50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก อุทยานแห่งชาติเขาสก ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถตู้+รถบัส ตั๋วร่วม

10:30
อุทยานแห่งชาติเขาสก
14:00
ป้ายหยุดเรือและรถประจำทางส่งเสริม, สุราษฎร์ธานี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถตู้เขาสก ถึง Surat Thani Town โดย รถบัส

07:00
สถานีรถตู้เขาสก
09:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
สถานีรถตู้เขาสก
10:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:00
สถานีรถตู้เขาสก
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:00
สถานีรถตู้เขาสก
12:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:00
สถานีรถตู้เขาสก
13:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:00
สถานีรถตู้เขาสก
14:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:00
สถานีรถตู้เขาสก
15:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:00
สถานีรถตู้เขาสก
16:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:00
สถานีรถตู้เขาสก
17:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:00
สถานีรถตู้เขาสก
18:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สถานีรถตู้เขาสก ถึง Surat Thani Airport โดย รถตู้

07:00
สถานีรถตู้เขาสก
09:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
สถานีรถตู้เขาสก
10:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:00
สถานีรถตู้เขาสก
11:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:00
สถานีรถตู้เขาสก
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:00
สถานีรถตู้เขาสก
13:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:00
สถานีรถตู้เขาสก
14:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:00
สถานีรถตู้เขาสก
15:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:00
สถานีรถตู้เขาสก
16:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:00
สถานีรถตู้เขาสก
17:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:00
สถานีรถตู้เขาสก
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สถานีรถตู้เขาสก ถึง Surat Thani Train Station โดย รถตู้

07:00
สถานีรถตู้เขาสก
09:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
สถานีรถตู้เขาสก
10:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:00
สถานีรถตู้เขาสก
11:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:00
สถานีรถตู้เขาสก
12:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:00
สถานีรถตู้เขาสก
13:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:00
สถานีรถตู้เขาสก
14:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:00
สถานีรถตู้เขาสก
15:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:00
สถานีรถตู้เขาสก
16:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:00
สถานีรถตู้เขาสก
17:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:00
สถานีรถตู้เขาสก
18:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก ถึง Surat Thani Train Station โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
เวลา
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี, Surat Thani Train Station
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
เวลา
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี, Surat Thani Train Station
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก ถึง สุราษฎร์ธานี โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
เวลา
สุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
เวลา
สุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก ถึง Surat Thani Airport โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
เวลา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
เวลา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
เวลา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
เวลา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
เวลา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เขาสก ถึง สุราษฎร์ธานี

เวลา เขาสก ถึง สุราษฎร์ธานี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Andaman Taxis Comfort ตลอดเวลา฿ 2,000
Phuket Transfer Travel Andaman Economy ตลอดเวลา฿ 2,800
Phantip 1970 Minivan 07:00 – 09:30฿ 250
Phantip 1970 Regional 14pax 08:00 – 10:00฿ 250
Phantip 1970 Regional 14pax 10:00 – 12:00฿ 300
Phantip 1970 Regional 14pax 12:00 – 14:00฿ 250
Phantip 1970 Regional 14pax 14:00 – 16:00฿ 250
Phantip 1970 Regional 14pax 16:00 – 18:00฿ 300

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เขาสก ถึง สุราษฎร์ธานี

4.1
151 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
50%
4
30%
3
8%
2
5%
1
7%
VR
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 11 ม.ค. 2020
Very Nice driver. Drove very good.
TH
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Andaman Taxis, 30 ธ.ค. 2019
A very Nice chauffeur who’s english was good. Nice clean car and is was present before time. Good driver!
EY
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 5 ธ.ค. 2019
Just so fast diving, i wish it was less
MJ
4
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 26 พ.ย. 2019
Left 15 minutes late but arrived in Surat Thani early despite all the passengers getting on and off. Makes for an interesting trip. We took a second mini bus that day to Koh Lanta because I couldn’t find a direct mini bus to Koh Lanta from Khao Sok. Once in Khao Sok there were many choices for a direct mini bus to Koh Lanta but those were not offered by 12go.asia and the tickets we bought were non refundable. The shorter trip and only having to take one mini bus would have been much easier. Please add this as an option on 12go.asia.
WF
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 7 พ.ย. 2019
The driver was on time at the pickup location, drove nicely and was on time at the destination. The only thing I noticed is that they consistently miscount the number of seats. Somehow the drivers don't know how many seats have been taken and therefore start counting people's heads. This never worked in our case as we had to buy an additional seat for the extra luggage (it says so on the booking page). Which is my next concern! We never actually needed the extra seat as all the vans we've been in had enough space for the luggage. We wasted over 1200 baht for seats we didn't need and that quite upsets me.
MM
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 4 พ.ย. 2019
Safe, great trip with a very nice and kind driver.
JS
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 27 ก.ย. 2019
Wrong time for van leaving Surat Thani, otherwise pleasant trip.
EP
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 27 ก.ย. 2019
Great service!
MI
2
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 21 ก.ย. 2019
Driver was driving way over the speed limit and talking to some of his friends who jumped on the car very loudly
AK
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 21 ก.ย. 2019
On time, very fast, from khao sok to surath thani aiport about 1,5 hour
SB
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 25 ส.ค. 2019
Perfect
MP
2
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 24 ส.ค. 2019
The driver has a very dangerous driving style. He was over the speed limit all the trip. I asked him to reduce the speed, but or didn't understand or just he didn't want to. But the trip was less than 1h20m. Unbelivable. Dangerous. I'll never use this again.
PH
5
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง, Andaman Taxis, 18 ส.ค. 2019
Good
DM
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 14 ส.ค. 2019
On time and easy ride. Good job!
HJ
5
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง, Andaman Taxis, 8 ส.ค. 2019
On time and perfect transfer
RR
2
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 29 ก.ค. 2019
The train arrived 1.5 hour late and we ended with 3 hour delay. We had the last two beds of the row so it was right behind the toilet which smelled. also nothing to leave our luggage on.
AK
3
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 21 ก.ค. 2019
Driver stopped frequently without any explination
JJ
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 14 ก.ค. 2019
It was really good arranged
JY
3
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Phantip 1970, 1 พ.ค. 2019
Driver kept stopping during the trip to pick up “customers” who seemed like his friends who he’d drop off at random stops. The van station was not clearly labelled and slightly disorganized.
TV
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 24 เม.ย. 2019
Good

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เขาสก ไป สุราษฎร์ธานี อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เขาสก ไป สุราษฎร์ธานี, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • รถตู้
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 3,520 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 250 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เขาสก ถึง สุราษฎร์ธานี?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 78 ไมล์ (125 กิโลเมตร) จาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 59 ไมล์ (94 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เขาสก ไป สุราษฎร์ธานี?

ถ้าคุณเดินทางจาก เขาสก ไป สุราษฎร์ธานี คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เขาสก ไป สุราษฎร์ธานี?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เขาสก ไป สุราษฎร์ธานี แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Phantip 1970 (พันทิพย์ 1970): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 250 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 3,520 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เขาสก ไป สุราษฎร์ธานี:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 250 บาท จนถึง THB 250 บาท;
  • ตั๋วรถตู้ : THB 250 - THB 300;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 1,900 บาท ไปจนถึง THB 3,520 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เขาสก ไปที่ สุราษฎร์ธานี กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • รถตู้จาก เขาสก ไป สุราษฎร์ธานี มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 20 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 16:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 10 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 1,900$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เขาสก ไปยัง สุราษฎร์ธานี แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 69% นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.
  • 27% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
  • 4% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.