50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kanyakumari ถึง ตริรุชชิรัปปัลลิ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

08:00
CAPE Kanyakumari
16:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
08:00
CAPE Kanyakumari
16:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
08:00
CAPE Kanyakumari
16:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:50
CAPE Kanyakumari
22:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:50
CAPE Kanyakumari
22:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:50
CAPE Kanyakumari
22:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:20
CAPE Kanyakumari
00:35
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:20
CAPE Kanyakumari
00:35
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:20
CAPE Kanyakumari
00:35
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:20
CAPE Kanyakumari
00:35
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 

จาก นาเกอร์คอยล์ ถึง ตริรุชชิรัปปัลลิ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:30
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
00:30
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
00:30
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
00:30
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
03:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:10
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
12ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
03:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:10
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
12ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
03:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:10
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
12ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
13:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
13:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
13:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:15
NCJ นาเกอร์คอยล์
14:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:15
NCJ นาเกอร์คอยล์
14:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:15
NCJ นาเกอร์คอยล์
14:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:15
NCJ นาเกอร์คอยล์
14:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
08:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
08:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
08:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
15:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
08:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
15:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
08:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
16:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
08:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
15:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:05
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
17ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:05
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
17ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:05
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
17ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
12:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:05
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:05
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
22:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
14:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
22:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
14:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
22:20
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
17:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
17:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
17:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
17:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:40
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
17:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
17:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
17:05
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:05
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:05
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:45
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:35
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
17:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:35
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
17:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:35
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
17:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:35
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
18:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
01:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
18:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
01:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
18:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
01:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
18:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
01:55
TPJ สามแยกทิรัชจิรัปปาลี, ตริรุชชิรัปปัลลิ
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 

เวลา Kanyakumari ถึง ตริรุชชิรัปปัลลิ

เวลา Kanyakumari ถึง ตริรุชชิรัปปัลลิ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Indian Railways SL - Sleeper Class 14:10 – 22:20₹ 700
Indian Railways SL - Sleeper Class 17:20 – 00:35₹ 680
Indian Railways SL - Sleeper Class 18:00 – 01:55₹ 645

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

เดินทางจาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถไฟ

ระยะทางจาก Kanyakumari ไกลจาก ตริรุชชิรัปปัลลิ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ เป็นระยะทาง 255 ไมล์ส (409 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 206 ไมล์ส (331 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ ใช้เวลา 9 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย INR 645 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 17 เที่ยวต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง Kanyakumari และ ตริรุชชิรัปปัลลิ โดย รถไฟ การเดินทางจาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถไฟ

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถไฟ:

  • พิจารณารายละเอียดก่อนเลือกคลาสของรถไฟที่จะทำการเดินทาง
  • ส่วนใหญ่แล้ว ตู้นอนชั้น 2 ถือว่าค่อนข้างสบาย โดยมี 2 หรือ 4 ที่นอนต่อหนึ่งห้องกั้น และมักจะติดแอร์
  • สำหรับใครที่มองหาความสบายระดับพรีเมียม แนะนำให้จองชั้น 1 โดยราคาสำหรับตั๋วเฟิร์สคลาสอาจรวม Wi-Fi หรือของว่างและน้ำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 535 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก Kanyakumari ไป ตริรุชชิรัปปัลลิ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.