50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Taiwan

Currently Taiwan bans all foreign visitors.
Check for official updates here

จาก จั่วอิง ถึง ไทเป โดย รถไฟ

05:50
จั่วอิง, เกาสุยง
07:52
ไทเป
2ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:15
จั่วอิง, เกาสุยง
08:22
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:15
จั่วอิง, เกาสุยง
08:32
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:40
จั่วอิง, เกาสุยง
08:30
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:40
จั่วอิง, เกาสุยง
08:41
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:45
จั่วอิง, เกาสุยง
08:47
ไทเป
2ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:55
จั่วอิง, เกาสุยง
08:27
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 32นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:55
จั่วอิง, เกาสุยง
08:37
ไทเป
1ชั่วโมง 42นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
จั่วอิง, เกาสุยง
08:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
จั่วอิง, เกาสุยง
09:01
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:15
จั่วอิง, เกาสุยง
08:47
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 32นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:15
จั่วอิง, เกาสุยง
08:57
ไทเป
1ชั่วโมง 42นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:25
จั่วอิง, เกาสุยง
09:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:25
จั่วอิง, เกาสุยง
09:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:55
จั่วอิง, เกาสุยง
09:21
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:55
จั่วอิง, เกาสุยง
09:32
ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
จั่วอิง, เกาสุยง
09:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
จั่วอิง, เกาสุยง
10:01
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:15
จั่วอิง, เกาสุยง
09:47
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 32นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:15
จั่วอิง, เกาสุยง
09:57
ไทเป
1ชั่วโมง 42นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:25
จั่วอิง, เกาสุยง
10:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:25
จั่วอิง, เกาสุยง
10:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:35
จั่วอิง, เกาสุยง
10:25
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:35
จั่วอิง, เกาสุยง
10:36
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:55
จั่วอิง, เกาสุยง
10:21
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:55
จั่วอิง, เกาสุยง
10:32
ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
จั่วอิง, เกาสุยง
10:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
จั่วอิง, เกาสุยง
11:01
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:25
จั่วอิง, เกาสุยง
11:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:25
จั่วอิง, เกาสุยง
11:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:55
จั่วอิง, เกาสุยง
11:32
ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:55
จั่วอิง, เกาสุยง
11:21
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
จั่วอิง, เกาสุยง
11:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
จั่วอิง, เกาสุยง
12:01
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:25
จั่วอิง, เกาสุยง
12:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:25
จั่วอิง, เกาสุยง
12:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:35
จั่วอิง, เกาสุยง
12:25
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:35
จั่วอิง, เกาสุยง
12:36
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:55
จั่วอิง, เกาสุยง
12:21
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:55
จั่วอิง, เกาสุยง
12:32
ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:25
จั่วอิง, เกาสุยง
13:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:25
จั่วอิง, เกาสุยง
13:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:55
จั่วอิง, เกาสุยง
13:21
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:55
จั่วอิง, เกาสุยง
13:32
ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
จั่วอิง, เกาสุยง
13:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
จั่วอิง, เกาสุยง
14:01
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:25
จั่วอิง, เกาสุยง
14:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:25
จั่วอิง, เกาสุยง
14:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:55
จั่วอิง, เกาสุยง
14:21
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:55
จั่วอิง, เกาสุยง
14:32
ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
จั่วอิง, เกาสุยง
14:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
จั่วอิง, เกาสุยง
15:01
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:25
จั่วอิง, เกาสุยง
15:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:25
จั่วอิง, เกาสุยง
15:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:55
จั่วอิง, เกาสุยง
15:21
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:55
จั่วอิง, เกาสุยง
15:32
ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
จั่วอิง, เกาสุยง
15:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
จั่วอิง, เกาสุยง
16:01
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:10
จั่วอิง, เกาสุยง
16:17
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:10
จั่วอิง, เกาสุยง
16:27
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:25
จั่วอิง, เกาสุยง
16:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:25
จั่วอิง, เกาสุยง
16:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:55
จั่วอิง, เกาสุยง
16:32
ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:55
จั่วอิง, เกาสุยง
16:21
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
จั่วอิง, เกาสุยง
16:51
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
จั่วอิง, เกาสุยง
17:02
ไทเป
2ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:25
จั่วอิง, เกาสุยง
17:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:25
จั่วอิง, เกาสุยง
17:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:25
จั่วอิง, เกาสุยง
18:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:25
จั่วอิง, เกาสุยง
18:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:25
จั่วอิง, เกาสุยง
19:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:25
จั่วอิง, เกาสุยง
19:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:25
จั่วอิง, เกาสุยง
20:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:25
จั่วอิง, เกาสุยง
20:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:25
จั่วอิง, เกาสุยง
21:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:25
จั่วอิง, เกาสุยง
21:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:25
จั่วอิง, เกาสุยง
22:32
ป่านเฉียว, ไทเป
2ชั่วโมง 7นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:25
จั่วอิง, เกาสุยง
22:42
ไทเป
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:05
จั่วอิง, เกาสุยง
22:56
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:05
จั่วอิง, เกาสุยง
23:07
ไทเป
2ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:55
จั่วอิง, เกาสุยง
23:46
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:55
จั่วอิง, เกาสุยง
23:57
ไทเป
2ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:10
จั่วอิง, เกาสุยง
23:42
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 32นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:10
จั่วอิง, เกาสุยง
23:52
ไทเป
1ชั่วโมง 42นาที
ทันที  คืนเงิน 

เวลา เกาสุยง ถึง ไทเป

เวลา เกาสุยง ถึง ไทเป
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 05:50 – 07:52TWD 1,191
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 18:25 – 20:42TWD 1,191
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 22:10 – 23:42TWD 1,165

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาสุยง ถึง ไทเป

HC
รถไฟ #148 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 9 ก.พ. 2020
Great Service
HC
รถไฟ #1652 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 5 ก.พ. 2020
Great trip. Great Service
ZH
รถไฟ #618 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 14 พ.ค. 2019
Staffs at counter were very friendly and helpful
5.0
3 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

เส้นทางยอดนิยมใน ไต้หวัน

เดินทางจาก เกาสุยง ไป ไทเปอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก เกาสุยง ไป ไทเป, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถไฟ

ระยะทางจาก เกาสุยง ไกลจาก ไทเป แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก เกาสุยง ไป ไทเป เป็นระยะทาง 217 ไมล์ส (348 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 182 ไมล์ส (292 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก เกาสุยง ไป ไทเป นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก เกาสุยง ไป ไทเป ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก เกาสุยง ไป ไทเป เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก เกาสุยง ไป ไทเป ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย TWD 1,165 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก เกาสุยง ไป ไทเป กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 56 เที่ยวต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง เกาสุยง และ ไทเป โดย รถไฟ การเดินทางจาก เกาสุยง ไป ไทเป มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถไฟ

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถไฟ:

  • พิจารณารายละเอียดก่อนเลือกคลาสของรถไฟที่จะทำการเดินทาง
  • ส่วนใหญ่แล้ว ตู้นอนชั้น 2 ถือว่าค่อนข้างสบาย โดยมี 2 หรือ 4 ที่นอนต่อหนึ่งห้องกั้น และมักจะติดแอร์
  • สำหรับใครที่มองหาความสบายระดับพรีเมียม แนะนำให้จองชั้น 1 โดยราคาสำหรับตั๋วเฟิร์สคลาสอาจรวม Wi-Fi หรือของว่างและน้ำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก เกาสุยง ไป ไทเป เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 519 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก เกาสุยง ไป ไทเป ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.