50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kanyakumari ถึง ตริวันดรัม โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:40
CAPE Kanyakumari
08:55
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
08:55
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
08:55
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
12:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
12:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
12:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
12:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
14:15
CAPE Kanyakumari
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
14:15
CAPE Kanyakumari
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
00:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
00:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
00:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก Kanyakumari ถึง นาเกอร์คอยล์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:40
CAPE Kanyakumari
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
08:00
CAPE Kanyakumari
08:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
08:00
CAPE Kanyakumari
08:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
08:00
CAPE Kanyakumari
08:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
13:50
CAPE Kanyakumari
14:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
13:50
CAPE Kanyakumari
14:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
13:50
CAPE Kanyakumari
14:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
14:15
CAPE Kanyakumari
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
30นาที
คืนเงิน 
14:15
CAPE Kanyakumari
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
30นาที
คืนเงิน 
17:20
CAPE Kanyakumari
17:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
17:20
CAPE Kanyakumari
17:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
17:20
CAPE Kanyakumari
17:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
17:20
CAPE Kanyakumari
17:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
19:15
CAPE Kanyakumari
19:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
19:15
CAPE Kanyakumari
19:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
19:15
CAPE Kanyakumari
19:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
22:00
CAPE Kanyakumari
22:20
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
22:00
CAPE Kanyakumari
22:20
NCJ นาเกอร์คอยล์
20นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
23:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
23:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
23:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
25นาที
คืนเงิน 

จาก Kanyakumari ถึง โกลลัม โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:40
CAPE Kanyakumari
10:20
QLN โกลลัม
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
10:20
QLN โกลลัม
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
10:20
QLN โกลลัม
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
14:10
QLN โกลลัม
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
14:10
QLN โกลลัม
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
14:10
QLN โกลลัม
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
14:10
QLN โกลลัม
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
14:15
CAPE Kanyakumari
17:10
QLN โกลลัม
2ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
14:15
CAPE Kanyakumari
17:10
QLN โกลลัม
2ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
01:45
QLN โกลลัม
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
01:45
QLN โกลลัม
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
01:45
QLN โกลลัม
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก นาเกอร์คอยล์ ถึง ตริวันดรัม โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

02:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:35
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
02:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:35
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:05
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:10
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:15
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:20
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:55
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
02:50
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
20ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
02:50
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
20ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
02:50
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
20ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
08:55
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
08:55
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
08:55
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
11:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
09:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
11:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
09:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
11:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
09:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
11:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
12:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
12:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
12:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
12:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:05
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:20
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:20
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:20
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:20
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
23:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
23:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:45
TVC ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 

จาก นาเกอร์คอยล์ ถึง โกลลัม โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

02:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:35
QLN โกลลัม
2ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
02:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:35
QLN โกลลัม
2ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:05
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:25
QLN โกลลัม
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
04:15
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:35
QLN โกลลัม
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
04:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
09:25
QLN โกลลัม
4ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
02:00
QLN โกลลัม
19ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
06:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
02:00
QLN โกลลัม
19ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
06:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
02:00
QLN โกลลัม
19ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
10:20
QLN โกลลัม
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน