50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ขอนแก่น ถึง แพร่ โดย รถบัส+รถบัส ตั๋วร่วม

11:00
ขอนแก่น
00:00
เชียงใหม่
13ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 30 นาที)
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 1ชั่วโมง 30นาที
12:15
ขอนแก่น
23:40
เชียงใหม่
11ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 50 นาที)
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 15นาที
17:15
ขอนแก่น
04:40
เชียงใหม่
11ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 50 นาที)
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง 15นาที
19:00
ขอนแก่น
06:05
เชียงใหม่
11ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 25 นาที)
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
21ชั่วโมง 30นาที
19:15
ขอนแก่น
06:40
เชียงใหม่
11ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 50 นาที)
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
21ชั่วโมง 15นาที
19:30
ขอนแก่น
06:35
เชียงใหม่
11ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 55 นาที)
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
21ชั่วโมง
19:30
ขอนแก่น
06:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
21ชั่วโมง
20:15
ขอนแก่น
07:40
เชียงใหม่
11ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 50 นาที)
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
20ชั่วโมง 15นาที
22:15
ขอนแก่น
09:40
เชียงใหม่
11ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 50 นาที)
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง 15นาที

จาก สนามบินขอนแก่น (KKC) ถึง แพร่ (PRH) โดย เที่ยวบิน+รถบัส ตั๋วร่วม

21:40
KKC สนามบินขอนแก่น
22:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 13 นาที, 6.7 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 40 นาที)
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 50นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย