
14:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
14:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
14:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ338
13:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
14:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
13:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
14:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
15:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
15:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
15:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
16:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
16:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
16:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
17:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
17:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
17:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
17:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
17:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
18:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
19:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
17:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
18:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
18:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
18:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ328
17:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
18:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
#VJ336
18:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
19:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
#VJ326
18:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
19:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
18:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
19:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
19:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
20:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ330
19:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
20:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
19:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
20:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
20:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
20:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
20:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
20:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ332
19:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
20:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
19:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
20:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
21:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
21:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
21:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
21:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที