50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kanyakumari ถึง เออร์นากุลัม โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:40
CAPE Kanyakumari
13:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
13:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
13:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
13:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
13:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20วัน 6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
18:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
18:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
18:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
18:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
18:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 8ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
18:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19วัน 8ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
18:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19วัน 8ชั่วโมง
คืนเงิน 
12:50
CAPE Kanyakumari
05:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17วัน 16ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
12:50
CAPE Kanyakumari
05:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17วัน 16ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
12:50
CAPE Kanyakumari
05:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17วัน 16ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
14:15
CAPE Kanyakumari
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:15
CAPE Kanyakumari
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:00
CAPE Kanyakumari
08:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 15ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:00
CAPE Kanyakumari
08:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 15ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:00
CAPE Kanyakumari
08:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 15ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:00
CAPE Kanyakumari
08:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 15ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
05:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
05:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
23:00
CAPE Kanyakumari
05:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 

จาก นาเกอร์คอยล์ ถึง เออร์นากุลัม โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

02:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
18วัน 5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
02:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
02:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
02:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
18วัน 5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
04:05
NCJ นาเกอร์คอยล์
11:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
04:05
NCJ นาเกอร์คอยล์
11:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
04:15
NCJ นาเกอร์คอยล์
11:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
04:15
NCJ นาเกอร์คอยล์
11:10
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
22:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
15ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
06:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
22:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
15ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
06:50
NCJ นาเกอร์คอยล์
22:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
15ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
13:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
13:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20วัน 6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
13:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
13:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
13:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
18:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
18:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19วัน 7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
18:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19วัน 7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
18:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
18:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
18:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
18:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
05:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17วัน 17ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
05:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17วัน 17ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
05:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17วัน 17ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:30
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19วัน 5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:30
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19วัน 5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
16:30
NCJ นาเกอร์คอยล์
08:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:30
NCJ นาเกอร์คอยล์
08:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:30
NCJ นาเกอร์คอยล์
08:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:30
NCJ นาเกอร์คอยล์
08:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18วัน 15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
21:40
NCJ นาเกอร์คอยล์
03:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
23:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
05:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
05:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
05:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก Kanyakumari ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Kanyakumari, ทมิฬนาฑู
เวลา
Kochi Hotel Transfer, โกชิประเทศอินเดีย
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Kanyakumari, ทมิฬนาฑู
เวลา
Kochi Hotel Transfer, โกชิประเทศอินเดีย
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา Kanyakumari ถึง ทริชชูร์

เวลา Kanyakumari ถึง ทริชชูร์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Comfort ตลอดเวลา₹ 17,387
Indian Railways 2A - AC 2-Tier Sleeper 12:50 – 05:35₹ 401

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก Kanyakumari ไป ทริชชูร์ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก Kanyakumari ไป ทริชชูร์ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 13,845 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 401 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก Kanyakumari ถึง ทริชชูร์?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 13195 ไมล์ (21230 กิโลเมตร) จาก Kanyakumari ไปยัง ทริชชูร์. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 162 ไมล์ (260 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก Kanyakumari ไป ทริชชูร์?

ถ้าคุณเดินทางจาก Kanyakumari ไป ทริชชูร์ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 5 จนถึง 425 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก Kanyakumari ไป ทริชชูร์?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก Kanyakumari ไป ทริชชูร์ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 401 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 13,845 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก Kanyakumari ไป ทริชชูร์:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 401 บาท จนถึง INR 401 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ INR 13,845 บาท ไปจนถึง INR 13,845 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก Kanyakumari ไปที่ ทริชชูร์ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 3 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Kanyakumari ไปยัง ทริชชูร์ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Kanyakumari ไปยัง ทริชชูร์ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก Kanyakumari ไปยัง ทริชชูร์ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Kanyakumari ไปยัง ทริชชูร์ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก Kanyakumari ไปยัง ทริชชูร์ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก INR 13,845 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก Kanyakumari ไปยัง ทริชชูร์

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก Kanyakumari ไปยัง ทริชชูร์ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 100% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.