50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน (CAN) ถึง อุรุมชี (URC) โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#HU6371
00:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
02:10
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 40 นาที
08:50
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
14:20
URC Urumqi Airport
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 5นาที
#S75744
05:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
10:50
OVB Novosibirsk Airport
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 55 นาที
#S75739
23:45
OVB Novosibirsk Airport
03:20
URC Urumqi Airport
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เวลารวม
22ชั่วโมง 5นาที
06:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 25 นาที
#9C8865
12:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
18:10
URC Urumqi Airport
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 10นาที
06:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:15
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 35 นาที
12:50
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
16:30
URC Urumqi Airport
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 30นาที
06:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:20
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 30 นาที
12:50
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
16:30
URC Urumqi Airport
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 25นาที
06:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:20
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 30 นาที
12:50
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
16:30
URC Urumqi Airport
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 25นาที
06:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
10:00
SHE Shenyang Airport, เหลียวหนิง
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง
17:00
SHE Shenyang Airport, เหลียวหนิง
22:10
URC Urumqi Airport
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 5นาที
06:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:35
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที
12:50
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
16:30
URC Urumqi Airport
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 10นาที
06:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:45
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที
12:50
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
16:30
URC Urumqi Airport
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 10นาที
06:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:45
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที
12:50
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
16:30
URC Urumqi Airport
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 10นาที
06:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:45
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 20 นาที
14:05
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
21:15
URC Urumqi Airport
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 35นาที
#CA3585
06:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
09:05
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง
14:05
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
21:15
URC Urumqi Airport
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 35นาที
#CA3479
06:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
09:05
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง
14:05
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
21:15
URC Urumqi Airport
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 35นาที
06:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:15
XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 55 นาที
15:10
XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน
23:20
URC Urumqi Airport
8ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 30นาที
06:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
10:50
SHE Shenyang Airport, เหลียวหนิง
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 10 นาที
17:00
SHE Shenyang Airport, เหลียวหนิง
22:10
URC Urumqi Airport
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 15นาที
#HU7461
07:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
09:05
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
2ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง
14:05
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
21:15
URC Urumqi Airport
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 10นาที
07:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11:00
SHE Shenyang Airport, เหลียวหนิง
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง
17:00
SHE Shenyang Airport, เหลียวหนิง
22:10
URC Urumqi Airport
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 5นาที
#CA3603
07:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:35
XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 35 นาที
15:10
XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน
23:20
URC Urumqi Airport
8ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 10นาที
#HU7761
07:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
09:05
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง
14:05
HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง
21:15
URC Urumqi Airport
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 5นาที
07:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12:55
SHE Shenyang Airport, เหลียวหนิง
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที
17:00
SHE Shenyang Airport, เหลียวหนิง
22:10
URC Urumqi Airport
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง
21:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
23:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 5 นาที
06:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
11:50
URC Urumqi Airport
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 30นาที

เส้นทางยอดนิยมใน จีน

เดินทางจาก คาสการ์ ไป อุรุมชีอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก คาสการ์ ไป อุรุมชี, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถไฟ

ระยะทางจาก คาสการ์ ไกลจาก อุรุมชี แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก คาสการ์ ไป อุรุมชี เป็นระยะทาง 835 ไมล์ส (1342 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 848 ไมล์ส (1364 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก คาสการ์ ไป อุรุมชี นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก คาสการ์ ไป อุรุมชี ใช้เวลา 25 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก คาสการ์ ไป อุรุมชี เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก คาสการ์ ไป อุรุมชี ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย CNY 97 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก คาสการ์ ไป อุรุมชี กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 32 เที่ยวต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง คาสการ์ และ อุรุมชี โดย รถไฟ การเดินทางจาก คาสการ์ ไป อุรุมชี มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถไฟ

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถไฟ:

  • พิจารณารายละเอียดก่อนเลือกคลาสของรถไฟที่จะทำการเดินทาง
  • ส่วนใหญ่แล้ว ตู้นอนชั้น 2 ถือว่าค่อนข้างสบาย โดยมี 2 หรือ 4 ที่นอนต่อหนึ่งห้องกั้น และมักจะติดแอร์
  • สำหรับใครที่มองหาความสบายระดับพรีเมียม แนะนำให้จองชั้น 1 โดยราคาสำหรับตั๋วเฟิร์สคลาสอาจรวม Wi-Fi หรือของว่างและน้ำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก คาสการ์ ไป อุรุมชี เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 526 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก คาสการ์ ไป อุรุมชี ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.